Foto: Shutterstock.

Door Jeroen Hetzler.

Je kunt Extinction Rebellion (XR) van alles betichten, behalve van een gebrek aan overrijke fantasie. Zelfs zo rijk dat een gezond mens de wenkbrauwen optrekt wanneer XR weer eens demonstreert en daarbij beweringen doet die niets met wetenschap en feiten te maken hebben, maar eerder doen denken aan Pseudologica Fantastica of mythomanie, een ziekelijke buitenproportionele vorm van liegen.

Dit is zeker niet onschuldig zoals de afgelopen maanden telkens is gebleken bij lijm smerende, soepgooiende en snelweg blokkerende acties van XR. Deze demonstranten geloven rotsvast in hun morele gelijk en koesteren hun fantasieën als waren deze feiten. Dit maakt hen zo gevaarlijker. XR streeft onmiskenbaar maatschappelijke ontwrichting na. Het is dan ook onverteerbaar dat een groep medestanders zo veel gelooft in die fantasieën van XR in hun pogingen tot maatschappelijke ontwrichting dat bij gebrek aan argumenten de EVRM er weer eens met de haren wordt bijgesleurd.

Elk weldenkend mens beseft dat deze niet gezaghebbende mensenrechtenverklaring zeker niet bedoeld is om steun te verlenen aan de fantasieën van XR. Die steun voor XR beroept zich echter op dit door activistische rechters gesteund gelegenheidsargument. Er is echter grote twijfel aan deze gang van zaken, omdat de activistische rechter in dit soort zaken feitenvrij op de stoel van de wetenschap en de wetgevende macht plaatsneemt. Ook D66 volgt XR met uitspraak van Kaag dat de huidige klimaatnoodtoestand een kwestie is van ‘do or die’.

De rol van D66 en Kaag neigt naar hetzelfde soort extremisme als XR: Klimaatmaatregelen zijn nooit te duur, immigratie is nooit te omvangrijk en de EU is nooit te machtig. Bron. (mogelijk betaalmuur)

Welke waarde moet de kijker hechten aan praatprogramma’s die dergelijk ongenuanceerd nepnieuws op het scherm slingeren? Geen. Want het blokkeren van een snelweg, en daarmee het bewust in gevaar brengen van mensenlevens, heeft niets met een vrij, democratisch protest te maken, maar alles met doldrieste drammers die door obstructie en sabotage denken hun zin te kunnen krijgen. Een belangrijke vraag: waar halen ze hun geld vandaan? Hierover werd dit vermeld: De oorsprong van de financiële steun is echter terug te voeren op het grote geld in de VS:

Volgens eigen verklaringen financiert dit ‘Climate Emergency Fund “ontwrichtend, gewelddadig” activisme en beweert het al 94 organisaties te hebben ondersteund met meer dan $ 5,3 miljoen en meer dan 22.000 klimaatactivisten te hebben getraind. Ruim 1 miljoen activisten zouden zijn gemobiliseerd, volgens zijn eigen website. Tja, wat indoctrinatie al niet vermag? Bron.

Hun ‘Theory of Change’ stelt dat “Gradualism heeft gefaald. Activisme werkt” en verbindt zich ertoe “ontregelend activisme te ondersteunen, omdat het de snelste manier is om verandering te creëren.”

Hun activisme wil mobiliseren tegen een ‘6e massa-extinctie’. De 6e massa-extinctie of ‘Holocene extinctie’ is maar een theorie, zonder overeenstemming over wanneer deze begint en wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Voor het ‘Climate Emergency Fund’ is het echter de belangrijkste reden om al een ‘beleidsverandering af te dwingen’. Bron.

Waar is het wetenschappelijk bewijs voor die stellingen van XR, namelijk: er is een klimaat noodtoestand, het zesde uitsterven is op handen en subsidiëring van fossiele industrie. Gevraagd naar deze bewijzen kwam XR aan met het volgende:

Beste,

Al onze informatie komt van wetenschappelijke bronnen of van de Nederlandse overheid, je kan op de link klikken om deze bronnen in te zien.

www.a12blokkade.nl

https://extinctionrebellion.nl/noodsituatie/

Met liefde en solidariteit,

De eerste link betreft de grieven van XR tegen vermeende subsidie aan fossiel, maar hier volgt wat feitelijk plaatsvindt w.b. die zogenaamde subsidies:

Alle typen bedrijven die een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de economie en werkgelegenheid genieten privileges in de vorm van belastingvoordelen, industriepolitieke energieprijzen en/of financiële steun voor R&D. Dit wordt gedaan om bijvoorbeeld multinationals in eigen land te houden ten behoeve van werkgelegenheid en netto hogere belastinginkomsten. Of het nu een sokkenfabriek is of een oliemaatschappij is om het even. De accijns op benzine, de BTW op sokken en de belastinginkomsten uit de toegenomen werkgelegenheid spekken de schatkist. Iedere keer als ik een paar sokken koop of benzine tank gaat er geld van mijn bankrekening naar Vadertje Staat. Zo werkt het al vele, vele jaren en naar ieders tevredenheid totdat verongelijkte aan het subsidie-infuus liggende klimaatgelovigen zich hiermee begonnen te bemoeien.

Subsidie is bedoeld om startende bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe technologieën (R&D) een zetje te geven om dan snel op eigen benen te kunnen staan. Bedrijven als Shell zijn heus niet afhankelijk van subsidie voor de bouw van een boorplatform i.t.t. bijvoorbeeld de windindustrie. Subsidie aan onderzoek naar de ontwikkeling van een beter renderend generatie zonnepanelen dan de huidige is dan ook volkomen gerechtvaardigd.

Maar hier houdt het wel op en nemen waan, misleiding en verwarring de regie over.[…] Dit brengt ons op het punt van totalitaire staten. Het is natuurlijk geen toeval dat in dergelijke staten het volk tevreden gehouden moet worden. Doorgaans zijn in dergelijke landen ook andere primaire levensbehoeften zoals brood, spijsolie et cetera flink gesubsidieerd. In onderstaande tabel ontbreken dus prominent de Westerse landen. Dergelijke subsidies zijn dan ook uitsluitend politiek gemotiveerd. Niet omdat bijvoorbeeld oliewinning anders onmogelijk zou zijn. Bron.

De conclusie is dan ook dat het subsidieverhaal van XR onzin is maar in vruchtbare bodem valt doordat Nederland al afglijdt naar een dictatuur mede door het geradicaliseerde optreden van Timmermans en Kaag.

De tweede link debiteert het woord noodtoestand en betreft ook een verwijzing naar 6e uitsterven, beide zonder onderbouwing. Ergo, beweringen van de gebruikelijke alarmisten die er hun brood mee verdienen of hun positie aan te danken hebben.

Bij berichten over biodiversiteit gaat het meestal om trends in de populaties van de 76.000 planten- en diersoorten die beschreven staan in de Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Dat zijn in totaal 4,2 procent van de bij de wetenschap bekende 1,8 miljoen soorten. Ruim 22.000 daarvan vallen in de categorie ‘kwetsbaar’ of ‘(kritiek) bedreigd’. Natuurbeschermers tonen daarbij niet verrassend een sterke voorkeur voor charismatische vogels en zoogdieren, een kleine 1 procent van de alle bekende soorten. Van 99 procent van de ‘bekende’ biodiversiteit bestaan vrijwel geen betrouwbare data over populaties en verspreiding.

Sinds 1500 stierven 901 van de 1,8 miljoen soorten uit in het wild. Daarvan overleven nog 69 soorten in gevangenschap in een fok- of kweekprogramma. Dus stierf 0,05 procent van alle bekende soorten uit. […]

The UN IBPES claims there are 8 million species. Yet only 1,8 million species have been identified and named. Thus the IBPES believes there are 6,2 million unidentified and unnamed species. Therefore one million of the unknown species could go extinct overnight and we would not notice it because we would not know they had existed. This is highly unprofessional. Scientists should not, in fact cannot, predict estimates of endangered species or species extinction based on millions of undocumented species. Zie hier. En hier.

Kortom uitsterven van nepsoorten is in lijn met de science fiction van het klimaatalarmisme. XR beroept zich in diezelfde lijn op sites die zich o.a. baseren op de bekende extreme zwaar bekritiseerde klimaatmodellen van het IPCC die in geen geldigheid meer hebben, omdat de feiten ze hebben weerlegd.

De slotsom is dat elk bewijs ontbreekt voor de beweringen van XR. Ergo, XR heeft wel recht op meningsuiting en demonstratie, maar hun ontwrichtende hetze tegen olie- en gasbedrijven is ongerechtvaardigd. Uitspraken van activistische rechters over dit laatste veranderen hier niets aan, maar wakkeren extremisme alleen maar verder aan.

Jeroen Hetzler.

Het is van vitaal belang dergelijk extremisme, woke, mogelijke censuur en beknotting van academische vrijheid geen vrij spel te geven.

De pogingen van de NPO om ON te verbieden zijn een omineuze voorbode van dictatuur.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***