Door Willem Spaans.

De trigger voor duurzame energie is subsidie. Ook de activiteiten van Oceans of Energy, een moeilijk bereikbare in Katwijk gevestigde BV met naar eigen zeggen zo’n 30 medewerkers, die zich toelegt op duurzame offshore energieopwekking.

Een van de projecten is NorthSea2, een groep gekoppelde pontons met zonnepanelen, 12 km uit de kust van Scheveningen. Zelf schrijft de BV hierover:

In the North Sea 2 (NS2) project we are extending our offshore solar farm system, operational in high waves since 2020, to 1MW scale. It is designed to withstand the rough North Sea conditions with waves up to nearly 14 meter. This world’s first offshore solar farm equals 1.5 soccer fields and is connected to the grid. €1 MLN of funding is dedicated to monitoring the effects of the floating solar farm on the marine ecosystem. NS2 resisted even the storm Eunice in February 2022.

Al in 2020 hadden Jerry Hopper en Hugo Mathijssen in Climategate.nl hier een visie op. Zie hier.

Jerry Hopper beschrijft dat het gaat om een proefproject bij Scheveningen door een consortium met als initiatiefnemer Oceans of Energy met partners ECN-TNO, het Maritiem Research Instituut Nederland, University of Utrecht, Wageningen University and Research alsmede het energiebedrijf TAQA uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het project was beraamd op €2 mln, waarvan in 2017 €1.4 mln subsidie van de ministeriële Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Een drijvende centrale op zee, te mooi om waar te zijn. Er werd van alles geclaimd, zonder keiharde cijfers, wel strakke plaatjes.

Eerdere faal-projecten zoals SolaRoad hebben de overheid niet weerhouden om weer grote subsidiebedragen beschikbaar te stellen.

Hugo merkt dan ook op dat ‘panelen die op het water drijven niet optimaal gericht zijn op de zon en neem je de zoutbedekking na een paar dagen mee, dan kun je een redelijke opbrengst wel vergeten’. Nogmaals wijst hij op de onderschatting van de onstuimigheid van de Noordzee. Dit blijken nu ook de fnuikende factoren te zijn.

Dat zien we (februari 2023) in de haven van Scheveningen. Daar werden tientallen pontons vanaf locatie NorthSea2 in opdracht van Oceans of Energy binnengesleept, velen krom gebeukt door de golven, dik begroeid met mosselen en andere zeeorganismen en de panelen volledig bedekt of rustend op de zeebodem. Desolaat.

Het eerder binnendruppelende beeldmateriaal van passanten op de sociale media toonden al dat de theoretische opbrengst van 10-15% van het opgestelde vermogen wordt teniet gedaan door verweer, vogelpoep, zoutaanslag, alg en verdwaalde stukken afval die op de panelen komen. Ofwel, na korte tijd werken ze niet meer. Na jaren zinloosheid stellen we vast dat de hysterie van de energie-transitie ook hier bizarre situaties heeft gecreëerd.

Figuur 1 Pontons in de haven, de rest al afgevoerd.

Navraag bij de partners Marin, ECN en TNO leert dat zij niet op de hoogte zijn van deze binnensleepactie. Ook zijn er volgens het Copernicus Instituut (Utrecht, prof Wilfried van Sark) geen gegevens aangeleverd over de opbrengstmonitoring van het project door Oceans of Energy. Die overigens door de partners bestempeld wordt als een solide partij maar terughoudend in het leveren van data. Wie de websites van Oceans of Energy bestudeert kan dat zomaar beamen.

Dus ligt op dinsdag, 7 februari 2023 de 1e binnenhaven van Scheveningen vol met pontons, daar waar voorheen vissersschepen lagen die gezonde wilde vis aanvoerden. Maar zij moesten plaatsmaken voor molens, zonnepontons en algkweek. Verdringing voor een betere wereld, met meer kweekviscosumptie als spin-off. Zoals Mathijssen et al voorzagen.

De pontons worden na uit het water te zijn gehesen, van begroeiing ontdaan en op diepladers naar een onbekende bestemming gebracht. Dit alles gefaciliteerd door duurzame trouw ronkende fossiele dieselmotoren.

Figuur 2 Verbogen pontons en onbruikbare panelen.

Onwetend vroeg ik wat hier gebeurde, maar geen respons. Als ware het robots met het logo van Oceans of Energy sjouwden jeugdigen plastic emmers vol appetijtelijke mosselen, maar geen antwoord op wie de opdrachtgever was en wat hun taak daar was. Surrealistisch.

Wel vertelde de havendienst dat het door storm beschadigde pontons en panelen van Northsea2 betrof, maar weigerde de naam van de opdrachtgever te noemen. Dus maakte ik foto’s van het kadegebeuren onder protest van de mosseldragers die mij zelfs verboden op de openbare weg foto’s te nemen.

Dan verschijnt de opgetrommelde havenautoriteit die mij ook sommeert geen foto’s te maken en verbiedt op de openbare weg te staan. Vervolgens komt ook nog politie mijn burgerrecht aantasten met hetzelfde verhaal en krijg ik een gebiedsverbod van agent Joeri. Die afrondend ook nog op de openbare weg aan mij gaat duwen en sjorren. Toen ook nog gevraagd werd de foto’s te wissen drong het beeld van een totalitair systeem met aantasting van integriteit, waartoe de energietransitie blijkbaar leidt, zich verder op.

Figuur 3 Mosselen

Na drie jaar reeds zijn storm bestendige pontons en door zout en alg aangetaste panelen afval, het verdere begin van de grote berg troep die ons staat te wachten.

Willem Spaans.

Jammer genoeg waren Wageningen, Utrecht, Marin en TNO-ECN niet bij machte om toelichting te geven, hun mening moet ik u dan ook onthouden. Wel meldde Marin dat er hoge verwachtingen zijn voor een coating van de panelen.

Hugo had ook hier gelijk. Het werkt niet, maar dat moet u zelf maar concluderen. Als dan mijn kleindochter bij het voorlezen voor het slapen gaan uit het niets vraagt of we inderdaad over 10 jaar allemaal dood zijn, dan wil ik wel fulmineren tegen deze kindermishandeling.

***