Jordan Peterson is een meester in het ‘doorvragen’, waar onze NPO-ombuds’man’, Margo Smit, – terecht – ook zo’n grote waarde aan hecht, maar die we bij de NPO waar het om klimaat gaat de laatste twintig jaar of zo, zo node hebben moeten missen.

Judith Curry weet daar steeds op superieure wijze antwoord op te geven. Heel verhelderend, heel bijzonder.

Men zou wensen dat de NPO eens een klimaatinterview van een dergelijk hoge kwaliteit zou uitzenden. Maar dat zal voorlopig wel een vrome wens blijven.

Qua brede eruditie, intellect en als interviewer is Jordan Peterson hors categorie (zoals de Fransen dat noemen). Ik ken niemand die op een hoger niveau staat dan hij. Als klimatologe geldt dat eveneens voor Judith Curry.

Dank zij internet kunnen we van hun inzichten kennis nemen. Door decennialange ideologische verblinding was zulks tot op heden niet mogelijk via onze eigen NPO/NOS. Maar wie weet, komt dat nog.

***