01. Wij erkennen dat de aarde opwarmt.
02. Wij geloven echter niet dat de aardatmosfeer fataal opwarmt.
03. Wij vinden dat erkend moet worden dat de planeet in staat van constante verandering is.
04. Wij stellen vast dat er steeds meer wetenschappers, opiniemakers en journalisten het fatale opwarmingsscenario afwijzen.
05. Wij stellen vast dat afwijkende feiten en meningen worden genegeerd en zelfs onderdrukt.
06. Wij vinden dat er een open, bij voorkeur wetenschappelijke discussie mogelijk moet worden gemaakt.
07. Wij wijzen het daarom af dat iedereen met een afwijkende mening wordt ontslagen, gecanceld en/of verketterd.
08. Wij zijn voor een inhoudelijke discussie en tegen ‘ad hominum’ argumentaties en wijzen het ‘op de man spelen’ daarom krachtig af.
09. Wij vinden dat erkend moet worden dat, als er al een probleem zou zijn, dit geen Nederlands, Europees of westers probleem is maar een probleem dat de hele wereldbevolking aan gaat.
10.Wij geloven daarom niet dat een ‘schuld-en-boete’ aanpak de juiste weg is.
11. Wij maken ons ernstig zorgen over het drastisch ingrijpen in onze energie- en voedsel-voorziening.
12. Wij maken ons tevens zorgen over de verarming die hiervan het gevolg is.
13. Wij wijzen er op dat het ‘klimaatprobleem’ nooit boven burgers gesteld zou mogen worden en dat de overheid zich dient te houden aan de rechten van burgers, verankerd in de grondwet.
14. Wij maken ons ernstig zorgen over het buiten de democratie om geregelde klimaatbeleid.
15. Wij maken daarom ernstig bezwaar tegen het ontbreken van een democratisch proces dat het ingezette overheidsingrijpen had moeten legitimeren.
16. Wij vinden dat overheden minder naar lobby’s moeten luisteren en meer oog moeten hebben voor de noden, eisen en wensen van de bevolking.
17. Wij hebben weinig begrip voor de keuze van o.a. zon, wind en biomassa omdat deze niet geschikt zijn om onze hoogwaardige, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur te vervangen.
18. Wij zien met lede ogen dat als gevolg van het klimaatbeleid bossen worden gekapt en de aarde wordt open gegraven, vaak in slechte en vervuilende omstandigheden, teneinde zeldzame delfstoffen te winnen.
17. Wij wijzen het mitigatiebeleid af, niet alleen vanwege de torenhoge kosten, maar ook omdat het hoogst onzeker is dat het ingezette beleid tot de gewenste resultaten zal leiden.
18. Wij zijn daarentegen voorstander van adaptatie; waarbij wij ons moeten aanpassen aan veranderingen op de planeet.
19. Wij vinden daarom dat alle inspanningen tot mitigatie moeten worden gestopt en er ingezet moet worden op het reserveren van fondsen die mogelijk nodig zullen zijn voor aanpassing aan de gevolgen van al dan niet natuurlijke schommelingen.

Voor ondertekening klik hier.

***