Door Fritz Vahrenholt.

De meerjarige La Niña-periode is voorbij. Daarom zijn er in de nabije toekomst licht stijgende mondiale temperaturen te verwachten. In februari nam de wereldwijde temperatuurafwijking van het 30-jarige gemiddelde van de satellietmetingen van de University of Alabama (UAH) licht toe tot 0,08 graden Celsius (zie grafiek hierboven). De gemiddelde temperatuurstijging per decennium sinds 1979 is slechts 0,13 graden Celsius.

Ondanks de dreiging van stroomtekorten zet de federale regering zet zich in om het elektriciteitsverbruik te verhogen

De gasprijzen zijn de afgelopen maanden aanzienlijk gedaald en zijn “slechts” ongeveer twee keer zo hoog als in 2021. Maar de elektriciteitsprijzen blijven ongeveer vier keer zo hoog als voor de energiecrisis begin 2021. Terwijl de elektriciteit begin 2021 4,5 €ct/kwh bedroeg werd verhandeld op de beurs, de prijs schommelt momenteel rond de 15 €ct/kwh. (zie onderstaande figuur).

Ontspanning is niet in zicht, want op 15.4. drie kerncentrales gaan offline en in april 2024 gaan 7000 MW kolencentrales uit bedrijf. Het is een compleet raadsel hoe dit knelpunt kan worden overwonnen. Slechts 1.441 MW van de 3.200 MW windenergie die op 1 februari was aanbesteed, werd goedgekeurd, terwijl het teruglevertarief met 25% was verhoogd naar 7,35 €ct/kwh.

MW wind is overigens niet te vergelijken met MW kolen of kernenergie. Over een jaar berekend levert één MW wind slechts ongeveer een kwart van de elektriciteit van één MW kolen- of kerncentrales. Op ongeveer 140 dagen vallen windenergiecentrales in Duitsland volledig uit als elektriciteitsleveranciers. Je stroomopwekking ligt dan tussen nul en 10%. De 30.000 MW gasgestookte centrales die nodig zijn voor deze pauzes – zo eist ook Stefan Kapferer, CEO van netbeheerder 50 Hertz – is wishful thinking van een overheid die de afgelopen maanden liet zien met gastoeslagen, gasprijs controles en het afromen van winsten uit elektriciteitsopwekking waartoe zij niet in staat is, is het creëren van betrouwbare randvoorwaarden voor investeerders.

Dus terwijl de federale overheid 40 nieuwe gascentrales wil laten bouwen, sluit ze de gastoevoer naar de burgers af. Je kunt echt niet vijandiger zijn tegenover de mensen dan minister van Economische Zaken Habeck. Hij kondigde aan dat hij vanaf 2024 nieuwe gas- en olieverwarmingssystemen wil verbieden en de maximale leeftijd van gasverwarmingssystemen wil beperken tot 30 jaar. Toen hij vervolgens de storm van kritiek van verontwaardigde burgers opmerkte, gaf hij toe dat een kapotte verwarming nog drie jaar door gasverwarming kan worden vervangen, maar uiterlijk dan door een warmtepomp, elektrische verwarming of pelletverwarming.

Een kachel die in 2024 of 2025 kapot gaat vervangen door een driejarige gaskachel is best wel ver van het leven. Burgers hebben al genoeg te kampen met stijgende elektriciteitsprijzen, dus eist de minister van Economische Zaken dat de gas/olie-verwarming wordt omgebouwd naar elektriciteit. Tegelijkertijd legt de groene leider van de Bundesnetzagentur, Klaus Müller, uit dat vanwege het dreigende stroomtekort de stroomaansluitingen voor e-auto’s en warmtepompen moeten worden afgesloten, zodat de stroom voor e-auto’s of warmte pompen 3 uur kunnen worden onderbroken.

Iedereen weet dat gasverwarming relatief eenvoudig kan worden vervangen door lagetemperatuurverwarming uit een warmtepomp als er vloerverwarming aanwezig is. Waar dit niet het geval is, is er een enorme behoefte aan investeringen. We weten ook dat een warmtepomp 2,5 keer energiezuiniger is dan verwarming op aardgas. Maar hoe ziet de wiskunde eruit als elektriciteit drie keer zo duur is als aardgas? En als tijdens donkere periodes de elektriciteit wordt opgewekt uit aardgas of kolen, is het positieve ecologische saldo weg.

Wat hebben Pakistaanse kolencentrales met Duitsland te maken?

In de zomer van 2022 stelde de federale minister van Economische Zaken de beslissing om kolencentrales weer in gebruik te nemen uit tot het najaar. Hoewel het duidelijk was dat het absoluut noodzakelijk was om gascentrales zo snel mogelijk te vervangen door kolencentrales, hield hij de gascentrales draaiende en kocht hij gas op de wereldmarkt tegen hoge prijzen, waardoor de gasprijzen op de wereldmarkten explodeerden.

Deze prijsdruk zal opnieuw ontstaan ​​wanneer Duitsland het geplande grootschalige programma voor gascentrales uitvoert. Andere staten hebben hier conclusies uit getrokken. Pakistan schrapte zijn programma voor gasgestookte elektriciteitscentrales en besloot 10.000 MW aan kolencentrales te bouwen. China heeft onlangs aangekondigd dat het nog eens 106.000 MW aan kolencentrales gaat bouwen en plannen vertraagt ​​om kolencentrales te vervangen door gascentrales.

Duitsland en Europa vervangen kolencentrales door gascentrales en Pakistan en China bouwen kolencentrales in plaats van gascentrales. Een zeer “succesvol” transformatiebeleid!

“De grote energiecrisis”

Op 17 februari is mijn nieuwe boek verschenen en samen met Otto Schily aan het publiek gepresenteerd (120.000 Hits op Tichys Einblick). Hoewel noch alle publieke omroepen, noch “Die Zeit”, de SZ, de Spiegel of de FAZ er iets over zeiden, haalde het boek de Spiegel bestsellerlijst non-fictie/paperback (deze week nummer 9).

Uitzendingen van Bild-TV (130.000 hits) en Schuler hielpen bij de verspreiding! (111000 views) en veel sociale media. Mijn verzoek aan deze lezerskring is om het boek onder de aandacht van uw kennissenkring te brengen. Als het lukt, kunnen de gedachten die het bevat niet verborgen worden gehouden.

Als u een gesigneerd exemplaar wilt kopen, stuur dan een e-mail naar Service@parlamentsbuchhandlung.de. Ik heb daar tal van exemplaren ondertekend, die door de boekhandel van het Parlement worden uitgedeeld en vanaf woensdag kunnen worden verzonden. Neem contact op met Hans-Peter Lenz: 030/22489544.

***