Door Fritz Vahrenholt.

In maart 2023 nam de wereldwijde temperatuurafwijking van het 30-jarige gemiddelde van de satellietmetingen van de University of Alabama (UAH) licht toe tot 0,20 graden Celsius (zie bovenstaande grafiek). De gemiddelde temperatuurstijging per decennium sinds 1979 is slechts 0,13 graden Celsius.

Het warmtepompdrama

In eerste instantie had men de indruk dat na de nachtelijke onderhandelingen van de coalitiecommissie op 28 maart 2023 het ergste was voorkomen wat betreft de geplande ingreep van de Groenen in het Duitse ketelruim. Maar nu het wetsontwerp van de federale regering naar de hoorzitting is gestuurd, is het duidelijk: de Groenen hebben over de hele lijn gezegevierd en de FDP heeft zich laten inpakken.

Het blijft zo: vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een ​​olie- en gasverwarmingssysteem aan te leggen. De mogelijkheid die de federale overheid toekent om bij een ongeval/totale uitval van de verwarmingsinstallatie gedurende drie jaar een nieuwe gasverwarming te laten plaatsen, is echt geen alternatief, want wie installeert een nieuwe gasverwarming voor 3 jaar om deze dan na drie jaar te vervangen door een warmtepomp?

“Het doel van de wet is om een ​​significante bijdrage te leveren aan het bereiken van de nationale klimaatbeschermingsdoelen”,

zegt sectie 1 van het wetsontwerp.

Zoals prof. Ganteför in zijn video kon laten zien, die zeer de moeite waard is, leidt het vervangen van een gasverwarmingssysteem door een warmtepomp met de huidige mix van elektriciteitsopwekking niet tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Het is moeilijk te geloven. Volgens schattingen van het wetsontwerp is de federale regering van plan de burgers de komende vijf jaar op te zadelen met kosten van 45 miljard zonder dat zulks tot vermindering van de CO2-uitstoot leidt.

De elektriciteitsmix van de laatste 12 maanden had een CO2-uitstoot van 0,517 kg CO2 per kWh. Na 15 april 2023 wordt dit waarschijnlijk nog hoger, wanneer de laatste 3 CO2-vrije kerncentrales worden gesloten en moeten worden vervangen door meer gebruik van kolen en gas.

De CO2-uitstoot van een gaskachel is 0,16 kg per kwh. Een warmtepomp met een gebruikelijk rendement van COP = 3 (COP = Coefficient of Performance) zet 1 kWh elektriciteit om in 3 kWh warmte. Om aardgasverwarming te vergelijken met een warmtepomp, moet je de CO2-voetafdruk van één kWh elektriciteit delen door 3. Dat is 0,172 kg/kWh. Bij lage temperaturen in de winter kan de warmtepomp ook dalen tot een COP van 2,5. Dan is het record nog slechter. Bij COP 3 stoot de warmtepomp meer CO2 uit dan aardgasverwarming en bij COP 2,5 bijna net zoveel als olieverwarming (zie grafiek, alle cijfers van Ganteför, de bron van de CO2-uitstoot van de elektriciteitsmix staat hier).

Geen CO2 besparing, maar ontzettend hoge kosten

Ik ben niet tegen warmtepomptechnologie. Het is een geschikte warmtetoevoermogelijkheid voor nieuwbouw of voor woningen met een lage warmtetoevoer (vloerverwarming). Men mag deze technologie echter niet aan de burger dicteren met het argument dat het binnen afzienbare tijd zou bijdragen aan CO2-reductie. In het wetsontwerp van de federale regering worden de lasten voor de burgers in de komende 5 jaar vergeleken met besparingen van een vergelijkbaar bedrag in de komende 18 jaar.

Maar deze jan-boeren-fluitjesberekening werkt alleen als de elektriciteitsprijzen de komende 20 jaar dalen en de gasprijzen stijgen. Gebeurt het andersom, dan betaalt de burger veel meer. De prijsvergelijking van vandaag laat dat al zien. De gasprijs is 10 €ct/kWh en de elektriciteitsprijs is 40 €ct/kWh. 40 €ct/kWh komt overeen met 13 €ct/kWh gasprijs bij COP3.

Gasverwarming is vandaag dus goedkoper dan een warmtepomp. Kostengelijkheid ontstaat als je je eigen elektriciteitsmeter voor de warmtepomp installeert, dan kost elektriciteit vandaag rond de 30 €ct/kWh. Waar de federale overheid een toekomstig kostenvoordeel aan ontleent, blijft een raadsel, want ze voert een beleid van elektriciteitstekorten.

Na de sluiting van de kerncentrales in april 2023 moet in april 2024 nog eens 10.000 MW aan kolencentrales van het net worden gehaald. In mijn boek “Die grosse Energiekrise” berekende ik dat de uitbreiding van wind- en zonne-energie in de winter ons niet zal helpen tijdens een donkere dip.

Daarom heeft het hoofd van de Bundesnetzagentur uitgelegd dat e-laadstations en aansluitingen voor warmtepompen op elk moment kunnen worden uitgeschakeld om netwerkuitval te voorkomen. Alleen op elektriciteit vertrouwen en dan eerst de capaciteit van de elektriciteitscentrale uitschakelen, is een van de meest onverantwoordelijke beslissingen van deze federale regering.

Als men echter de plannen van de federale regering serieus neemt om tegen 2030 zo’n 20.000 MW gascentrales te bouwen om het risico op black-outs te verkleinen, dan rijst een nog urgenter vraag naar het nut van het groenestroombeleid van deze federale regering. In 2030 moet ongeveer 150 terawattuur (TWh) aardgaselektriciteit worden opgewekt. Dit komt overeen met ongeveer 300 TWh aardgas (bij een rendement van 50% in een gascentrale).

Ter vergelijking: in Duitse huishoudens wordt 277 TWh aardgas gebruikt om warmte op te wekken (2022). De aardgaslevering aan de burgers wordt stopgezet met de hypocriete rechtvaardiging dat men minder afhankelijk wordt van gasimport (energiesoevereiniteit). Tegelijkertijd plant de federale regering een grote uitbreiding van de gasimport van dezelfde omvang. Wie kan dat uitleggen aan de burger? Maar – men zal tegenwerpen – de gascentrales zijn waterstofklaar!

Hier wees de federale minister van Economische Zaken, in zijn behoefte om een ​​vermeende technologische neutraliteit te rechtvaardigen, erop dat ook waterstofverwarmingssystemen met groene of blauwe waterstof konden worden gebruikt. Zodat niemand domme ideeën krijgt, trok hij deze optie meteen zelf in twijfel. Waterstof zou niet snel beschikbaar zijn en bovendien 4 keer zo duur zijn. Bijna geen enkele journalist merkte dat hij de kern van de groene, klimaatneutrale energievoorziening had opgeruimd.

Ik schrijf dit al jaren op mijn blog, dat waterstof vier keer zo duur wordt als aardgas en nu bevestigt de minister van Economische Zaken en passant dat de energieplannen van de federale overheid luchtfietserij zijn.

Habeck:

“Alle mogelijkheden zijn er, dus stadsverwarming, verwarming met biogene brandstoffen, misschien ook waterstof, wat nu nog niet beschikbaar is. Maar als je erop gokt – vier keer zo duur, denk ik – alsjeblieft! Openstaan ​​voor technologie betekent ook dat je duurdere verwarmingssystemen kunt opzetten – en natuurlijk ook warmtepompen.” Zie hier.

Fritz Vahrenholt.

Overigens: na een eigendomsoverdracht moet de nieuwe eigenaar of de erfgenaam uiterlijk na 2 jaar de gasverwarming vervangen. De enige uitzondering: 80-plussers zijn vrijgesteld van de inruilplicht (zie erfrecht).

Over kerncentrales gesproken. Bondsminister Habeck in de Oekraïne:

“Oekraïne blijft bij kernenergie. Dat is volkomen duidelijk – en dat is ook prima, zolang het maar veilig verloopt. Ze zijn immers gebouwd.”

En wat doet de CDU-oppositie? Spahn pleit voor een subsidieprogramma voor de ombouw naar warmtepompen. We weten nu hoe een door de CDU geleide federale regering zou omgaan met de belangen van de burgers.

***

“De grote energiecrisis”

Mijn nieuwe boek bereikte nummer 6 in de Spiegel-bestsellerlijst voor non-fictie/paperback. Het wordt nog steeds helemaal niet genoemd door de reguliere media.
Als u een gesigneerd exemplaar wilt kopen, stuur dan een e-mail naar Service@parlamentsbuchhandlung.de. Ik heb daar weer tal van exemplaren gesigneerd, die worden verspreid door de Parlamentsbuchhandlung.

***