Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het kabinet wil Nederlanders vanaf het voorjaar van 2024 in een nationaal burgerforum klimaat mee laten denken over duurzame consumptie, circulariteit en reizen. In dit ‘Burgerforum klimaat’ moeten 175 Nederlanders samen advies geven over de vraag hoe we in Nederland kunnen ‘eten’, ‘spullen gebruiken’ en ‘reizen’ op een manier die beter is voor het klimaat. Dat schrijven de ministers Jetten en Bruins Slot in reactie op een brief van de Tweede Kamer over het instellen van een burgerforum. Nederlanders die meedoen komen gedurende een aantal maanden regelmatig bij elkaar om in groepsverband allerlei adviezen te maken voor het kabinet.

Deelnemers worden door loting geselecteerd om te zorgen dat de samenstelling van het burgerforum een dwarsdoorsnede van de samenleving is.

Het doel van Jetten’s burgerforum is om de invloed en zeggenschap van mensen op grote maatschappelijke veranderingen, zoals de klimaatopgave, te vergroten door juist hen om advies te vragen. Het kabinet wil zo naar eigen zeggen zo de representatieve democratie versterken door ‘meer mensen beter te betrekken bij politieke besluitvorming die hen raakt.’ Vorig jaar zomer kondigde het kabinet aan om samen met de Tweede Kamer de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

Onduidelijk is hoe de burgerforum-loterij functioneert naast de echt gekozen volksvertegenwoordigers en welk gewicht aan het klimaatadvies moet worden toegekend.

Het kabinet stelt expliciet dat het burgerforum een ‘onafhankelijk voorzitter’ krijgt, met een ‘onafhankelijk secretariaat’ dat hen gaat ondersteunen. Minder neutraal zijn evenwel de partners waar mee zal worden gewerkt, zoals het klimaatbevlogen Nationaal Klimaat Platform, de alarmistische Klimaatraad en het links-groene Milieu Centraal. Over een partnerschap met het klimaatrealistische Clintel wordt niet gerept.

Minister Bruins Slot:

‘Het is waardevol en nodig om mensen actiever en beter te betrekken bij vraagstukken die het dagelijks leven raken, bijvoorbeeld over klimaat en energie. Zeker mensen die hun stem niet vanzelfsprekend laten horen. Met een burgerforum doen we dat en is de samenleving aan zet.

***

Bronnen hier en hier.

***