Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De Delftse werktuigbouwkundige en duurzaamheidsadviseur Ir. Chris Zijdeveld is zeer kritisch op de huidige introductie van de elektrische auto in Nederland. Hij denkt dat het huidige wagenpark niet geschikt is om tot energiebesparing te komen. Er worden onverstandige keuzen gemaakt.

Zijdeveld op NPO-radio1:

‘Wat er nu gebeurt is dat we ‘hoogstoffelijke’ techniek toepassen. We stoppen een paar honderd kilo aan batterijen in een auto, we maken auto’s die drie ton wegen om mensen van maar 80 kilo te verplaatsen. Dat is niet het soort techniek dat ik als werktuigkundige in Delft heb geleerd. De eerste auto’s waren een koets met een motor en in, de huidige elektrische auto is een imitatie van de auto met verbrandingsmotor, veel te groot, veel te zwaar. Je moet een elektrische auto gebruiken die als elektrische auto is ontwikkeld.’

‘We zijn slachtoffer geworden van kretologie…’

In beleidskringen in Den Haag wordt ook met zorg gekeken naar de toekomst van de elektrische auto in Nederland, met name waar het gaat om betaalbaarheid. Gerben Jan Gerbrandy, voorzitter van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur:

‘Zonder maatregelen die de elektrische auto in verhouding tot de fossiele brandstofmotor financieel aantrekkelijker maken, kunnen de klimaatdoelen van het kabinet ten aanzien van mobiliteit ernstig in gevaar komen. Door de energiecrisis is het laden van een auto soms wel twee tot driemaal duurder geworden. Het wegvallen van fiscale stimulering na 2025 en de hogere motorrijtuigenbelasting vanwege het hogere gewicht van elektrische auto’s zal dat effect verder verergeren,’

Daarnaast ervaart ook de logistieke sector een probleem. Wanneer de netcapaciteit niet slim benut wordt, heeft dit overbelasting tot gevolg. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld nieuwe zonne-energieprojecten plaatselijk niet volledig worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Zijdeveld:

‘Er wordt gewoon op een stomme manier subsidie gegeven om te zorgen dat mensen die fossiele elektrische auto’s als een soort levend fossiel gaan gebruiken, omdat ze denken: wat elektrisch is, is goed.’

***

Bronnen hier en hier.

***