Foto Shutterstock,

Een Christelijke visie.

Door Roy Kloet.

Onlangs besloot de Universiteit van Helsinki om Greta Thunberg een ere doctoraat te geven. Dit is de hoogste universitaire onderscheiding. Met behulp van haar bekende moeder (1) vestigde ze wereldwijd de aandacht op klimaat verandering. Vanaf haar 15e ‘staakte’ ze wekelijks bij het Zweeds parlement voor het klimaat. Greta kreeg voor haar klimaatactivisme veel waardering. In 2019 noemde Time Magazine haar “Persoon van het jaar” en won ze de Kindervredeprijs. Ze werd zelfs genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

‘Door Greta als eredoctor te kiezen, drukken we onze wens uit om net zo moedig en impactvol te zijn als zij”,

stelt professor Nissinen. Een spijbelaar zonder wetenschappelijke prestaties wordt dus een academische grootheid. Het zegt misschien meer over de staat van de wetenschap. Maar hoe we er ook over denken, Greta is succesvol in haar aardse strijd. Bezorgde mensen zien haar als een boegbeeld; een stem in de woestijn om de aarde leefbaar te houden.

Een opvallend detail: Greta ontvangt haar eredoctoraat in de Theologie (2). Historicus Bouwman fronst er zijn wenkbrauwen bij: “Schuld, boete, het einde der tijden, verkettering van ongelovigen en nu dus ook een theologish eredoctoraat voor de ‘heilige maagd’. Voor wie nog twijfelde of groen een godsdienst is.” De voormalige leiders van de Duitse Evangelische kerk en de Anglicaanse Kerk van Engeland vergeleken Greta met Jeremia. De katholieke bisschop Koch noemde haar een moderne profeet.

De opkomst van de klimaatreligie

Dat Greta geen christelijke theologe is, wil niet zeggen dat ze niet-religieus is. Deze klimaatapostel is aanhanger van een radicale religie die naadloos aansluit bij de huidige tijdgeest. Velen hebben God verlaten en zoeken een surrogaatgeloof om de leegte te vullen. De klimaatreligie geeft mensen het gevoel om voor iets groters te leven, dan het eigen kleine ego-eilandje. Opkomen voor de planeet, voor moeder aarde. Nou vooruit, je mag het ook “de schepping” noemen.

Zo werd ‘groen’ voor sommigen echt een geloof. Daarvan getuigt niet alleen Greta’s benoeming tot top theoloog. Wereldwijd zien we overal religieuze trekjes rond klimaat en groen. Na de ontkerkelijking worden mensen nu fanatieke aanhangers van klimaatwetenschap. Bereidwillig offert men aan de groene afgod, Moeder Aarde. En iedereen moet meedoen! De heidenen vereren nu ook weer hun natuurgoden, hun gouden kalf is groen. We moeten ons bekeren want opnieuw bedreigen minuscule vijanden de planeet. Stikstof slaat neer, het koolzuur gas (CO2) vliegt ons om de oren.

Klimaatwetenschap krijgt een onaantastbare, bijna heilige status. De “ongemakkelijke waarheid” is dat we allemaal klimaatzondaren zijn. De reguliere media blazen dagelijks de trompet en hebben het hoog op de agenda gezet. Telkens weer is er podium voor de profeten en volgelingen van de Extinction Rebellion en gelijkgestemden. Bewogen mensen stappen strijdend voor klimaat rechtvaardigheid, zelf-opofferingsbereid, uit hun comfortzone en gaan op de A12 in de weg liggen. Sommigen lijmen zich vast. Een enkeling lijmt zich vast aan een doek van Vermeer. Of gaat met tomatensoep tegen een Van Gogh tekeer. De media smullen ervan. Van Klokhuis tot het NOS weerbericht herhaalt men de boodschap dat we moeten veranderen. Alles wat er in de wereld mis is, komt nu door de klimaat crisis. Als we bij +1.5 graad uitkomen is het te laat. We kunnen de planeet misschien nog redden, als we ons allemaal bekeren en de uitstoot minimaliseren. Sommigen gaan zover in hun kruistocht voor een kleinere koolstof afdruk dat ze geen geboorte meer willen geven: the birthstrikers (geboortestakers). Elk kind dat minder geboren wordt, scheelt namelijk 58.6 ton CO2 uitstoot per jaar. Voor zo’n besparing moet je 24 auto’s een jaar stilzetten. Of moeten 73 mensen vegetariër worden.

Wie niet meedoet wordt genegeerd of verketterd. Onwelgevallige berichten verdwijnen gewoon van het internet, net als klimaatprofetieën die nooit uitkwamen (3). Een oud NOS-directeur kan zijn bedenkingen alleen nog daarbuiten uiten, want het bevalt de hoofdredactie (NOS) niet. Na de ‘wappies’ snoert men nu de ‘klimaatontkenners’ de mond. Dat gebeurt ook als je niet zozeer twijfelt aan klimaatverandering, maar wel aan de menselijke bijdrage daartoe, het draconische klimaatbeleid of de maakbaarheid daarvan. Hier geldt kennelijk geen scheiding van staat. Eensgezind, ook buiten hun primaire taakomschrijving, prediken overheden, banken, toezichthouders en multinationals de klimaatboodschap. Wie een dreiging ziet in die eensgezindheid, kan vanwege ‘anti-institutioneel extremisme’ nu door de AIVD als dreiging worden aangemerkt.

De klimaatkerk

De klimaatafgod is een toornig type god en onder de klimaatgelovigen heersen angst en wanhoop. Dat leidt zelfs tot klimaatdepressies. Het Humanistisch Verbond heeft al gespreksgroepen (klimaatvrijplaatsen) opgericht voor mensen met een klimaatburn-out of klimaatdepressie.

Dan zou je denken dat het christenen een geweldige kans biedt om het hoopvolle evangelie van Christus te brengen. Hij is immers de Verlosser van de zondige mens en van een Schepping die zucht (Romeinen hst. 8). Maar wat schetst de verbazing: juist veel kerken verwachten Hem niet meer, en ze verwachten het al helemaal niet meer van Hem.

Groen geloven is hip. Christenen voelen zich geroepen om zelf om zelf de opwarming van de aarde te voorkomen. ‘Als goede rentmeesters behoren wij de planeet te hoeden en God’s Koninkrijk te bouwen’, menen sommigen. Het is inderdaad belangrijk om een oog te hebben voor God’s oorspronkelijke plan met de mens en Zijn gehele schepping. Om ervoor te zorgen en ervan te genieten.Maar wanneer wij de zondeval eenvoudig negeren en denken zelf deze schepping te kunnen herstellen, dan liggen hoogmoed en zelfrechtvaardiging op de loer. Hoe goedbedoeld ook: wij kunnen de redder niet zijn. Waar dit wel wordt geleerd, worden kerken bekeerd en wordt het christendom geherdefinieerd. Dan verkondigt men een ander evangelie. Dat is het ‘Kingdom Now’, eco-evangelie. (4)

Gematigd geluid

Verschillende christelijke organisaties werken met kerken samen aan duurzaamheid en vergroening (5). Dat kunnen best wel mooie initiatieven zijn. Weinig mensen zullen een goede omgang met de schepping afwijzen. Als de wereld morgen ten onder ging, zou Luther vandaag nog een appelboom planten. Maar het wordt wel glad ijs als bijv. het planten van die boom de kern van de prediking wordt. En wat zien we: ‘Groene kerken’ organiseren samen met het Nederlands Dagblad ‘een heuse preekwedstrijd voor theologen en niet-theologen over een thema rond klimaat en duurzaamheid’. Een eredienst voor de schepping? Gaan we dan niet ‘het schepsel vereren en dienen boven de Schepper’? (Rom. 1:25, Matt. 4:10). Problematisch wordt het als niet Christus, maar alleen het groene geloof verkondigd wordt:

 • Er bestaan al: ‘een groene dominee, groene patriarch, groene paus en groene liturgieën voor klacht, verdriet en rouw’

 • Men pleit voor klimaat bekering. In de erkenning van de klimaatzonden vindt men heling, bevrijding en rust.

 • Er is ook al een ‘wake voor de schepping’ en

 • Groene theologie pleit voor een ‘heruitvinding van het christendom’.

Extreem groen

Prominente christenen zetten zich in voor Extinction Rebellion (XR) of de christelijke evenknie Christian Climate Action. Soms gaan christenactivisten in predikantentoga naar een demonstratie of blokkade. Om als blokkeerchristen te ‘rebelleren voor het leven’.

XR en CCA accepteren geen half werk of ‘goedkope genade’. Climate justice now! Men voelt ‘veel kameraadschap in de klimaat beweging’. Dat geloof ik graag. Maar als je meer kameraadschap (6) ervaart met XR dan met mede-christenen in de kerk, dreig je dan niet op de weg (bijv. de A12) van de zondaars te gaan staan? Of er te zitten, in een kring van spotters?

Bewust de wet overtreden en om dan in de gevangenis belanden doet u fronsen? Ik citeer een predikante die zich voor verscheidene organisaties inzet:

“Vanuit mijn ambt vind ik dat ik niet stil kan blijven. Arrestatie is soms ook het doel. Dan is het balen als je niet wordt gearresteerd omdat dat nou eenmaal de media haalt. Voor mij is het blokkeren van de A12 een vorm van liefde naar ‘God’. Op geen andere plek voel ik mij zo dicht bij God als na een arrestatie’. Om hieraan toe te voegen: “Paulus kwam toch ook in de gevangenis terecht?”

Ja. Ja. Maar niet met een klimaatboodschap als blokkeerchristen! In Handelingen (25:8) bepleit hij zelfs het tegenovergestelde. Al leefde Paulus in een Romeinse wereld vol slavernij en onrecht, de kern van zijn prediking was Christus (1 Korinthe 15:3-4). Paulus belandde in de bak omdat hij over Jezus sprak! Het verkondigen van een half-Bijbelse waarheid voor een vooringenomen klimaatdoel is dwaalleer. Over dwaalleer is Paulus buitengewoon scherp in zijn afwijzing daarvan.

Als we de Bijbel serieus nemen, zouden we vooraan in de rij staan om klimaatactie af te dwingen!’,

stelt klimaatwetenschapper Hayhoe. (7)

Nee. Nee. En nog eens nee. Als mensen vandaag sterven, hebben ze nu het Evangelie nodig. Het Evangelie is gratis. God zelf heeft ALLE schuld voor ons betaald. En Hij heeft een nieuwe schepping beloofd. Als je toevallig een groen hart hebt, en de klimaat wanhopige mensen kunt bereiken, verkondig hen dan bovenal het echt bevrijdende Evangelie van Christus!

Roy Kloet.

Slotsom

De gemeente van Jezus Christus is niet op aarde om duurzaamheid te promoten. Nergens in de bijbel staat dat we de aarde moeten of kunnen redden. (8). Hij is de Heer en in het beheer van het Weer! (Matt. 8:23-27). Heel de schepping zucht. Velen putten de aarde uit om de mammon (geld) te dienen. Dien niet de mammon, nóch de schepping. God is in ons, deel van ons, en Hem ontgaat niets. Strijd de goede strijd. Help hen die het moeilijk hebben (Matt. 25: 31-46) en vereer de Schepper boven het schepsel. Dat is de Wet en de Profeten. Verkondig hoop en wanhoop nooit.

De Heer komt terug!

***

Verwijzingen

 1. Malena Emman vertegenwoordigde Zweden op het Eurovisie songfestival (2009) en was milieuheld van het Zweedse Wereldnatuurfonds (2017).

 2. De studie van God, geloof, rituelen en religieuze geschriften.

 3. Zo zou er bv. in 2022 geen permanent ijs meer op de Noordpool zijn.

 4. In 2022 presenteerden interreligieuze leiders de ‘Tien Geboden voor Klimaatrechtvaardigheid.’

 5. Bijv. Micha Nederland, A Rocha, GroeneKerken, Laudata Si’alliantie, Missie Nederland en Tearfund.

 6. Een opvallende (communistische) woord keuze!

 7. Zie website CCA. Of: ‘Na ons geen zondvloed’. (Dat klopt. Het einde van de wereld gaat anders…)

 8. Wij moeten het komende Koninkrijk van God wel verkondigen, maar hoeven het niet te bouwen. (Let wel op de samenvatting die Jezus van de Wet en de Profeten geeft, Matt. 22: 37-4

***

Bron: Zoeklicht.

***