John Clauser.

Door Chris Morrison (The Daily Skeptic.)

De medewinnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde 2022 heeft een virulente aanval op het verhaal van de ‘klimaatcrisis’ gelanceerd en noemde het een ‘gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt’. Dr. John Clauser merkt op dat misleidende klimaatwetenschap “uitgezaaid is tot massale shock-journalistieke pseudowetenschap”.

Dr. Clauser is een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten op het gebied van kwantummechanica, de studie van materie en licht op subatomair en atomair niveau. In 2010 ontving hij de Wolf Prize in Physics, na de Nobelprijs beschouwd als de tweede meest prestigieuze natuurkundeprijs. Zijn opmerkingen zullen verdere twijfel doen rijzen over de overduidelijke onwaarheid dat 99% van de wetenschappers gelooft dat mensen de klimaatverandering geheel of grotendeels veroorzaken. Natuurkundigen spelen samen met chemici een dominante rol bij het onderzoeken van de wetenschap rond het klimaat, die zich in de kern richt op warmte-uitwisseling en het gedrag van atmosferische gassen.

Op zijn beurt, vervolgde Clauser, is de klimaatpseudowetenschap een zondebok geworden voor een breed scala aan andere niet-gerelateerde kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door gelijkaardige misleide zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. “Naar mijn mening is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem met het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan ’s werelds grootste bevolking en een daarmee samenhangende energiecrisis. Dat laatste wordt onnodig verergerd door wat naar mijn mening onjuiste klimaatwetenschap is”, voegde hij eraan toe.

Dr. Clauser is niet de eerste Nobelprijswinnaar voor natuurkunde die het dominante’ wetenschappelijke en politieke verhaal van klimaatverandering uitdaagt. De World Climate Declaration is ondertekend door ongeveer 1500 wetenscahppers en deskundigen en verklaart: “Er is geen klimaatcrisis.”

Ivar Giaever.

De hoofdondertekenaar is Nobelprijswinnaar professor Ivar Giaever. Klimaatmodellen zouden “in het geheel niet plausibel zijn als instrumenten voor mondiaal beleid”. Ze overdrijven het effect van broeikasgassen zoals kooldioxide, maar negeren elk gunstig effect, stelt de Verklaring. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie die gebaseerd is op overtuigingen, niet op gedegen zelfkritische wetenschap, staat er.

 

 

Antonino Zichichi.

Professor Antonino Zichichi is de houder van de hoogste onderscheiding van Italië, het Ridder Grootkruis in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek, toegekend voor een leven lang vooraanstaand wetenschappelijk werk, waaronder verschillende ontdekkingen op het gebied van subnucleaire fysica. In 2019 leidde hij een groep van 48 Italiaanse wetenschapsprofessoren door te stellen dat de menselijke verantwoordelijkheid voor klimaatverandering “onterecht overdreven is en catastrofale voorspellingen niet realistisch zijn”. In hun wetenschappelijke visie verklaart “natuurlijke variatie een substantieel deel van de sinds 1850 waargenomen opwarming van de aarde”.

Onlangs hebben vier Italiaanse wetenschappers, onder wie drie natuurkundeprofessoren, een grondige analyse gemaakt van historische klimaattrends en geconcludeerd dat het uitroepen van een ‘klimaatcrisis’ niet wordt ondersteund door de gegevens. Over veel meteorologische categorieën heen was er “geen duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen”.

Natuurlijk levert het uitkiezen van enkele slechte of ‘extreme’ weersomstandigheden de belangrijkste legitimatie om de bevolking ervan te overtuigen dat er binnen minder dan 30 jaar een wereldwijde en collectivistische de-industrialisatie moet plaatsvinden.

Afgelopen september waarschuwde de vooraanstaande kernfysicus Dr. Wallace Manheimer dat Net Zero een einde zou maken aan de moderne beschaving. Hij merkte op dat de nieuwe wind- en zonne-infrastructuur zou falen, biljoenen zou kosten, grote delen van het milieu zou vernielen “en volkomen overbodig zou zijn”. Het ‘Climate Industrial Complex’ was er “op de een of andere manier” in geslaagd velen ervan te overtuigen dat CO2 in de atmosfeer, een gas dat nodig is voor het leven op aarde en dat bij elke ademhaling wordt uitgeademd, “een milieugif is”, voegde hij eraan toe.

Dr. Clauser is onlangs gekozen in het bestuur van de in Virginia gevestigde CO2 Coalition, een groep van ongeveer 120 wetenschappers en onderzoekers die een breed scala aan klimaatwetenschappelijke disciplines vertegenwoordigen. De vooraanstaande atmosferische wetenschapper dr. William Happer, emeritus professor aan Princeton, verwelkomde Clauser in de raad van bestuur en zei dat zijn klimaatstudies sterke bewijzen leverden dat er geen klimaatcrisis is en dat toenemende CO2-concentraties de wereld ten goede zullen komen.

Chris Morrison.

Dr. Happer is een vooraanstaand voorstander van de ‘verzadigingshypothese’ van opwarmende gassen zoals CO2, waarbij hij opmerkt dat dergelijke gassen op bepaalde niveaus verzadigd raken in kleine banden van het infrarode spectrum. Als gevolg hiervan neemt hun opwarmingsvermogen af op een logaritmische schaal, een waarneming die helpt bij het verklaren van het 600 miljoen jaar oude geologische record, waar CO2-metingen tot 20 keer hoger zijn dan de huidige atmosferische niveaus.

***

Bron The Daily Sceptic hier.

***