Eerder rapporteerde Climategate.nl over de plotselinge aandacht voor Clintel in de VS. (Zie hier en hier.) Maar er is nóg meer te melden.

Een mondiale coalitie van wetenschappers zegt dat de politiek en de journalistiek de hysterie over de klimaatverandering op basis van doemscenario’s hebben aangewakkerd. De ondertekenaars vragen ook andere wetenschappers om “stelling te nemen tegen de onzekerheden en overdrijvingen van voorspellingen over de opwarming van de aarde.”

Door Addison Smith

Een coalitie van 1.609 wetenschappers van over de hele wereld heeft een verklaring ondertekend waarin staat dat er “geen sprake is van een klimaatcrisis” en dat zij “sterk gekant zijn tegen het schadelijke en onrealistische CO2-neutrale beleid” dat over de hele wereld wordt opgedrongen. De verklaring zelf demoniseert kooldioxide niet en bespreekt geen enkel schadelijk effect van andere verontreinigende stoffen. De verklaring neemt stelling tegen de hysterie die wordt veroorzaakt door het narratief van naderend onheil.

De verklaring, opgesteld door de Global Climate Intelligence Group (CLINTEL), werd deze maand openbaar gemaakt en dringt erop aan dat

“de klimaatwetenschap minder politiek moet zijn, terwijl het klimaatbeleid wetenschappelijker moet zijn.”

Guus Berkhout.

CLINTEL is een onafhankelijke stichting die actief is op het gebied van klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok.

“Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aan de orde stellen, terwijl politici de werkelijke kosten en de vermeende voordelen van hun beleidsmaatregelen onpartijdig moeten berekenen”, aldus de verklaring.

John Clauser.

Van de 1.609 wetenschappers die de verklaring hebben ondertekend, zijn twee ondertekenaars Nobelprijswinnaars. De meest recente ondertekenaar is Nobelprijswinnaar Dr. John F. Clauser, winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 2022. In een aankondiging van CLINTEL wordt Clauser als volgt geciteerd:

“Misplaatste klimaatwetenschap is uitgezaaid tot massale shock-journalistieke pseudowetenschap. Op zijn beurt is de pseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere niet-verwante kwalen. Het is gepromoot en verspreid door misleide zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten.”

Het onderliggende rapport dat aanleiding gaf tot de verklaring bevat een reeks verklaringen die veel van de gemeenschappelijke klimaatclaims in twijfel trekken. Een van de meest voorkomende beweringen – en zonder enige twijfel door velen herhaald – is bijvoorbeeld dat de aarde binnenkort

kantelpunten zal passeren die zullen leiden tot catastrofale schade aan het milieu, waaronder een gevaarlijke stijging van de zeespiegel, het uitsterven van hele soorten en nog meer lijden in veel landen, vooral de armste.”

Het gevoel van een nakende crisis is voortdurend herhaald door de reguliere media, waaronder The New York Times, die schreef:

“De aarde zal waarschijnlijk binnen het komende decennium een kritische drempel door opwarming overschrijden.”

In 2009 lanceerde voormalig vice-president Al Gore de beruchte voorspelling dat ‘het Noordpoolgebied in 2013 ijsvrij zou zijn’. Later kwam hij daarop terug, volgens Reuters, die zei dat Gore alleen maar wetenschappelijke rapporten citeerde. Gore had drie jaar eerder ‘An Inconvenient Truth‘ gepubliceerd, met als ondertitel ‘De planetaire noodsituatie van de opwarming van de aarde en wat we eraan kunnen doen’. Een documentaire gebaseerd op het boek verdiende dat jaar $ 24.146.161 aan bruto-inkomsten.

De bekende klimaatactiviste Greta Thunberg tweette in 2018 – vijf jaar na de onheilsvoorspelling van Al Gore – dat

“de klimaatverandering de hele mensheid zal wegvagen, tenzij we de komende vijf jaar stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.”

De Highland County Press meldde dat ze de tweet had verwijderd.

Vorige week sprak John Kerry, de ‘speciale presidentiële gezant voor klimaat’ van president Biden op een conferentie in Edinburgh, Schotland, en zei dat ‘wetenschappers die een leven lang deze door de mens veroorzaakte crisis hebben gevolgd, zichzelf beschreven als ‘gealarmeerd’ en ‘doodsbang’. Zoals iemand ondubbelzinnig zei: “we bevinden ons nu op onbekend terrein.”

“Dus nu wordt de mensheid onverbiddelijk bedreigd door de mensheid zelf – door degenen die mensen verleiden tot het aanvaarden van een volledig fictieve alternatieve realiteit waarin we niet hoeven te handelen en ons zelfs geen zorgen hoeven te maken,” voegde Kerry eraan toe.

De ondertekenaars van de CLINTEL-verklaring zeggen dat de opwarming van de aarde “veel langzamer verloopt dan voorspeld” en dat “ontoereikende modellen” vaak het klimaatbeleid sturen.

De CLINTEL-verklaring komt in een tijd waarin recente beweringen in overvloed aanwezig zijn dat natuurrampen zoals de bosbranden in Maui en Canada, de hittegolven over de hele wereld en andere gebeurtenissen veroorzaakt worden door klimaatverandering. De verklaring gaat verder met het betwisten van de altijd aanwezige schuld aan de klimaatverandering, en stelt:

“Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen intensiveert, of vaker doet voorkomen.”

Addison Smith.

Terwijl president Biden en talloze wereldleiders zwaar aandringen op een netto nul-kooldioxide-uitstoot in 2050 beweren de wetenschappers dat dit niet alleen ‘onrealistisch’ is, maar ook schadelijk voor de wereldeconomie.

“Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Er is dus geen reden voor paniek en ongerustheid. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische CO2-neutraliteitsbeleid dat voor 2050 wordt voorgesteld”,

aldus hun declaratie, en deze stelt “aanpassing in plaats van mitigatie” voor.

***

Bron hier.

***