Extinction Rebellion. Foto: Shutterstock.

Alarmisme en activisme voeren de boventoon.

Door Bauke Geersing.

Het klimaatbeleid zal tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zeker een grote rol spelen. Onlangs werd door de NPO bekend gemaakt dat meer dan de helft van de kiezers nog niet weet waarop ze gaan stemmen en dat de berichtgeving door de MSM en de NPO een belangrijke rol speelt bij de uiteindelijke keuze. Dan is het van groot belang dat die berichtgeving evenwichtig en genuanceerd is en aandacht besteedt aan alle belangrijke aspecten van de klimaatdiscussie. Een column van voormalig NOS-directeur Bauke Geersing.

Voor de NOS staat die verplichting zelfs uitdrukkelijk in de Mediawet. In artikel 3b, lid 1b is bepaald dat een media-instelling “op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt”.

Hoe kwijt de NOS zich van die wettelijke taak als het klimaat aan de orde is?

IPCC

Enkele weken geleden schreef ik een brief aan de NOS-directie en het hoofd van NOS Nieuws/NOS Journaal. Het betrof het negeren van het boek The Frozen Climate Views of the IPCC van de kritische denktank Clintel over het meest recente (zesde) rapport van het VN-klimaatforum IPCC. Dat boek laat zien dat het IPCC ernstige fouten heeft gemaakt en geregeld aan misleiding doet. Steeds gaan de fouten de kant op van nog meer klimaatalarm. De NOS heeft geen aandacht besteed aan dit nieuwe wetenschappelijke inzicht van de wetenschappers van Clintel, wel geeft zij bij herhaling de alarmistische oproepen van de secretaris-generaal van de VN door.

Geen klimaatcrisis

Onlangs ondertekende Nobelprijswinnaar prof. dr. John F. Clauser de World Climate Declaration (WCD) van Clintel, die als hoofdconclusie trekt: ‘Er is geen klimaatcrisis.’ Clauser was na prof. dr. Ivar Giaever de tweede Nobelprijswinnaar die deze verklaring heeft ondertekend. Clauser verklaarde zelfs dat sprake was van pseudowetenschap bij de klimaatalarmisten. Een interessante ontwikkeling en alle aanleiding voor objectieve, evenwichtige journalisten om Clauser te interviewen en aan de tand te voelen. De NOS heeft hieraan geen aandacht besteed.

Koonin

Enkele weken geleden attendeerde ik de NOS-directie en het hoofd NOS Nieuws/NOS Journaal op het optreden van prof. dr. Steven E. Koonin op 27 september 2023 in het congrescentrum Antropia in Zeist/Driebergen. Koonin is een internationaal hoog aangeschreven klimaatwetenschapper, die tijdens het Obama-regime topambtenaar was op het ministerie van Energie en presidentieel klimaatadviseur. Koonin sprak voor een stampvolle zaal met ruim 300 aanwezigen. Hij introduceerde zijn recent uitgekomen boek Onbeslist, waarin hij beschrijft wat de klimaatwetenschap ons wél vertelt, wat zij ons niet vertelt en waarom dit van belang is.

Koonin schrijft dat de menselijke invloed weliswaar de belangrijkste reden is voor de toename van CO2 als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, maar dat het een fysiek klein effect heeft op het complexe klimaatsysteem. Hij heeft een meer feitelijke, voorzichtige en minder alarmistische kijk op het klimaat. Hij vindt dat er geen sprake is van een klimaatcrisis en adviseert om in het klimaatdossier de feiten centraal te stellen. Ook al heb je niet veel tijd voor de bestudering van dat dossier, het is vrij gemakkelijk om een paar Red Flags in de gaten te houden.

Red Flags

Volgens Koonin moet je dan op het volgende letten:

1. Iedereen die naar een wetenschapper verwijst met het denigrerende ‘ontkenner’ of ‘alarmist’ is bezig met politiek of propaganda.

2. Een beroep op de zogenoemde ‘consensus van 97%’ onder wetenschappers is een andere rode vlag. Die consensus blijkt feitelijk niet te bestaan. Voormalig Greenpeace-activist, Patrick Moore, schrijft in zijn boek Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil dat consensus eigenlijk geen valide wetenschappelijke term is. Het is een sociale en politieke term die met beleidsovereenstemming te maken heeft, zoals regelgeving, gedragscodes, procedures voor het nemen van beslissingen, etc. Goed beleid leidt tot beslissingen die hopelijk democratisch zijn genomen en die gebaseerd zijn op bewezen feiten. Feiten worden door de wetenschap bepaald. Zoals wijlen Michael Crichton het stelde:

“Als het consensus is, is het geen wetenschap. Als het wetenschap is, is het geen consensus.”

3. Het verwarren van het weer met het klimaat is een ander teken van gevaar. Het klimaat wordt bepaald over tientallen jaren.

4. Het weglaten van cijfers.

5. Een andere gebruikelijke tactiek is het aanhalen van alarmerende cijfers zonder context.

6. In klimaatbespiegelingen van niet-deskundigen worden waarnemingen over het klimaat verward met modelvoorspellingen over het mogelijke klimaat in de toekomst. Koonin vindt dat in de media op zijn minst het ongunstigste en het gunstigste geval moeten worden genoemd. Men moet vooral wantrouwig zijn als worst case-scenario’s worden behandeld als business as usual.

Geen aandacht

De NOS was tijdig geïnformeerd over deze belangrijke lezing, maar besteedde er de volgende dag geen aandacht aan. De unieke kans om prof. Koonin te interviewen werd niet benut! De NOS geeft de acties van Extinction Rebellion uitvoerig ruimte en kiest daarbij in de berichtgeving de kant van de actievoerders. Zelfs de aankondiging van deze door sommigen als ‘terreurorganisatie’ aangemerkte club dat zij een kort geding tegen de overheid overweegt wegens de inzet van een waterkanon, krijgt aandacht van de NOS in het Journaal. Het NOS Journaal besteedt wel aandacht aan de storm Elias die over Griekenland raast. Zo wordt de alarmistische kant van het klimaatdossier steeds benadrukt.

Bijdrage NOS aan klimaatalarmisme

Op X (voorheen Twitter) betuigt Heleen Ekker, NOS-medewerker klimaat en energie, veel compassie met de jeugd die zich zo’n zorgen maakt over het klimaat. Zou Ekker beseffen dat de NOS zelf actief bijdraagt aan die stress, door de nadruk die zij legt op klimaatalarmistische berichtgeving?

Ik heb in correspondentie met de NOS-directie en het hoofd NOS Nieuws/NOS Journaal herhaalde malen geattendeerd op de eenzijdige, onevenwichtige berichtgeving over het klimaat. Er is niets mee gedaan. Waarom faalt de NOS hier en vervult zij haar taak niet overeenkomstig de Mediawet, door op evenwichtige wijze berichten over het klimaat te verspreiden?

Ik denk dat binnen de NOS-organisatie die alarmistische opvatting zich heeft vastgezet. Uit een mij doorgestuurde email van Heleen Ekker blijkt namelijk het volgende. Zij schrijft:

‘Kijk, of mensen het nou leuk vinden of niet, er is echt grote wetenschappelijke overeenstemming over de opwarming.’

Dat is feitelijk echter onjuist, die overeenstemming bestaat niet. Zij baseert haar alarmistische standpunt op: ‘Ik heb in de loop der jaren honderden wetenschappers gesproken van allerlei gerenommeerde universiteiten’. So what? Dat is geen aanwijzing voor haar gelijk en zeker geen rechtvaardiging voor eenzijdige berichtgeving.

Dan schrijft zij dat men over één ding totaal niet van mening verschilt: de menselijke invloed op het veranderende klimaat. Ook dat is feitelijk onjuist. Heeft zij geen kennis genomen van de opvattingen van prof. Koonin, die wetenschappelijk gefundeerd duidelijk maakt dat de invloed van de mens er wel is, maar niet van beslissende aard is?

Verder schreef Heleen Ekker aan me:

‘Zodra er een wetenschappelijk nieuw gezichtspunt op dit vlak komt, zullen we de eerste zijn die dit gaat brengen.’

Ook dat is feitelijk onjuist, de NOS negeert of diskwalificeert nieuwe gezichtspunten. Critici als Marcel Crok (Clintel) en Hans Labohm (Climategate,nl) kregen bijvoorbeeld jaren geleden wel een podium bij de NOS, maar nu niet meer.

Strijdigheid met Mediawet

Het hoofd NOS Nieuws/NOS Journaal had het bij haar aantreden in oktober 2022 over een vernieuwingsagenda, ook bij het klimaat. Daar is dus niets van terecht gekomen. De NOS negeert bewust het realistische klimaatverhaal en bedrijft stelselmatig en structureel klimaatalarmisme. Dat is in flagrante strijd met de Mediawet en met de Journalistieke Code NPO. De functionarissen, die daarvoor verantwoordelijkheid dragen, laten dit op zijn beloop en grijpen niet in.

Bauke Geersing.

Het land is te klein binnen de NPO als de kleine startende omroep Ongehoord Nederland het ongehoorde geluid laat horen. Dan wordt alles uit de kast gehaald om dat te stoppen. Waarom wordt niet alles uit de kast gehaald om een einde te maken aan de eenzijdige, vooringenomen berichtgeving van de NOS over het klimaat? Het is toch niet zo dat op die manier bewust steun wordt gegeven aan de politieke partijen, die het klimaatalarmisme omarmen? Dat de verantwoordelijke functionarissen daarom dit falen van de NOS op zijn beloop laten? Dat lijkt op een politieke keuze.

Het is daarom niet zo gek dat in Nederland een groeiend deel van de kijkers helaas het vertrouwen in de objectiviteit en evenwichtigheid van de berichtgeving van de NOS heeft verloren.

***

Over de auteur
Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.
***

Bron hier.

***