Door Chris Schoneveld.

In mijn laatste artikel (‘ Het waanbeeld van Net Zero) toonde ik aan dat fossiele brandstoffen onmogelijk uitgefaseerd konden worden tegen het jaar 2050 omdat de duurzame infrastructuur niet verwezenlijkt kan worden: 30 miljoen windturbines, 28 keer Nederland voor zonneakkers of 18800 moderne mega kernreactors of een combinatie van deze drie. Dat mijn analyse – een groot woord voor een eenvoudig rekensommetje  – impliciet wordt gedeeld door de U.S. Energy Information Administration (EIA) mag blijken uit hun projectie van de verwachte elektriciteitsopwekking in 2050. 
 
In 2020 was de elektriciteitsopwekking in OECD (ontwikkelde) landen 10.000 TWh en in de rest van de wereld 15.000 TWh. In hun projectie naar 2050 komen zij op een totaal van maximum 50.000 TWh (een verdubbeling dus) bij een aanname van hoge economische groei (zie grafiek). In dezelfde periode neemt de totale wereldwijde vraag naar energie toe van 167.000 naar 250.000 TWh.

Met andere woorden, in 2050 verwacht men dat elektriciteit slechts 20% (50.000 TWh op 250.000 TWh) van de energiemix zal uitmaken. Ik ben zeer benieuwd waar de ontbrekende 80% vandaan gaat komen in een “Net Zero” wereld. Men zou verwachten dat EIA en OECD deze discrepantie zouden belichten en een verklaring/oplossing zouden aandragen. Nee, dat gebeurt niet: de olifant in de kamer. 
 

Chris Schoneveld.

Kijken we echter naar de projecties van fossiele brandstoffen dan wordt pas duidelijk dat “Net Zero” ook door deze instanties niet serieus wordt genomen, want in het rapport van de EIA staat de volgende projectie voor het gebruik van fossiele brandstoffen in 2050: wel een ruime verdubbeling in duurzame energie maar gepaard gaande met een gestage toename van het gebruik van fossiele brandstoffen.  (Zie hier.)

 Niks geen “Net Zero” want dat is een leuze voor de bühne om de energietransitie geloofwaardig te doen lijken. De bevolking wordt echt een oor aangenaaid, maar welke agenda daar achter schuil gaat mag Joost weten, hoewel ik wel een vermoeden heb.
Maar omdat ik niet voor complotdenker wil worden uitgemaakt houd ik mij netjes op de vlakte. Maar iedere politicus of journalist die dit stukje leest zal zich toch achter de oren krabben, mag ik hopen.
***