Door Fritz Vahenholt,

Vertaling: Tom Hoornstra.

Het aantal bosbranden op de wereld is de afgelopen 40 jaar steeds minder geworden en dat is een feit, maar toch proberen de tv zenders ARD en ZDF ons het tegenovergestelde te laten geloven. Met elke nieuwe brand proberen ze ons angst aan te jagen, zoals laatst met een brand op Borneo. Het doel van al die angst aanjagerij blijkt toch neer te komen op het feit dat men ons het autorijden wil afpakken. We zien het duurder worden, de belastingen gaan omhoog, meer camerabewaking (en meer boetes) en dus minder vrijheid. En je zou verwachten dat het een keer tot een protest komt, maar dat blijft uit, ook al omdat de media er geen aandacht aan besteden. Hartelijk welkom op het nieuwe vraaggesprek tussen Mark Friedrich en prof. Fritz Vahrenholt.

Fritz, wat fijn dat je de tijd wilde nemen voor dit gesprek. Ja, Mark, ik ben blij dat ik dit mag doen. Het afgelopen jaar heb je een toespraak gehouden op de door mij georganiseerde bijeenkomst en ik zal een link daarover onder deze video plaatsen. Maar ook jouw boek kan ik iedereen aanraden. Jouw toespraak werd zeer gewaardeerd en zat vol met actuele zaken. Ik hoop binnenkort een vervolg te gaan organiseren met werderom spraakmakende sprekers. Ja, een belangrijke vraag die beantwoord diende te worden, daarvan kwam het antwoord van de Groenen. Namelijk hoe of we de winter zouden kunnen doorkomen zonder atoomstroom. En hoe of het dan zit met ons kolenverbruik. En volgens de Groenen was het dan een absoluut succes. En dankzij steeds meer zon- en windenergie zou het dan uitstekend gaan met Duitsland. Maar wat is jouw mening daarover ?

Tja, de kosten van dat alles laten ze ons natuurlijk niet zien. En dat de stroomprijs nu aan het dalen is, lijkt dan wel positief. Maar we moeten wel beseffen hoe of dat komt. En dan komt de aap uit de mouw. De industrie vraagt 20% minder stroom dan een jaar eerder en dat is een heel slecht teken. Daardoor hebben we meteen minder CO2 heffingen te betalen. Maar mocht de markt aantrekken, dan zullen de kosten snel exploderen.

Maar als we kijken naar wat er in aanbouw is met zon- en wind, dan krijgen we te maken met gigantische kosten voor de aansluitkabels en de verzwaring van het net. De laatste schatting daarvoor bedraagt 400 miljard euro.

Onlangs is de stroomprijs verhoogd met 4 eurocent per kWh netbeheerkosten. Maar een dergelijke prijsverhoging is funest voor de Duitse industrie. Dan kan je geen staal, of aluminium of koper meer maken. Om die reden is de industrie tot op heden nog een beetje ontzien. Want natuurlijk zullen de kleingebruikers zich gaan afvragen waarom zij de enigen zijn, die de netverzwaring zouden moeten gaan betalen. Hoelang is zo’n situatie nog vol te houden ?

En als dan de industrie uiteindelijk moet meebetalen dan zal dat tot dramatische massa ontslagen leiden. Maar nu zien we toch een waarschuwing komen. En die komt niet alleen van Fritz Vahrenholt, maar ook van de CEO van EON Leonhard (Leo) Birnbaum en tevens van Katharina Reiche, de voorzitter van Westenergy (dochteronderneming van EON). En allen zeggen dat het tot grote problemen zal leiden.

Ja, Katharina Reiche mocht ik ook al eens interviewen en de link naar die video zal ik ook hieronder vermelden. En jijzelf hebt ook meermalen gemeld dat het huidige energiebeleid onze welvaart zal aantasten.

Ja, en we worden door de realiteit ingehaald. We hebben inderdaad met de-industrialisering te doen. We zien dat de energie-intensieve bedrijven minder produceren en dat daardoor hun energieverbruik daalt. Daarnaast zijn er de diverse brandbrieven van bedrijfsverenigingen en de kamer van koophandel. Maar ook de bedrijven zelf zeggen nu: “zo gaat het niet langer”. Het is duidelijk dat onze bedrijven niet meer kunnen concurreren met het buitenland.

Maar wat vind je ervan dat je dit al een tijd geleden hebt voorspeld ? En denk je dat het nog erger gaat worden ?

Ja, inderdaad, het gaat nog erger worden. We zien namelijk de extra kosten door de hernieuwbare bronnen enorm aan het
stijgen zijn. Het is namelijk zo, dat een windmoleneigenaar een vergoeding krijgt van 7,35 cent per geleverde kWh. Maar telkens al het heel erg hard waait en er weinig afname is, dan komt er teveel stroom op het net, de prijs gaat naar nul. Soms daalt de prijs tot onder nul en dan proberen we die stroom naar het buitenland te laten gaan waarvoor wij dan moeten betalen, maar voor die stroom met een negatieve prijs aan de beurs krijgt desondanks de windmoleneigenaar toch zijn 7,35 cent betaald en de kleinverbruikers moeten dat dan betalen (zowel die 7,35 cent per kWh als die betaling aan het buitenland). En dat kost de kleinverbruikers inmiddels al 8 miljard per jaar. En voor het komend jaar heeft men daarvoor al 10 miljard gereserveerd. Wie gaat dat extra geld volgende jaar dan betalen ? Maar het wordt ieder jaar erger en daarbij bestaan er geen buffersystemen en ook het elektriciteitsnet kan het zo meteen niet meer aan.

Leo Birnbaum, de CEO van EON heeft ons ook daarop gewezen. En dat EON is niet zo maar een klein clubje, maar het is juist dat bedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie van stroom in Duitsland. En Birnbaum heeft gezegd dat we nu moeten stoppen met het bouwen van windmolens. Beseft u eens wat dat betekent ! Want tegelijkertijd wil de regering doorgaan met zon- en wind, want zij hopen dat we op die manier 80% van de stroom te kunnen voorzien uit zon en wind in het jaar 2030. Maar zij willen geen rekening houden met de stroomoverschotten en dat de burger miljarden moet blijven betalen voor niet geleverde stroom. Ik noem het hier fantoomstroom of spookstroom.

Maar hoe meer windmolens, des te meer fantoomstroom. En dan de onredelijke bevoordeling van onrendabele windmolens in Beieren en in Baden-Würtemberg. Die staan daar in windstille gebieden op wens van de Groenen en ontvangen extra hoge
subsidiebedragen voor dat kleine beetje stroom dat ze maken. We weten dat een halve snelheid leidt tot een kwart aan vermogen, zodat daarmee duidelijk wordt dat die windmolens daar volstrekt onzinnig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moest eerste even snel de wet gewijzigd worden. Die onrendable windmolens krijgen 11 cent per kWh in plaats van het reguliere bedrag van 7,35 cent per kWh.

Dat betekent dat iedere kleinverbruiker mee moet betalen aan windmolens die op de meest slecht denkbare plek worden neergezet. Zelf heb ik heel veel meegewerkt aan het tot stand komen van windmolenparken, maar zoiets stoms heb ik nog nooit meegemaakt. Op dezelfde manier zou je zonnepanelen voor Alaska of voor Flensburg kunnen aanprijzen, want dat levert namelijk ook niets op. Vuistregel is immers dat je windmolens in het noorden toepast en zonnepanelen in het zuiden. En om dat te realiseren hebben we leiderschap nodig, maar dat is er niet, en daarom komt er ons nu een enorme financiële ramp tegemoet.

Mevrouw Katherina Reiche heeft ons daarvoor gewaarschuwd. Volgens haar zal het uit bedrijf nemen van onze kolencentrales (voor het jaar 2030) ertoe leiden dat we 100 black-outs per jaar kunnen verwachten.

Deze openbaring is niets anders dan een beleidsfaillissement, maar men stelt nu eenmaal ideologie boven gezond verstand. Er is op een dogmatische wijze een klimaatbijbel geschreven die men aanbidt. Het is vergelijkbaar met een dans om de heilige koe om de klimaatverandering te stoppen en de wereld te redden. En omdat boven alles wordt gesteld doen de kosten er niet meer toe, en het spijt me als ik wellicht niet zo respectvol me uit, maar men weet van toeten nog blazen, met een auteur van sprookjesboeken aan het roer.

En dan hebben we het nog niet eens over het welvaartsverlies, waar jij vorig jaar al hebt voorspeld tijdens die bijeenkomst die ik had georganiseerd.

En we zien steeds meer bedrijven vertrekken uit Duitsland. Neem bijvoorbeeld de firma Stil, die gaat naar Zwitserland. Een land dat bekend staat om zijn hoge lonen. Maar Stil kiest voor betrouwbaardere en goedkopere energie en dat is op de langere termijn gunstiger dan blijven in Duitsland. Maar vroeg of laat zou er bij de politici een lampje moeten gaan branden. Want minder bedrijven betekent minder werknemers, minder belastinginkomsten, minder geld voor onze socialistische adel. Het is eigenlijk waanzin.

Jij hebt toch ook contacten in het bedrijfsleven en je noemde mevrouw Reiche al met haar voorspelling van de 100 black-outs per jaar als we werkelijk de kolencentrales zouden gaan sluiten. Maar misschien is dat wel de bedoeling.

Je zal misschien wel gehoord hebben over die Ulrike Hermann met haar “degrowth” filosofie dat ook weer past in de gedachte dat wij zouden moeten overstappen naar een “oorlogseconomie”. We zouden dan naar minder economische groei toe moeten, zo langzaam terug naar de jaren 70 en daarmee wordt krimp tot hoofddoel verklaard. Dat is volledig in lijn met dat wat staatssecretaris Graichen ons reeds heeft voorgehouden. Onze industrie moest maar vertrekken naar het buitenland en in hun wereldbeeld mag dan de fietsenmaker misschien nog overblijven.

En zelfs mevrouw Grebinyk van de Ethische Commissie deed een duit in het zakje, want met een nul economische groei zouden we “klimaatgerechtigheid” krijgen. Maar iemand moet die mevrouw vertellen waar die gedachtegang toe leidt.

Want niemand gaat ons volgen op deze weg naar “klimaatneutraliteit”. Ik ben een groot voorstander ervan om de CO2-emissie te verlagen en ook vind ik niet dat we op dat gebied helemaal niets moeten doen. Maar in ieder geval is de opwarming in het geheel niet dramatisch en onze inspanningen moeten wel zodanig zijn dat het economisch verantwoord is. Want niemand ter wereld volgt een land dat zichzelf kapot maakt.

Ja, de Chinezen lachen zich een kriek. Ze leveren ons hele containerschepen vol met elektrische auto’s, omdat de Duitsers zo dom zijn om hun eigen hoogwaardige technologie af te danken om in plaats daarvan goedkope Chinese E-auto’s te gaan kopen, die ze na 4 jaar naar de sloop kunnen brengen omdat de accu’s het niet meer doen. Want zo’n auto is niets anders dan een accupakket met een carrosserie-opbouw.

Ik denk dat dat vooraf reeds zo bedacht is. De groenen hebben een ander toekomstbeeld en dan rijst de vraag “waar zijn de vakbonden ?” Waarom zeggen ze niets ? Waarom slaapt de SPD ? Die zou toch een keer tegengas moeten geven aan die mevrouw Buyx. Want, mevrouw Buyx, wij komen op voor voor hoogwaardige arbeidsplaatsen in Duitsland. Wij willen dat onze bedrijven het beste koper, het beste staal, het beste aluminium en de beste chemicaliën ter wereld produceren. En we kunnen ons wel stilzwijgend laten knippen en scheren, maar we kunnen ons het welvaartsverlies niet permitteren. Het is een te grote bedreiging voor de werkgelegenheid. En daarom moeten de vakbonden hun mond open doen, maar dat doen ze niet. En het nare is, dat het groene toekomstbeeld steeds meer vat krijgt binnen de SPD en dat komt natuurlijk ook door een veranderend ledenbestand.

Er zijn eenvoudigweg teveel mensen in de leiding gekomen, die zelf nog nooit hun eigen belastingsformulier hebben ingevuld. Teveel van die mensen hebben nooit in het bedrijfsleven gewerkt, maar zijn na een afgebroken studie direct in de politiek gestapt En mede daardoor voelen gewone werknemers zich niet meer vertegenwoordigd. En jammer genoeg zal zich dat ook gaan uiten in het stemgedrag van die werknemers.

Ik vind het vooral jammer voor de positie van de SPD, dat was toch heel lang een partij die veel heeft gedaan voor de positie van de werknemers, maar ze laten nu diezelfde werknemers in de steek. Ja, dat loopt als een rode draad door de Duitse politiek. We zien daar overal een grote mate van zelfoverschatting (het Dunning-Kruger effect). Lieden met weinig kennis van zaken en met wèl een uitgesproken mening sturen dit land naar de rand van de afgrond. En dat verklaart de grote mate van ontevredenheid onder de bevolking. Daarom ook de boerenprotesten en de opkomst van nieuwe politieke groeperingen. Veel mensen voelen zich niet meer begrepen. En het is geen goede zaak voor de democratie als de bestuurders de ene fout op de andere stapelen. Zoals de foute Warmtewet (die in de ijskast gezet moest worden), en de twijfelachtige Corona-maatregelen. Maar veel van die fouten worden ons nu geopenbaard. Maar ook financieel gaat het niet goed. De mensen zien het bij het tankstation en als ze hun energierekening moeten betalen. Dan worden ze in hun portemonnee geraakt. En dan mag de krant ons dan wel vertellen dat de inflatie minder wordt, de boodschappen lijken het tegendeel te bewijzen. Mensen voelen zich bedot, zo ervaar ik het.

En dan onlangs de persconferentie van de Ethische Commissie met hun visie over “klimaatgerechtigheid”. Die commissie bepleit drastische maatregelen om “klimaatneutraliteit” te bewerkstelligen en om CO2-emissies tegen te gaan. Met een dergelijke visie wordt er gelegitimeerd het feit dat alles duurder wordt. Dat er meer belasting moet worden betaald en dat we afstevenen op een socialistische heilstaat.

Alles lijkt geoorloofd om ons klimaat te redden, inclusief diverse vrijheidsbeperkende maatregelen die we al kennen uit de Corona-periode. Met nu dan voorstellen als nog maar eens per jaar een vliegreis plus een persoonlijk CO2-budget. Ik heb het drie jaar geleden al eens aangekaart. Dat was in Wenen en ik heb de mensen gewaarschuwd: let op het persoonlijk CO2-budget is in voorbereiding. Toen werd ik afgeschilderd als een complotdenker. Maar nu wordt het openlijk aangeprezen. Maar jij hebt er natuurlijk ook mee te maken gehad, dat alles wat jij zei als “complot” werd geframed. Maar het lijkt er niet meer toe te doen of het nou Mark Friedrich of dat het nou Fritz Vahrenholt was, die gelijk had. We moeten wel vaststellen dat wij aan de juiste kant van de geschiedenis staan, dankzij het feit dat wij nog enige kennis van zaken hebben in de huidige discussie. De andere kant lijkt daar niet meer in geïnteresseerd.

Zelf heb ik mevrouw Analena Buyx van de Ethische Commissie met enkele feiten geconfronteerd. Op X (Twitter) heeft ze mij geblokkeerd. Zij wenst een grensoverschrijdend gedrag van de overheid te legitimeren en onder het mom van “klimaatneutraliteit” moet de burger volgens haar financieel kaalgeplukt worden. Daarom is het niet erg dat alles duurder wordt. Bovendien moet de burger tegen zichzelf in bescherming worden genomen, als hij zijn gedrag niet aanpast aan de wensen van de overheid.

Wat vind je daar nu van, van de dystopische waarheid vanuit het ministerie van Klimaat.

Ja, men probeert het met een zachte vorm van socialisme, waarbij mensen wordt voorgehouden dat zij voor het “goede” moeten kiezen, niet dat wat waar en goed is, maar dat zij zich achter een bepaalde overtuiging moeten scharen, zonder dat er inhoudelijk over de klimaatwetenschap wordt gesproken. Anders hadden we mevrouw Buyx kunnen vertellen dat het in het jaar 2051 ongeveer 0,5 °C warmer zal zijn. En dat we daardoor niet ten onder zullen gaan, maar dat we daarmee bijzonder goed kunnen omgaan. Want als we in de tijd terug gaan naar het jaar 1860 of nog verder terug naar 1816; dat waren helemaal geen prettige tijden. Het was bitter koud met tijden van hongersnood. Kou is altijd zeer schadelijk geweest voor de mensheid en we kunnen ons afvragen waarom mevrouw Buyx het in haar hoofd haalt om de mensen zulke onzin te vertellen. Je zou een reactie verwachten van “heeft die mevrouw ze wel allemaal op een rijtje ?”, maar blijkbaar wordt zij afgeschermd door de media.

En waar blijft het protest tegen zulke onzinnige uitspraken ? Hoe kan het dat zoiets zonder kritiek telkens weer wordt verkondigd ? Want zij vertelt ons publiekelijk dat economische krimp “goed” is en dat we ons wensenpakket maar flink moeten terugschroeven; we moeten minder vliegen, minder auto rijden. En daarop wordt nauwelijks tegengas gegeven.

We moeten dan maar inleveren op onze behoeften en een reactie op zulke beweringen blijft uit, omdat de media erin meegaan. Daarom is het van belang dat er media zijn zoals deze (van Mark Friedrich) waarin er ruimte is voor een andere mening. Ik ben erg teleurgesteld in de publieke media. Want over een alternatieve mening in de Ethische Commissie (en die schijnt er te zijn) hebben we in de media niet mogen vernemen. Maar een discussie daarover vindt niet plaats. Mensen die een eco-socialistische opvatting verkondigen wordt een groot podium gegeven. Maar ook andere opvattingen verdienen het om gehoord te worden. Een debat voeren waarin verschillende meningen aan bod komen, dat heet pluralisme en democratie. Maar sinds de Coronacrisis is dat afgebrokkeld.

Daarom ben ik jou, Fritz, enorm dankbaar dat je de moed hebt om je hier uit te spreken. En dat ondanks alle tegenwind, ondanks de kritiek, de verdachtmakingen, de framing. Ondanks dat alles houd je toch je rug recht. En je laat zien dat jij de expert op dit gebied bent. En ik ben daar getuige van en ik zie dat je steeds weer gelijk krijgt met wat je eerder al hebt gezegd. De realiteit bevestigt jouw woorden. Daarom is het ook van groot belang dat je hiermee door gaat ondanks de steeds meer naar links opgeschoven media. En het klimaat is intussen tot heilige koe verheven. Daar mag je geen commentaar meer op leveren, want dan wordt je in diskrediet gebracht. Want dan ben je een ontkenner. En misschien was je voorheen al een Corona-ontkenner, maar nu dan een klimaatontkennner.

Men gaat elke vorm van discussie uit de weg en dat is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling. Argumenten schijnen er niet meer toe te doen. Maar de realiteit haalt ons in. Maar de rekenkamer mengt zich nu ook in het debat. Volgens de rekenkamer worden de klimaat gerelateerde uitgaven niet voldoende verantwoord. En ik heb het gevoel dat wij steeds als de spookrijders op de energie-snelweg zijn beschouwd. Ik denk dan even terug aan de uitspraak van voormalig minister van buitenlandse zaken Guido Westerwelle over de decadentie aan het einde van het Romeinse Rijk. Volgens mij is die weer actueel. Maar het is meer dan dat. Men probeert de maatschappij opnieuw in te richten. Klimaatverandering is het middel bij uitstek om de mensen angst aan te jagen. Als de mensen niet zich gaan gedragen zoals zij willen, dan wordt er gedreigd met hel en verdoemenis. Dan verbrandt de aarde en ontsteekt de aarde in een vuurzee. Maar in werkelijkheid wordt er helemaal niets ontstoken, want we kunnen in Duitsland heel goed leven als het 0,5 °C warmer wordt. Bovendien wordt de aarde steeds groener. Maar intussen worden we bang gemaakt met elke bosbrand die ze maar kunnen vinden. Terwijl het aantal bosbranden de afgelopen 40 jaar enorm is terug gelopen. We kunnen ons veel gemakkelijker dan vroeger aanpassen aan de omstandigheden. Dankzij satellieten worden bosbranden veel sneller gesignaleerd dan vroeger. Daardoor kunnen ze ook veel sneller worden bestreden en het aantal slachtoffers is daardoor ook fors gedaald in de loop der tijd.

Het aantal bosbranden is dus niet toegenomen, maar als ik dat vertel, dan denken ze, hoe kan dat nou, ik hoor dat toch elke avond. Want de klimaatcatastrofe is de motor achter de socialistische heilstaat, dat is helaas wat we zien. Daarom moeten we ook bespreken hoe erg of het is als het 0,5 °C warmer wordt. Wordt dat nou echt een ramp of herinneren we ons misschien dat in vroeger tijden ook wel eens zo goed ging, zodat men zelfs in Engeland wijn heeft kunnen verbouwen zonder dat er daar rampen optraden. Het mantra van “Klimaat” is inmiddels uitgegroeid tot een religie. En in die religie is er weliswaar geen vagevuur, maar wèl een permanente angst sfeer. En wij zijn wèl het land dat het meeste heeft bijgedragen aan de CO2-vermindering, maar ondanks dat moeten wij ons schuldig voelen.

Dat Duitse schuldcomplex is volkomen misplaatst. Maar ik zie wel dat die angststrategie steeds duidelijker wordt herkend en dat de mensen door hebben dat de wereld nu eenmaal toch niet ten onder zal gaan. En dat is wat de mensen nu ook zien, we
gaan helemaal niet ten onder (vanwege het klimaat). De wereld heeft al heel veel klimaatverandering achter de rug en de ijstijden uit het verleden bleken veel gevaarlijker voor de mensheid vanwege hongersnood en slechte oogsten. Vorst blijkt veel
gevaarlijker dan warmte. En de mensen moeten gewoonweg meer geïnformeerd worden over het thema CO2. Want de waarheid daarover maakt iemand geen klimaatontkenner.

En het brengt heel veel teweeg om iemand een ontkenner te noemen. De ergste vorm daarvan is de holocaustontkenner. Dat wordt snel ingezet om een verdere discussie onmogelijk te maken. Omdat de werkelijke discussies vaak onmogelijk worden gemaakt kunnen ze de mensen van alles wijs maken. Steeds weer horen we dat het de warmste maand was sinds zo en zo. En oh, wat een ellende allemaal. Nog even en dan gebeurt het. Geen enkele kwaliteitskrant benoemt de feiten waarom het zo warm was. In 1923 hadden we namelijk het fenomeen El Niño en dat leidt telkens tot een zekere mate van opwarming van ongeveer 0,5 °C. En voorts was er in 2023 een uitbarsting van de watervulkaan op het eiland Tonga (de Hunga Tonga). Daardoor bevat de stratosfeer nu 10% meer waterdamp dan daarvoor en ook dat draagt bij aan de opwarming. Dat wordt door talloze wetenschappers bevestigd. Maar ik hoor en zie er niets van op de televisie. Daar pikt men alleen dat uit, wat ze naar voren willen brengen. Dat wat in het voorgeschreven verhaal past. En al het andere doet er niet meer toe. Zo horen we niets over de nieuwe ijsvorming op Antarctica, nooit positief klimaatnieuws, alleen maar rampzalige berichten. Over afkoeling horen we nooit iets. Berichten over toename aan sneeuw in de winter zien we nooit en te nimmer. En als er wel sneeuw valt dan wordt daar weer onzin over verteld, dat de sneeuw warmer zou zijn geworden. Ik kan er alleen nog maar om lachen, over de onzin die ze verkondigen. Op alle mogelijke manieren proberen hun leugens in stand te houden. Maar gelukkig wordt de groep goed geïnformeerden steeds groter. Maar dat loopt inmiddels gevaar, want de overheid wenst geen gesprekken zoals wij die voeren en dat gaat vermoedelijk in de nabije toekomst moeilijker worden.

Heb je misschien al eens van de Digital Service Act gehoord ? Die is afkomstig van de EU. Daarin staat dat niet alleen het verspreiden van bepaalde onwettige informatie niet langer is toegestaan, maar ook andere vormen van “schadelijke” informatie. Dat betekent dat men hiermee ook kritische informatie zou kunnen bedoelen en oppositie wordt daarmee opgevat als “kritiek op de staat” en dat mag dan niet langer. En dat hebben we hier al eerder meegemaakt. Dat is precies dat wat er in de DDR gebeurde. Dan heb je te maken met een grondwet die de regering beschermt in plaats van de bevolking. Uit de geschiedenis kunnen we leren dat zowel de Nazi tijd als het communisme niet prettig waren. Maar ook het socialisme deugt niet, hoe aanlokkelijk het ook aanvankelijk mag klinken. Het leidt tot armoede en de dood. Kijk maar naar wat er in Venezuela is gebeurd.

Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de DDR. En wat we nu meemaken is een vorm van klimaatsocialisme. Alles gelijk maken, steeds meer herverdeling en steeds meer planeconomie. Maatregelen van minister Habeck, die gaat vertellen wie wat en waar mag produceren. En nu dan de Ethische Commissie die ons gaat vertellen hoe vaak we op vakantie mogen. De mensen moet het duidelijk worden dat dit niets anders is dan de DDR 2.0. Gelukkig wordt het hier en daar ingezien, zelfs de CSU begint nu kritische opmerkingen te uiten over het “Verbrennerverbot”. En die kritiek werd geuit in aanwezigheid van Ursula von der Leyen, die zelf dat voorstel heeft ingediend.

[Het “Verbrennerverbot” was de Verordening waarmee met ingang van 2035 alle benzine- en dieselauto’s verboden zouden gaan worden.] Markus Söder (minister-president van de deelstaat Beieren) begint zich ook al uit te spreken of we misschien het Verbrennerverbot zouden moeten aanpassen. Maar let wel op, de CDU heeft voor die wet gestemd in het Europees parlement. Maar ze beginnen nu in te zien dat de druk gigantisch toeneemt. Men begint zich af te vragen of men ze in Berlijn nog wel allemaal op een rijtje heeft. Ze hadden toch moeten weten dat er voor 40 miljoen auto’s helemaal geen stroom beschikbaar is. En dat wetende hebben ze ook al de wet veranderd waardoor elektrische auto’s op bepaalde tijden hun accu niet mogen opladen. En als die periode lang duurt, hoe kunnen ze dan verder rijden ? Onze bestuurders beseffen steeds meer, dat de mensen er genoeg van beginnen te krijgen. En dan wordt de bevolking weer even wat tegemoet gekomen. En onze luisteraars en kijkers zullen beseffen dat de verkiezingen van het Europees parlement bij uitstek de gelegenheid is om deze lieden weg te stemmen.

Want ook met de EU Gebouwenrichtlijn hebben ze ons opgezadeld. En dat kan betekenen dat er miljoenen woningen moeten worden gesaneerd. Maar ook het EU landbouwbeleid, dat funest is voor onze boeren en dat de meeste producten duurder heeft gemaakt. En dan de onzinnige regels waar de boeren zich aan moeten houden en waarmee ze in hun voortbestaan worden bedreigd. En dan al die voorschriften over bemesting en dergelijke.

En uiteindelijk minder opbrengst voor de boer. Ik vermoed dat niemand van de boeren nog op een regeringspartij zal gaan stemmen. Dus dat kan wel eens een klap in het gezicht van de regering worden.

En wat wel mooi is dat in de meeste landen de partijen die staan voor werkgelegenheid en welvaartseconomie nu aan kracht toenemen. Dat zien we niet alleen in Portugal, maar ook in Nederland. Dat geeft de mogelijkheid tot een ommekeer in het denken. Dan kunnen we hopelijk het denken in de richting van de socialistische heilstaat ombuigen. Die lieden moeten we niet onze stem toevertrouwen. Bij de vorige verkiezingen van het Europees parlement werd Manfred Weber (van de CSU) gekozen. En toen werd Ursula von der Leyen benoemd (niet gekozen, maar benoemd). Dus moeten we onszelf afvragen in hoeverre dit een schijndemocratie is. En om nog even terug te komen op het onderwerp van de E-auto’s. Daarop had de EU aanvankelijk een subsidie bedacht van € 6000,– per auto. Maar nadat die subsidie werd afgeschaft is de hele markt van elektrische auto’s ingestort. En nu zitten die autobedrijven met onverkoopbare voorraden aan elektrische auto’s met alle gevolgen van dien. Zo’n auto is ook helemaal niet prettig als je naar een skigebied op vakantie gaat en dan 8 uur bezig bent om je accupakket op te
laden. En als je de E-auto vergelijkt met andere auto’s, dan blijkt dat de E-auto toch vaak het onderspit delft vanwege zijn Chinese accupakket. Zo’n accupakket is mede mogelijk gemaakt door de talloze kolencentrales daar. Om die reden is een dieselauto qua CO2-emissie veel gunstiger, zeker tot 80.000 à 100.000 km. De diesel is nog verder te verbeteren als je synthetische brandstof toevoegt. Maar om de een of andere reden wenst men de kwaliteiten van de dieselauto niet te erkennen.

We moeten die lieden recht in het gezicht zeggen: “blijkbaar gaat het jullie helemaal niet om CO2; jullie willen alleen maar dat wij stoppen met auto rijden”. Precies, het gaat erom dat wij meer belasting moeten gaan betalen, meer controle over ons doen en laten en minder vrije keuze voor ons. Elke persoon mag niet meer zelf beslissen of en wanneer hij de auto pakt. Dat gaat allemaal op de bon (gerantsoeneerd). Net zoals het in de DDR was. Heel mooi geregeld voor die politici die denken het beter te weten dan een ander. Zij denken het beter te weten en dat zij het recht hebben over alles en nog wat te gaan beslissen, wamt zij zijn nu eenmaal bezig om de wereld te redden.

En misschien is dat geen boze opzet. Maar het toont wel de arrogantie van de macht aan. En dan wordt het socialistische instrumentarium gebruikt om de mensen te dwingen dat te doen, wat zogenaamd goed voor hen zou zijn. Maar dat moeten we een halt toe roepen. Om die reden zijn zulke vraaggesprekken als die we nu voeren ook zo noodzakelijk en heel graag kom ik nog een keer terug.

Dat gaan we zeker doen en ik ben benieuwd wat onze kijkers van deze video vinden. Zij mogen desgewenst een duimpje naar boven toevoegen of ze kunnen zich op mijn videokanaal abonneren. En ik hoop dat ze deze video delen met vrienden en bekenden, want de boodschap van Fritz moet verder bekend worden. Want we kennen het gezegde “de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”. Maar wie goed oplet ziet een opeenstapeling van centrale machtsvorming, we zien een staatsbestel dat zich steeds meer toeëigent. En Duitsland staat op het punt om van een democratisch bestuur over te stappen naar een socialistische klimaatdictatuur.

Maar schrijft u uw commentaar maar onder deze video. Wij hebben het al gezien met de warmtewet (die uitgesteld werd), met de Gebouwenrichtlijn van de EU, alle gevolgen die dat met zich mee zal brengen, zoals dure saneringsmaatregelen. En dat allemaal vanwege het klimaat, maar ons wordt het geld uit de zakken geklopt en dat kan nooit de oplossing zijn. En beste Fritz, met jouw hierover spreken is een feest, jij weet waar je het over hebt en je spreekt je duidelijk en begrijpelijk hierover uit. En dat allemaal zonder zelfoverschatting. Is er nog iets dat je onze toeschouwers wilt vertellen, behalve dan dat ze natuurlijk moeten gaan stemmen, en dat ze op mijn kanaal moeten blijven afstemmen in afwachting van ons volgende gesprek. Ik hoop dat we mensen moed kunnen inspreken. Ik spreek dan hier en dan daar in het land, soms voor een zaaltje met maar 100 man en soms veel groter. En als het op video wordt opgenomen, dan is het bereik veel groter, in de orde van enkele duizenden. En steeds vaker durven mensen zich uit te spreken over de huidige gang van zaken.

Fritz Vahrenholt.

Ondernemers die vertellen op wat voor een manier zij onderworpen worden aan een bureaucratie, die gigantische kosten met zich meebrengt. Het laat zien dat we niet alleen zijn. Precies, verspreid dus dit soort berichten, net zoals Fritz dat doet. Houd moed om uw mond open te doen, en laat u niet bang maken om in diskrediet gebracht te worden of geframed te worden. Houd uw rug recht, ook al is het niet altijd gemakkelijk in deze tijd. Uw moed zal worden beloond. Om die reden zal ik wederom een event gaan organiseren. Het onderwerp zal gaan over hoe we onze toekomst vorm zullen gaan geven en op welke manier we mensen weer hoop zullen gaan geven.

En hoe of we naar een andere energie-politiek zullen gaan. Een nieuw geldsysteem, een ander soort samenleving, een beter economisch systeem.

Dat event gaat plaats vinden op 3 en 4 mei 2024 in Metzingen (Baden-Würtemberg) [Dat ligt ten zuiden van Stuttgart].

Kaarten zijn nog verkrijgbaar.

Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer zullen ontmoeten om dit gesprek voort te zetten. Een mooie gelegenheid zou zijn als de volgende idiote energie-doelen van ofwel de EU ofwel van de Bondsregering zullen worden aangekondigd.

Ik dank onze toeschouwers voor hun aandacht. Prettige dag verder.

***