Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Crisis- en Herstelwet in strijd met het Verdrag van Aarhus en het Europees Handvest Lokale Autonomie

Door |20 december 2019|

Het huidige ruimtelijk- en energiebeleid heeft er, met de toepassing van de Crisis- en Herstelwet en de rijks- (en provinciale) coördinatieregeling toe geleid dat grootschalige windmolenparken door het rijk, tegen de wil van de burgers en gemeenten en zonder overleg met en besluitvorming door gemeenteraden zijn doorgedrukt. Deze democratische tekortkomingen zijn schadelijk voor onze democratie, [...]

 6

EU-richtlijnen dwingend recht … ook voor windmolenparken

Door |10 september 2020|

Nico Broekema en Jan Nieboer praten Ronald Plasterk bij over het gebrek aan democratie in de energietransitie. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Democratisch Energie Initiatief - DEI). Op een persconferentie van DEI vandaag in Grolloo staan de in strijd met het EU-recht besloten windturbineparken op de agenda. Over de strijdigheid van de besluitvorming [...]

Digitale besluitvorming niet misbruiken voor besluitvorming over de Regionale Energie Strategie

Door |2 april 2020|

Inspraakrecht van burgers buiten werking op lokaal niveau. Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief (DEI). Het was al treurig gesteld met de door het Verdrag van Aarhus verplichte burgerparticipatie bij de Regionale Energie Strategie (RES). Daar is weinig van terecht gekomen. Maar de noodwet voor digitale besluitvorming in de gemeenteraden zal deze [...]

EU ‘New Green Deal’ – Windparken op land

Door |13 februari 2020|

Het verzet tegen de plaatsing van windturbines op land heeft nu ook een Europese dimensie gekregen. Hier volgt de tekst van een manifest opgesteld door P. d'Oultremont (PhD Physics, België), als een samenvattende consensus na recente discussies tussen burgerorganisaties in België (vzw Vent de Raison - Wind met Redelijkheid en Leefbare Energie Vlaanderen), Frankrijk (Fédération [...]

Zienswijze inzake energie- en klimaatbeleid

Door |2 oktober 2019|

PERSBERICHT De voorzitter van het DEI, Nico Broekema heeft samen met het Veendammer raadslid Lies Zondag namens het Democratisch Energie Initiatief (DEI) onlangs bijgaande zienswijze op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ingediend bij het kabinet. De NOVI is een belangrijk instrument voor de uitvoering van de energie- en klimaatpolitiek van het rijk. Het bevat een doorwrochte [...]

Gaat de wereld naar de haaien of is het allemaal flauwekul?

Door |10 mei 2018|

Dagelijks worden we door de media overspoeld met onheilsberichten over de nefaste gevolgen van de opwarming van de aarde. Onder de titel, 'De staat van het klimaat: gaat de wereld naar de haaien of is het allemaal flauwe praat?', breken de Belgische 'De Morgen' en 'Humo' in een gezamenlijk artikel met deze klimaatpropaganda door een [...]

Water naar de zee

Door |15 november 2017|

Bijdrage van Ap Cloosterman. I. Is CO2 verantwoordelijk voor de opwarming van de Aarde ? CO2 is een broeikasgas en is heden met een gehalte van 410 ppm = 0,041% in onze atmosfeer aanwezig. H2O damp is echter een veel sterker broeikasgas en is met een veel hoger percentage (tot 4%) voor 90% verantwoordelijk voor [...]

Factchecker SER inzake windenergie met hoog WC-eendgehalte

Door |28 januari 2017|

Onlangs rapporteerden verschillende media dat de Ombudsman zijn aanvankelijke kritiek op de informatieverschaffing over windenergie van de SER had ingetrokken. Onder de titel, 'Ombudsman: SER was toch eerlijk over windmolens', schreef Gerard Reijn in de Volkskrant: In november veegde hij nog de vloer aan met de vooringenomenheid van de SER en met die van SER-Kroonlid [...]

 4

Nederlands windbeleid ter discussie bij VN-tribunaal

Door |21 december 2015|

PERSBERICHT  Annerveenschekanaal, 19 december 2015 VN TRIBUNAAL NEEMT KLACHT NLVOW IN BEHANDELING Afgelopen dinsdag, 15 december, boog de Commissie van Toezicht van het Verdrag van Aarhus in Genève zich over de vraag of de klacht van de NLVOW tegen de Nederlandse Staat in behandeling moest worden genomen of niet. Vandaag verklaarde de Commissie de klacht [...]

 7

Het Nationale Energieakkoord voor duurzame groei, verslag van een journalistiek schandaal

Door |25 september 2014|

Deel 2: Het Energieakkoord, verslag van een journalistiek schandaal? Zoals Jaffe Vink ‘Het Gifschip, verslag van een journalistiek schandaal’ schreef – over hoe Volkskrant en alle media met een zelfbeeld van ‘kwaliteitsjournalistiek’ achter Greenpeace aanrenden en zo professioneel faalden- kan er een deel 2 verschijnen: ‘Het Energieakkoord voor duurzame groei, verslag van een [...]