Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Crisis- en Herstelwet in strijd met het Verdrag van Aarhus en het Europees Handvest Lokale Autonomie

Door |20 december 2019|

Het huidige ruimtelijk- en energiebeleid heeft er, met de toepassing van de Crisis- en Herstelwet en de rijks- (en provinciale) coördinatieregeling toe geleid dat grootschalige windmolenparken door het rijk, tegen de wil van de burgers en gemeenten en zonder overleg met en besluitvorming door gemeenteraden zijn doorgedrukt. Deze democratische tekortkomingen zijn schadelijk voor onze democratie, [...]

 6

Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land

Door |27 januari 2021|

Kees Pieters. Een gastbijdrage van Kees Pieters (voorzitter NederWind). Per email verzonden: griffier@tweedekamer.nl, griffier@eerstekamer.nl Betreft: Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land Datum: 20 januari 2021 Geachte leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nu het kabinet Rutte III is gevallen en demissionair is, gaat u binnenkort vaststellen welke [...]

Het is een kwestie van tijd

Door |22 december 2020|

Foto: Shutterstock. Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorzitter van het Democratisch Energie Initiatief (DEI). Het is een uitspraak die regelmatig op te tekenen valt uit de mond van juristen als die al jarenlang tegen de aanleg van diverse windturbineparken procederen. Gedoeld wordt op de het herstel van de rechtsstaat, die ook in het [...]

Vermogensdichtheid, verdienmodel en klimaatbeleid

Door |10 november 2020|

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het klimaatbeleid sinds Kyoto bewandelt een weg die verschilt van wat de afgelopen, zeg 400.000 jaar, waarin innovaties als het vuur tot aan Kyoto de weg bewandelen naar meer vermogensdichtheid per eenheid van beschikbare hulpbronnen. In de recente tijd zien we het overstappen van hout en [...]

Oei, foutje! EU-wetgeving inzake milieueffectenrapportage genegeerd bij wind- en zonne-energie

Door |25 september 2020|

Foto: Shutterstock. Oproep/open brief aan alle staten- en raadsleden en bestuurders in Nederland. Bestuurders zijn aangesteld om de wet uit te voeren, niet om ervan weg te kijken in de energietransitie Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) roept in het belang van onze democratie alle raadsleden en statenleden in Nederland op alle besluitvorming in [...]

EU-richtlijnen dwingend recht … ook voor windmolenparken

Door |10 september 2020|

Nico Broekema en Jan Nieboer praten Ronald Plasterk bij over het gebrek aan democratie in de energietransitie. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Democratisch Energie Initiatief - DEI). Op een persconferentie van DEI vandaag in Grolloo staan de in strijd met het EU-recht besloten windturbineparken op de agenda. Over de strijdigheid van de besluitvorming [...]

Digitale besluitvorming niet misbruiken voor besluitvorming over de Regionale Energie Strategie

Door |2 april 2020|

Inspraakrecht van burgers buiten werking op lokaal niveau. Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief (DEI). Het was al treurig gesteld met de door het Verdrag van Aarhus verplichte burgerparticipatie bij de Regionale Energie Strategie (RES). Daar is weinig van terecht gekomen. Maar de noodwet voor digitale besluitvorming in de gemeenteraden zal deze [...]

EU ‘New Green Deal’ – Windparken op land

Door |13 februari 2020|

Het verzet tegen de plaatsing van windturbines op land heeft nu ook een Europese dimensie gekregen. Hier volgt de tekst van een manifest opgesteld door P. d'Oultremont (PhD Physics, België), als een samenvattende consensus na recente discussies tussen burgerorganisaties in België (vzw Vent de Raison - Wind met Redelijkheid en Leefbare Energie Vlaanderen), Frankrijk (Fédération [...]

Zienswijze inzake energie- en klimaatbeleid

Door |2 oktober 2019|

PERSBERICHT De voorzitter van het DEI, Nico Broekema heeft samen met het Veendammer raadslid Lies Zondag namens het Democratisch Energie Initiatief (DEI) onlangs bijgaande zienswijze op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ingediend bij het kabinet. De NOVI is een belangrijk instrument voor de uitvoering van de energie- en klimaatpolitiek van het rijk. Het bevat een doorwrochte [...]

Gaat de wereld naar de haaien of is het allemaal flauwekul?

Door |10 mei 2018|

Dagelijks worden we door de media overspoeld met onheilsberichten over de nefaste gevolgen van de opwarming van de aarde. Onder de titel, 'De staat van het klimaat: gaat de wereld naar de haaien of is het allemaal flauwe praat?', breken de Belgische 'De Morgen' en 'Humo' in een gezamenlijk artikel met deze klimaatpropaganda door een [...]