Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Crisis- en Herstelwet in strijd met het Verdrag van Aarhus en het Europees Handvest Lokale Autonomie

Door |20 december 2019|

Het huidige ruimtelijk- en energiebeleid heeft er, met de toepassing van de Crisis- en Herstelwet en de rijks- (en provinciale) coördinatieregeling toe geleid dat grootschalige windmolenparken door het rijk, tegen de wil van de burgers en gemeenten en zonder overleg met en besluitvorming door gemeenteraden zijn doorgedrukt. Deze democratische tekortkomingen zijn schadelijk voor onze democratie, [...]

 6

61 NoTricksZone-artikelen over studies en datasets uit 2023 laten zien dat klimaatmodellen niet deugen

Door |2 januari 2024|

Bevlogenen van de menselijke broeikashypothese beweren vaak dat klimaatrealisten niet in de peer-reviewed literatuur publiceren. Onderstaand overzicht laat zien dat deze bewering niet klopt.  Door Pierre Gosselin. De meeste klimaatmodellen deugen niet, zo blijkt uit een aantal echte metingen, collegiaal getoetste onderzoeken en gegevens. Hun onjuiste uitkomsten worden vooral gebruikt om angst te zaaien. De [...]

Over Bjørn Lomborg – uit de oude doos

Door |7 mei 2023|

Bjørn Lomborg. Bjørn Lomborg is key note speaker op de All Energy Day die op 9 mei a.s. wordt gehouden. (Zie hier.) Een mooie gelegenheid om nog eens te herinneren aan wat ik zo'n 20 jaar geleden over hem schreef. De oorspronkelijke tekst verscheen in het Engels. De vertaling is van Henry Pool. Door [...]

Groenland, een eiland van smeltend ijs?

Door |5 mei 2023|

Door Ap Cloosterman. Groenland is een eiland gelegen in het Noordpoolgebied en behoort administratief tot het Koninkrijk Denemarken. Het is gelegen tussen de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan, ten oosten van de Canadese Arctische Eilanden. Hoewel het geografisch een deel is van het continent Noord-Amerika, wordt Groenland politiek en cultureel geassocieerd met Europa. De [...]

Het belang van lokale zelfstandige oordeelsvorming door de gemeenteraad in de energietransitie

Door |14 augustus 2021|

Hoeksche Waard. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter van het Democratisch Energie Initiatief, DEI). Gemeentelijke besluitvorming in ‘zware dossiers’ vindt in gemeenten veelal plaats onder aansturing van ministeries, al dan niet door tussenkomst of een rol van de VNG. Dat is aantoonbaar het geval in de energietransitie, waar het ministerie van EZK de [...]

Windparken: heroverweging vergunningverlening conform Europese richtlijnen

Door |2 augustus 2021|

De duivelskring van initiatiefnemers en overheden, die verzaken de bewoners te vrijwaren van de schadelijke effecten van industriële windturbines, kan nu doorbroken worden. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI) Die agenda zit in de recente uitspraken van de Raad van State (RvS) tegen diverse industriële windturbine parken. De recente uitspraken van [...]

Beren op de weg voor windenergie

Door |1 juli 2021|

Foto: Shutterstock. Raad van State legt ondeugdelijkheid van de RES-besluiten bloot. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI). De Raad van State verlaat zijn eigen doctrine en opent de weg voor een positieve uitwerking van het normenkader van de Strategische Milieu Beoordelings richtlijn van 2001 (SMB) en de daarmee samenhangende [...]

Actie-oproep van het Democratisch Energie Initiatief tegen de RES

Door |27 juni 2021|

Nu ook de RES-besluiten aanpakken in elke gemeente‼️ Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI) Wat is de RES? De RES is een landelijk uitgedacht besluitvormingsconcept waarmee de landelijke overheid (vooral de ministeries van EZK en BZK) de van bovenaf gedirigeerde besluitvorming in de energietransitie van democratische legitimiteit proberen te voorzien. De [...]

RES-ellende Drenthe

Door |16 mei 2021|

Shutterstock. Een bijdrage van Tjerk Veenstra. Aan het College van B &W en de gemeenteraad van Assen Betreft: Reactie op de RES 1.0 regio Drenthe Geachte college en raadsleden van de gemeente Assen, Samenvatting In dit document is een reactie gegeven op de RES 1.0 Regio Drenthe De RES heeft geen juridische binding, [...]

Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land

Door |27 januari 2021|

Kees Pieters. Een gastbijdrage van Kees Pieters (voorzitter NederWind). Per email verzonden: griffier@tweedekamer.nl, griffier@eerstekamer.nl Betreft: Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land Datum: 20 januari 2021 Geachte leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nu het kabinet Rutte III is gevallen en demissionair is, gaat u binnenkort vaststellen welke [...]