Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Crisis- en Herstelwet in strijd met het Verdrag van Aarhus en het Europees Handvest Lokale Autonomie

Door |20 december 2019|

Het huidige ruimtelijk- en energiebeleid heeft er, met de toepassing van de Crisis- en Herstelwet en de rijks- (en provinciale) coördinatieregeling toe geleid dat grootschalige windmolenparken door het rijk, tegen de wil van de burgers en gemeenten en zonder overleg met en besluitvorming door gemeenteraden zijn doorgedrukt. Deze democratische tekortkomingen zijn schadelijk voor onze democratie, [...]

 6

Het belang van lokale zelfstandige oordeelsvorming door de gemeenteraad in de energietransitie

Door |14 augustus 2021|

Hoeksche Waard. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter van het Democratisch Energie Initiatief, DEI). Gemeentelijke besluitvorming in ‘zware dossiers’ vindt in gemeenten veelal plaats onder aansturing van ministeries, al dan niet door tussenkomst of een rol van de VNG. Dat is aantoonbaar het geval in de energietransitie, waar het ministerie van EZK de [...]

Windparken: heroverweging vergunningverlening conform Europese richtlijnen

Door |2 augustus 2021|

De duivelskring van initiatiefnemers en overheden, die verzaken de bewoners te vrijwaren van de schadelijke effecten van industriële windturbines, kan nu doorbroken worden. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI) Die agenda zit in de recente uitspraken van de Raad van State (RvS) tegen diverse industriële windturbine parken. De recente uitspraken van [...]

Beren op de weg voor windenergie

Door |1 juli 2021|

Foto: Shutterstock. Raad van State legt ondeugdelijkheid van de RES-besluiten bloot. Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI). De Raad van State verlaat zijn eigen doctrine en opent de weg voor een positieve uitwerking van het normenkader van de Strategische Milieu Beoordelings richtlijn van 2001 (SMB) en de daarmee samenhangende [...]

Actie-oproep van het Democratisch Energie Initiatief tegen de RES

Door |27 juni 2021|

Nu ook de RES-besluiten aanpakken in elke gemeente‼️ Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI) Wat is de RES? De RES is een landelijk uitgedacht besluitvormingsconcept waarmee de landelijke overheid (vooral de ministeries van EZK en BZK) de van bovenaf gedirigeerde besluitvorming in de energietransitie van democratische legitimiteit proberen te voorzien. De [...]

RES-ellende Drenthe

Door |16 mei 2021|

Shutterstock. Een bijdrage van Tjerk Veenstra. Aan het College van B &W en de gemeenteraad van Assen Betreft: Reactie op de RES 1.0 regio Drenthe Geachte college en raadsleden van de gemeente Assen, Samenvatting In dit document is een reactie gegeven op de RES 1.0 Regio Drenthe De RES heeft geen juridische binding, [...]

Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land

Door |27 januari 2021|

Kees Pieters. Een gastbijdrage van Kees Pieters (voorzitter NederWind). Per email verzonden: griffier@tweedekamer.nl, griffier@eerstekamer.nl Betreft: Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land Datum: 20 januari 2021 Geachte leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nu het kabinet Rutte III is gevallen en demissionair is, gaat u binnenkort vaststellen welke [...]

Het is een kwestie van tijd

Door |22 december 2020|

Foto: Shutterstock. Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorzitter van het Democratisch Energie Initiatief (DEI). Het is een uitspraak die regelmatig op te tekenen valt uit de mond van juristen als die al jarenlang tegen de aanleg van diverse windturbineparken procederen. Gedoeld wordt op de het herstel van de rechtsstaat, die ook in het [...]

Vermogensdichtheid, verdienmodel en klimaatbeleid

Door |10 november 2020|

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het klimaatbeleid sinds Kyoto bewandelt een weg die verschilt van wat de afgelopen, zeg 400.000 jaar, waarin innovaties als het vuur tot aan Kyoto de weg bewandelen naar meer vermogensdichtheid per eenheid van beschikbare hulpbronnen. In de recente tijd zien we het overstappen van hout en [...]

Oei, foutje! EU-wetgeving inzake milieueffectenrapportage genegeerd bij wind- en zonne-energie

Door |25 september 2020|

Foto: Shutterstock. Oproep/open brief aan alle staten- en raadsleden en bestuurders in Nederland. Bestuurders zijn aangesteld om de wet uit te voeren, niet om ervan weg te kijken in de energietransitie Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) roept in het belang van onze democratie alle raadsleden en statenleden in Nederland op alle besluitvorming in [...]