De meeste klimaatmodellen deugen niet, zo blijkt uit een aantal echte metingen, collegiaal getoetste onderzoeken en gegevens. Hun onjuiste uitkomsten worden vooral gebruikt om angst te zaaien.

De resultaten van modelsimulaties worden door de media en het publiek vaak verward met echte meetresultaten. Maar vaak worden ze op snode wijze gegenereerd om paniek te zaaien.

Denk eens aan de pandemische modellen die laten zien dat honderden miljoenen mensen zouden sterven als we niet op slot gingen. In werkelijkheid was COVID 19 niet erger dan een gewone griep.

Wat volgt zijn 61 NTZ-posts uit 2023 die aantonen dat de resultaten van klimaatmodellen niets met de werkelijkheid te maken hebben. Hun uitkomsten zijn onjuist.

1. Tyfonen zouden steeds frequenter en erger worden. Dat worden ze niet. 

2. De stijging van de zeespiegel versnelt, zeggen modellen. Feit: op veel plaatsen daalt de zeespiegel. .

3. Het is de heetste in 125.000 jaar. Fout, bijv. in Oostenrijk was het 2000 jaar geleden 4-7°C  warmer. 

4. CO2 is de belangrijkste opwarmingsfactor. Dat is het niet. Modellen onderschatten de invloed van wolken. .

5. Waterdamp veroorzaakt opwarming. Maar hier is een onderzoek dat het tegenovergestelde suggereert.

6. CO2 leidt tot opwarming en droogte. Maar het tegendeel is waar: vergroening en afkoeling.

7. De winters in Tokio worden warmer, vertellen de modellen ons. Maar JMA-gegevens laten in feite zien dat ze afkoelen. 

8. Modellen laten een  stijgende zeespiegel zien. Maar getijdenmeters en onderzoeken tonen aan dat dit niet waar is. 

9. Modellen zeggen dat Venetië gaat zinken. Uit een onderzoek blijkt dat dit niet gebeurt. 

10. Modellen zeggen dat de zeespiegel in het Holoceen vandaag de dag hoger is dan ooit. Maar de niveaus in het midden van het Holoceen waren 1-3 meter hoger.

11. Modellen vertellen ons dat de eilanden in de Stille Oceaan aan het zinken zijn. Uit echte gegevens blijkt echter dat de meeste ervan groeien ! De GMSL-datasets zijn niet allemaal gelijk:

12. Eilandstaten groeien in feite en zinken en verdwijnen niet

13. Modellen suggereren dat de Romeinse en middeleeuwse periode koeler waren dan vandaag. Maar ze waren warmer, zo blijkt uit onderzoek.

14. Proxygegevens tarten de modellen. Tegenwoordig is het kouder dan ooit in de afgelopen 10.000 jaar.

15. Gegevens over cyclonen en regenval tonen aan dat de modellen ongelijk hebben.

16. Modellen zeggen dat CO2 een krachtig broeikasgas is. Maar uit een onderzoek blijkt dat 7000 ppm de planeet slechts 0.3°C opwarmt!

17. India zinkt niet, wat de modellen ook proberen te suggereren.

18. Volgens metingen van wetenschappers neemt het broeikaserffect af.

19. Tropische eilanden groeien in werkelijkheid. Modellen zijn fictie.

20. De Noordpool was 30.000 jaar geleden maar liefst 22°C warmer.

21. De zon zon is de belangrijkste klimaatfactor, en niet CO2. Modellen moeten worden aangepast.

22. De klimaatmodellen zitten er soms  een factor 100 naast.

23. Uit een recent onderzoek blijkt dat CO2 uit de atmosfeer Noordpoolgebied afkoelt. Het klimaat is een uiterst complex systeem.

24. Modellen zeggen dat het vandaag warmer dan ooit is vanwege CO2. Maar 10.000 jaar geleden was de Noordpool ijsvrij. 

25. Meer ijs dan ooit tevoren nabij de Thwaites “Doomsday”-gletsjer. En hier.

26. Modellen zeggen dat hoe warmer het is, hoe meer stormen. Maar de gegevens vertellen ons dat er een grotere orkaanfrequentie is als het kouder is.

27. Meer bosbranden door CO2, vertellen de modellen ons. Maar het aantal bosbranden is afgenomen. 

Je zou denken dat modelbouwers het beu zouden worden om altijd zo ongelijk te hebben. Maar door de financiering blijven ze vrolijk doorgaan.

28. De modellen worden hoe langer hoe beter, toch? Niet zo. Ze waren zelfs in in 1984 beter!

29. Modellen hebben gewaarschuwd dat de neerslagtrends zouden intensiveren. Maar de realiteit laat zien dat het tegendeel waar is .

30. Simulaties zeggen ook dat Groenland aan het smelten is. Maar uit een recent onderzoek blijkt dat de hoeveelheid ijs in de jaren dertig vergelijkbaar was met nu.

31. Modellen zeggen dat CO2 de klimaatforcering is. Maar uit een recent onderzoek blijkt dat een verdubbeling slechts tot 0.6°C opwarming leidt en dat de modellen de wetten van de natuurkunde negeren.

32. Duitse modellen die bodemvocht simuleren zijn ‘ontworpen om kunstmatige paniek te veroorzaken’, zegt meteoroloog Kai Zorn.

33. Nog twee  studies hier die de voorspellingen en beweringen van modellen over de stijging van de zeespiegel tarten.

34. Uit een nieuwe studie blijkt dat klimaatmodellen eenvoudigweg de resolutie missen die nodig is om ze bruikbaar te maken. Zie ook het diagram van Legates:

35. Klimaatsimulaties voorspellen global boiling. Maar vijf recente onderzoeken tonen aan dat er sinds de 18e eeuw geen opwarming meer heeft plaatsgevonden!

36. Meer droogte, beweren de modellen. Maar de echte gegevens vertellen ons een ander verhaal: geen trend sinds 1902

37. Ondanks de modelvoorspellingen en de recente droge jaren, uit de gegevens blijkt dat er sinds 1881 geen droogtetrend meer heeft plaatsgevonden in Duitsland..

38. Nog vier onderzoeken die ons vertellen dat modelvoorspellingen van de “opwarming van de aarde” onzin zijn.

39. Meer bosbranden, suggereerden de hocus pocus-modellen. Maar de trend in Canada is de afgelopen decennia gedaald. Ook mondiaal:

 

40. Modellen negeren graag het stedelijke hitte-eilandeffect (UHI). Maar een groot deel van de opwarming lijkt te worden veroorzaakt door asfalt en gebouwen.

41. Modellen weigeren de zon op de juiste manier als factor te beschouwen, die  87% van de opwarming zou kunnen verklaren. Zie collegiaal getoetst nieuw onderzoek. 

42. De modellen hebben de trends in de vorming van tyfoons in de Stille Oceaan verkeerd voorspeld.

43. Hier is nog een onderzoek dat suggereert dat de modellen jammerlijk verkeerd zijn gekalibreerd. Natuurlijke klimaatfactoren domineren.

44. Modellen vergeten ons te vertellen dat  andere planeten zonder de mens ook opwarmen. 

45. Uiteraard houden de modellen geen rekening met fudging, wijzigingen, opvulling en slordigheid. Een deel van de opwarming van de afgelopen 150 jaar als gevolg van veranderingen in de locatie van meetstations.

46. Opnieuw een andere studie die ons vertelt dat CO2 niet de drijvende kracht is, “slechts een klein bereik van langegolfherstraling vanaf het aardoppervlak beïnvloedt,”… “lijkt geen verband te zijn tussen kooldioxide en de temperatuur van de aarde.” Aarde.” −Harris, 2023

47. Deze studie leert ons dat sporengassenhet klimaat niet beïnvloeden zoals de modellen beweren.

48. Het Duitse agrarheute.com vraagt zich af of de klimaatmodellen ongelijk hebben, aangezien “de oostelijke Stille Oceaan de afgelopen dertig jaar steeds verder is afgekoeld” en dit “in strijd is met alle voorspellingen”.

49. De modellen weigeren de zon te erkennen, ook al zijn de data overduidelijk. “De forcering van zonne-energie kan een vier tot zeven keer groter effect hebben op de klimaatverandering dan de huidige klimaatmodellen aangeven.”

50. Het Noordpoolgebied  verliest geen zee-ijs meer en is de afgelopen vijftien jaar stabiel gebleven, in tegenstelling tot wat de modellen hadden verteld. En kijk eens naar deze wilde ‘modelgebaseerde’ voorspellingen uit het verleden:

51. Weet je nog hoe de modellen voorspelden dat Groenland snel zou smelten en de zeespiegel met meters zou stijgen? Welnu, sinds 1992 heeft het slechts 1,2 centimeter bijgedragen!

52. Oeps, ook vulkanische activiteit werd door de modellen verwaarloosd.

53. Twee Portugese wetenschappers (Khmelinskii and Woodcock, 2023) identificeren ten minste acht aannames in de ‘broeikasgashypothese’ die geen wetenschappelijke onderbouwing hebben. Modellen kunnen niet werken als de aannames volkomen onjuist zijn.

54. Modellen hadden de aerosolforcering ook verkeerd . ..10 keer groter.

55. Antarctica is afgekoeld. Ook daar hebben modellen het bij het verkeerde eind.

56. Modellen falen al vier decennia. Zie hierboven hoe we opmerkten dat ze in de jaren tachtig beter werkten.

57. De omvang van het moderne zee-ijs is het het hoogste in bijna 9000 jaar.

58. De opkomst van CO2 in de afgelopen 120 jaar heeft het broeikaseffect niet echt veranderd (zie hier).

59. Uit een nieuw artikel blijkt dat de modellen de causaliteit achterstevoren hebben: opwarming drijft CO2 aan! (zie hier).

60. Vandaag is het zeker NIET de warmste in 125.000 jaar, zelfs niet in 10.000 jaar (zie hier).

61. Duitse Helmholtz UFZ-bodemvochtmodellen beweren dat de grond nog steeds droog is, zelfs na weken van zware regenval en overstromingen (zie hier).

En bedenk ten slotte hoe de modellen elkaar op bijna alles tegenspreken. Hier zijn meer dan twintig voorbeelden:

Bron: The Politically Incorrect Guide to Climate Change

Je moet wel een echte minkukel of ongeïnformeerde journalist zijn om de resultaten van klimaatmodellen serieus te nemen. Ze simuleren bij lange na niet iets dat ook maar enigszins in de buurt komt van de werkelijkheid.

***

Bron hier.

***