Klimaat en vrijheid van meningsuiting

Cartoon: Josh. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. Vrijheid van meningsuiting is daarvan slachtoffer. Wij hebben er hier op Climategate.nl  herhaaldelijk op gewezen dat de reguliere media - met enkele lovenswaardige uitzonderingen - weigeren een volledig en evenwichtig beeld te schetsen van klimaatverandering en de opvattingen daarover. In het bijzonder weigeren [...]

Door |17 september 2018|98 Reacties

U-wending Australisch klimaat/energiebeleid

Onder het klimaatakkoord van Parijs heeft de Australische regering zich verplicht de CO2-emissies tegen 2030 met tenminste 26 – 28 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. De rechterflank van de liberale regeringspartij verzette zich daartegen, hetgeen leidde tot het aftreden van eerste minister Malcolm Turnbull. Met de komst van zijn opvolger, [...]

Door |1 september 2018|44 Reacties

CO₂: de nieuwe religie

Een gastbijdrage van Cor van Dijk. Religie: in het Latijn zit daar het woord ligare ((vast)binden) in. Onlosmakelijk is religie verbonden aan geloof, geloof = de overtuiging dat je denkt dat het waar is. Waarom deze titel van dit stuk? Wij als Homo Sapiens kunnen ons organiseren en hebben grotendeels een overtuiging of geloof nodig [...]

Door |25 augustus 2018|64 Reacties

Klimaatdiscussie

Eerder publiceerde Climategate.nl de video-registratie van mijn voordracht voor het ‘Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte' in het stadhuis te Rotterdam. Zie hier. Nu is ook de registratie van de daarop volgende discussie beschikbaar. Zoals gebruikelijk als het over klimaat en klimaatbeleid gaat, was deze discussie levendig, ja soms zelfs heftig. Opvallend was ook dat [...]

Door |5 augustus 2018|50 Reacties

Nederland suïcide BV

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Nederland suïcide BV. Ik zou het voorgenomen klimaatbeleid niet beter kunnen omschrijven. Ook Elsevier laat zich in soortgelijke termen uit. Zie hier. (ik vrees achter een betaalmuur). Het komt erop neer dat: “Nederland zijn welvaart op het spel zet om de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering. Als [...]

Door |1 augustus 2018|130 Reacties