Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Nederland suïcide BV. Ik zou het voorgenomen klimaatbeleid niet beter kunnen omschrijven. Ook Elsevier laat zich in soortgelijke termen uit. Zie hier. (ik vrees achter een betaalmuur).

Het komt erop neer dat: “Nederland zijn welvaart op het spel zet om de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering. Als het ombouwen van woningen al in de honderden miljarden gaat lopen, dan is het reëel voor de hele klimaatneutrale operatie van het derde kabinet Rutte uit te gaan van duizenden miljarden euro’s.”

Dit lijken mij correcte vaststellingen. Wat ooit begon als het misleidende PR-sprookje van gratis energie, loopt nu uit op een financiële en welvaartscatastrofe. De AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is een sprookje, een weerlegde hypothese. De kosten echter om de illusie van dit sprookje in stand te houden brengen elke natie onherroepelijk aan de bedelstaf. Er bestaat immers geen klimaatprobleem. Duurzaam genoemde energiebronnen bovendien zijn dermate inferieur dat deze geen rol van betekenis kunnen spelen.

Het valt daarom te verklaren tot welke irrationele strapatsen alarmistische belanghebbenden zich laten verleiden om die mythe van de catastrofale opwarming door ’s mensens schuld in leven te houden. Het fiasco van het alarmisme vertaalt zich in de falende klimaatmodellen die weinig anders verschillen van het gefaalde Rapport aan de Club van Rome (Groep industriëlen!), de gemanipuleerde hockeystickgrafiek van Mann en diens kliek, de zonder enige uitzondering gefaalde rampenvoorspellingen sinds de afgelopen 45 jaar, het succes van de ijsbeerpopulatie, het miskennen van de AMO-cyclus wat het poolijs betreft, zie hier, homogenisatie van data als methode om onwelgevallige data weg te moffelen, zie hier. Wel erg toevallig dat al die o zo noodzakelijke aanpassingen hun eigen hockeystickjes creëren om maar vooral te laten zien dat de mens toch echt schuld draagt aan hongerende negerhummeltjes, de Syrische burgeroorlog, de gelukszoekers, teruglopende bijenbestanden, uitstervende duinkabouters &c.

Kortom, de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworden tot een onwetenschappelijke grabbelton aan gratuite angstzaaierij wat ook het enige doel is van de achterliggende kliek om hun subsidie veilig te stellen (universitair; KNMI, NPO; milieubeweging), alle in welwillende dienst van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex.

Dus wat is leidend: wetenschap of het verdienmodel hand in hand met een ondemocratische Klaveriaanse ideologie die miljarden subsidie garandeert ten koste van de burger? Dit lijkt mij een interessant onderwerp voor de verkiezingen, omdat de rol van democratie door het Klimaatakkoord in de verdrukking raakt getuige de uitingen van de heren Nijpels en Samsom.

Het stemt mij niet gerust. Ik vrees namelijk dat in juridisch en moreel opzicht dubieuze organisaties als Greenpeace en Milieudefensie de dienst uitmaken in dit land. Dit lijkt mij een ongewenste situatie. Deze twee organisaties bij uitstek zijn er op uit om onze maatschappij te dwingen tot een economische zelfmoord. Ik herhaal daarom:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.