KNAW voelt zich niet aangesproken om klimaatlysenkoïsme een halt toe te roepen

Trippenhuis, Kloveniersburgwal, Amsterdam, thans hoofdgebouw KNAW. Onlangs verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience een frontale aanval op de wetenschappelijke integriteit van Susan Crockford, een Canadese zoöloge. Het artikel was geschreven door 14 auteurs, waarvan een aantal in Nederland werkzaam is. De hoofdauteur, Jeff Harvey, is als hoogleraar verbonden aan het KNAW-Instituut, NIOO KNAW, [...]

Door |2018-11-19T16:25:04+02:0021 december 2017 - 08:00|48 Reacties

Brussel bestrijdt ‘biodiversity loss’ terwijl soortenrijkdom EU sterk groeit

Reuzenbalsemien uit de Himalaya, verrijkt onze flora In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe denken over Groen en Groei schreef ik al wat het oktober verschijnende 'Effective Conservation Science, Data not Dogma' (Oxford University Press) bevestigt: lokaal en regionaal neemt de soortenrijkdom vaak toe sinds 1500. Ook in Europa kwamen er 1621 plantensoorten bij [...]

Door |2017-06-28T18:15:34+02:0028 juni 2017 - 18:08|0 Reacties

Ecomodernisme

Op 29 april verschijnt het boek, Ecomodernisme, 304 pagina's, 22,99 euro. E-book: 13,99 euro Te bestellen via Bol.com Over het boek: Dit frisse pleidooi van de ecomodernisten is een belangrijke bijdrage aan de zo noodzakelijke dialoog over duurzaamheid. Louise O. Fresco, voorzitter Wageningen UR Over ecomodernisme: Een vrijere, meer optimistische kijk op het vraagstuk van [...]

Door |2017-04-26T10:13:05+02:0028 april 2017 - 08:00|16 Reacties

Biomassa in Wonderland

Onlangs zond 'Zembla' een interessante en kritische documentaire uit, 'Bos als brandstof', over het gebruik van biomassa (houtpellets of houtsnippers) als bijstook van kolencentrales. Helaas, zoals zo vaak als het om 'klimaat' gaat, begon de documentaire weer met een brokje desinformatie met beelden van Laurent Fabius, voorzitter van de klimaatconferentie van Parijs, die concludeert: 'l'accord [...]

Door |2017-04-13T00:19:07+02:0013 april 2017 - 08:00|25 Reacties

Natuurbeschermers beschermen zichzelf tegen andere mensen

Ik bezocht het Kuitje bij Balgzand, een kwelder van vogel-restaurant Waddenzee in ecologisch uniek Nederland. Dicht bevolkt, volgebouwd, en tegelijk ruimte voor het meest verrassende menselijke en niet-menselijke leven. Dat woekert tussen beton en baksteen en grijpt je hele hand als je 1 vinger geeft. Kijk verder op Interessantetijden.nl

Door |2017-04-10T12:54:19+02:0010 april 2017 - 12:43|0 Reacties

GAD-terrein Hilversum ideaal gebied voor realisatie natuurcompensatie

Industrie plompverloren tussen EHS-gebied (groen), zou ideaal zijn voor zandhagedis. GAD wil nu het rood omcirkelde natuurterrein ook nog tot industreiterrein maken, adding insult to injury GAD zit volledig op de verkeerde plek De overheid vernielt regelmatig natuur in Natura 2000-gebied en/of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals nu bij planuitwerking A27/A1 Utrecht-Noord - [...]

Door |2017-02-20T18:53:33+02:0020 februari 2017 - 11:01|0 Reacties