Sum ergo Subsidie: Ministeries strooien weer miljoenenbonus voor linkse campagneclubs

Sum ergo Subsidie. Wij zijn moreel superieur, DUS onmisbaar en subsidiabel Sprak Descartes 'ik denk dus ik besta', Cogito ergo sum, bij Postcode Loterij-clubs geldt een ander existentieel levensmotto: Sum ergo Subsidie. Ik besta, dus ik krijg subsidie. Natuurmonumenten kreeg al pardoes 30 miljoen euro extra subsidies - naast de 40-50 miljoen euro jaarsubsidie-van [...]

Door |11 december 2015|3 Reacties

Nieuw proefschrift bewijst: natuurclubs en Planbureau bedrijven ecologische geschiedsvervalsing

Zowel de populatie-omvang van vogels anno nu is groter dan in 1850, en ook het aantal vogelsoorten is toegenomen. Daarmee is de biodiversiteit qua vogels nu dus veel groter dan vroeger. Dat stelt historicus Jan de Rijk van de Vrije Universiteit vast in zijn ecologisch-historische proefschrift 'Vogels en mensen in Nederland van 1500-1920'. Zijn historische bronnenonderzoek naar [...]

Door |30 juni 2015|4 Reacties