Sum ergo Subsidie. Wij zijn moreel superieur, DUS onmisbaar en subsidiabel

Sum ergo Subsidie. Wij zijn moreel superieur, DUS onmisbaar en subsidiabel

Sprak Descartes ‘ik denk dus ik besta’, Cogito ergo sum, bij Postcode Loterij-clubs geldt een ander existentieel levensmotto: Sum ergo Subsidie. Ik besta, dus ik krijg subsidie. Natuurmonumenten kreeg al pardoes 30 miljoen euro extra subsidies – naast de 40-50 miljoen euro jaarsubsidie-van de ministeries van I&M en Economische Zaken om een moeras met ganzenplaag aan te leggen onder de aanvliegroute naar Schiphol.

Tsja, een moeras. Je zal het maar op Sinterklaas krijgen, denk je dan met je boerenhersens. Maar daar zit meer achter: geld, heel heel veel geld. Biodiversiteit.

In het Markermeer wil het baggerwezen haar overtollige slib kunnen dumpen met een groen excuus, omdat ze het anders tegen hoge kosten als afval moeten verwerken. Ze noemen het dan bilding wis neetjur, en plots ben je dan innovatief en subsidiabel. Ze gaan de biodiversiteit redden.

Het reeds schatrijke Natuurmonumenten (190 miljoen euro vermogen) waarvan de directeur zich nog met een bonus verrijkte, voert  op dat bouwen met het baggerwezen helpt voor Natura 2000 doelen. Maar zoals het ANT-onderzoek van Deltares toonde hebben trends in watervogels meer met fosfaat te maken dan dat slib. Kniesoor die daarop let, lastige wetenschap die je ideologie weerspreekt.

In totaal is voor de eerste fase van dat moeras 75 miljoen euro nodig, en nu bedelt Natuurmonumenten nog 7 miljoen euro extra gemeenschapsgeld bij elkaar bij Lutz de Kluts (kwijt) Jacobi en de Gristenunie. Natuurmonumenten en haar oligarchie van linkse politici weten zichzelf goed in de publieke slappe was onder te dompelen. Hun politieke verlengstukken peuterden met een motie nog wat miljoenen los in de Tweede Kamer. Weer een paar miljoen voor zo’n haasje-over, otterglijbaan, vleermuis-flyover, eekhoornbrug, of in dit geval: een muskietentheater en ganzenfokcentrum onder de aanvliegroute van Schiphol.

Er moet ook wat te lachen overblijven, bij een jaarlijks begrotingstekort tussen 2 en 3 procent en een rente over de alsmaar groeiende staatsschuld van meer dan 10 miljard euro per jaar. Wie dan leeft…

Zo krijgt ook de anti-visserij-protestclub Stichting de Noordzee met ingang van dit jaar 10 procent van haar begroting gesubsidieerd door…..het Ministerie van I&M. In 2011 betaalde het Ministerie van EZ daar nog 2/3de van alle rekeningen, 1 miljoen euro subsidie, liefst 4 miljoen euro subsidies in 5 jaar. Subsidie die werd besteed om vissers de averechts werkende aanlandplicht voor bijvangst te bezorgen, die ze per 2016 aan de bedelstaf kan brengen.

In 2012 viel die subsidie weg dankzij ingrijpen van het CDA. En dus kwam de Postcodeloterij als reddende engel met 1 miljoen euro loterijgelden.Dat geld is nu op. Maar via gelijkgestemde PvdA-of-erger-ambtenarij bij I&M weet men toch weer handig de zoete subsidiepot aan te spreken. Knap, maar bewonderenswaardig?

 

  • Deze blog kwam mede tot stand dankzij Tongerlo blond abdijbier.