Het is nu een maand later bijna, en ik kan nog niets op de palingpagina van Imares vinden...

18 mei, bewijsstuk 1 Edelachtbare. Het is nu een maand later bijna, en ik kan nog niets op de palingpagina van Imares vinden over de glasaalindex…

Wij constateerden al dat de glasaal-index van Imares bij Den Oever geen betrouwbare maat kan zijn voor de intrek van glasaal in Nederland. Terwijl deze wel door diverse partijen zo wordt gepresenteerd, waaronder Imares als dat zo uitkomt. Kijk eens hoeveel doortrekkende glasaal Arcadis kan monitoren in 1 nacht, door een iets andere en misschien wel meer representatieve methode te gebruiken. Door bijvoorbeeld niet vis-inspanningen mee te rekenen in een index op momenten dat het geen enkele zin heeft.  Terwijl die index van Imares zo geen representatieve maat kan zijn die rekening houdt met natuurlijke variatie in aankomst van glasaal.

Dat Index-gesjoemel van Imares is niet onschuldig, want die Index gebruiken milieuclubs als WNF, Stichting de Noordzee en Greenpeace in hun campagnes met Sportvisserij Nederland om te schreeuwen dat de glasaal uitsterft (er is nog maar 1 procent van DE glasaalintrek ) om vervolgens de paling van DUPAN (die met de duurzaamheidsfilosofie van de sector zelf, ze waren mee op onze vistrip met Wetenschapsjournalisten) uit de supermarkten te blokkeren. Indirect leidt dat sinds 2010 tot substantiële economische schade voor palingkwekers, die al 100 mensen moesten ontslaan dankzij het getreiter van WNF/SDN/Groene Pies.

Die index, daar drijft zelfs bijna het gehele Europese beleid op via eenoog-aalkoning Willem Dekker (Imares), want behalve voor onze kust wordt enkel in Zweden mondjesmaat aan metingen gedaan. De glasaal voor onze 15 palingkwekerijen in NL wordt overigens voor de kust van Frankrijk en in de Severn (GB) gevangen, als deze zich daar in het voorjaar ophoopt (maart-april). Daar meten ze al jaren veel meer aankomst van glasaal dan Imares bij ons doet.

Imares stookt het vuurtje van AAL-armisme op basis van glasaal-INDEX, Hans Bothe liegt tegen Eco Oester
Imares belooft nu- bij monde van pr-ambtenaar Hans Bothe- meer openheid van zaken te geven. Althans, dat belooft Hans Bothe op hun Facebook-pagina op 18 mei. Omdat liegen en gesjoemel met wetenschap bij Imares volstrekt normaal is en iedere kritische controle door derden afwezig, moeten we dus nog maar afwachten dat het gebeurt, maar daarom leggen we deze belofte vast in de openheid. Wat lezen we verder…

Imares meet met de glasaalindex geen glasaalintrek zoals het artikel (van climategate.nl) doet denken

Liegen is voor Hans Bothe en zijn Imares volstrekt normaal

Liegen is voor Hans Bothe en zijn Imares volstrekt normaal: De Graaf gebruikt de glasaalINDEX als maat voor INTREK

Zie wat hun onderzoeker Martin de Graaf beweert op basis van DE GLASAALINDEX in Wageningen World op blz 11, dat is het campagneblaadje voor Imares en Wageningen UR

De laatste jaren gaat het slecht met de paling. Heel slecht. De intrek van glasaal in Europa is tot een dieptepunt ge- daald. Volgens onderzoeker Martin de Graaf van IMARES, onderdeel van Wageningen UR, bedraagt die intrek nu nog maar 1 procent van dertig jaar geleden.

Hans Pinokkio, jullie eigen personeel gebruikt Index 1 op 1 met Intrek. Die index dient al sinds 2009 als mantra voor jullie campagnes met WNF/Groene Pies/Sportvisserij Nederland en de overheid.

De Afdeling Communicatie/Autisme van de WUR
Kortom: Hans Bothe kan hier niets uitleggen, want hij is geen expert, maar medewerker van de afdeling Autisme. H
et eufemisme ‘communicatie’ betekent dat je de werkelijkheid zo moet verbouwen, dat deze verkoopbaar wordt ten gunste van de financiën van je instituut. Je kan/mag dus nooit to the point een vraag beantwoorden, maar moet daar als een soort Rainman omheen blijven lullen met een glimlach op je gezicht zonder je voor jezelf te schamen, misschien wel omdat je net als bij Autisme er niets aan kunt doen. Dat kost je namelijk je baan. Wanneer iemand van de afdeling Autisme ‘openheid’ bepleit, bedoelt hij ‘open voor zover dat ons instituut uitkomt’, wat dus geslotenheid als een ECO-oester betekent.

Zijn er ook praatgroepen voor mensen die door het syndroom van Communicatie getroffen zijn? Het is een ziekte die in Nederland sinds de commissie Wallage in 2001 als een epidemie is uitgewaaierd, met name bij de overheid is het zeer besmettelijk gebleken, allemaal mensen die u ‘nog beter van dienst willen zijn’/zich specialiseren in de vraag hoe ze u kunnen  afschepen zonder daar zelf op aangesproken te worden)

Imares, het Buckler van de biologie

Imares, het Buckler van de biologie, als de PR maar goed is, toch niemand die controleert of het ook waar is

Dit – Imares meet geen glasaalintrek- is een Lindeboompje, een waarheid spreken door via omweg te liegen. Het is niet letterlijk zo. In alle communicatie over aal door Imares, wordt die index echter WEL gepresenteerd als maat voor hoeveel glasaal bij ons kan intrekken. Ook al is het inderdaad glasaal, die VOOR de Afsluitdijk VOOR intrek wordt gevangen, en niet daadwerkelijk ingetrokken glasaal.

Dat is nu net het probleem dat die palingboeren van Dupan steeds aankaarten. Ga eens gauw op kosteneffectieve wijze zorgen dat meer glasaal kan intrekken, in plaats van tegen de dichte sluisdeur aan te zwemmen. Dan bedoelen we natuurlijk niet die peperdure Vismigratierivier, dat prestigeproject dat het 50 jaar over datum zijnde bestaansrecht van de Waddenvereniging moet verlengen.

  • De filosofie van de Waddenvereniging en dat Springtij-tuig
    Waarom zo goedkoop en dus haalbaar mogelijk, als het ook duur kan, en je dankzij je Postcode Loterij Miljoenen zoveel mediadruk kan zetten om een absoluut minderheidsstandpunt tot meerderheid op te blazen. En bij gebrek aan resultaat met mediacampagnes je straatje kunt schoon poetsen, toch niemand die je controleert…