Blinde vlek pseudo-natuurbeschermers en vogelbeul Marianne Thieme heet huiskat

Vogelbescherming Nederland zaait liever paniek over 'De Klimaatverandering', omdat vogels voor hen een prostituee zijn voor de fondsenwerving Het probleem met 'professionele' natuurbeschermingsclubs als Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten, is dat ze zeer professioneel uw geld uit de zak kloppen met vogels als prostituee. Ze hebben geoliede marketing-afdelingen die met miljoenen euro's Postcode Loterijgelden [...]

Door |13 juni 2015|6 Reacties

Windturbines Eemshaven meppen per molen honderden beschermde vogels per jaar uit de lucht

Greenpeace: windmolens zijn niet schadelijk voor dieren....Bruine kiekendief door turbine getroffen, foto Altenburg en Wymenga, screenshot rapport In de fantasiewereld van Greenpeace zouden wildlife-vriendelijke windmolens bestaan, waar vogels netjes omheen vliegen, zij logen 'windmolens zijn niet schadelijk voor dieren'. In de echte wereld is er dit onderzoek van Altenburg en Wymenga naar de [...]

Door |9 juni 2015|19 Reacties

Oud Directeur Eric Wanders: Marketing neemt de tent over bij Vogelbescherming (en andere natuurclubs)

Eric Wanders, tot 2004 directeur van Vogelbescherming Nederland, en was daarna regiodirecteur Noord van Staatsbosbeheer Vogelbescherming Nederland heeft niets te zoeken bij klimaatcampagnes of steun aan het Energieakkoord en is niet meer onafhankelijk: aldus, hun oud-directeur (tot 2004) Eric Wanders, tevens eerder adjunct-directeur van Staatsbosbeheer.Ik zocht Wanders gisteren op in wolvenprovincie Drenthe. Volgens Wanders heeft de [...]

Door |10 maart 2015|4 Reacties