Laten we nu niet direct Dijkgraaf in het hokje duwen van CO2-gelovigen. We hebben te maken met een president van een Akademie die in zijn blazoen heeft staan: zuiver om de wetenschap. Als hij een rechtgeaarde wetenschapper is, dan zal hij bereid zijn op eerder verkondigde meningen terug te komen.

Ik heb ook die DWDD uitzending met twee promovendi terug gezien. En ik schrok wel even van wat hij over AGW verkondigde. Maar meer nog van de uitlatingen van de twee promovendi die als paranimf optraden. Dijkgraaf heeft zich, dacht ik, kennelijk nog niet wezenlijk verdiept in de problematiek van de aardse broeikas en gaat af op wat zijn collega’s in de akademie (afdeling aardwetenschappen) daarover verkondigen. Hij heeft, denk ik, nog geen kennis gemaakt met de opvattingen van andere onderzoekers die sceptisch staan ten opzichte van de IPCC-doctrine: CO2 moet de werking van de aardse broeikas ernstig beïnvloeden.

Dijkgraaf, en de Akademie hebben een reputatie te verliezen als zij zich nu niet gaan verdiepen in het wezen van de problematiek. Want wees er maar zeker van dat duizenden wetenschappers in de wereld, uit een verscheidenheid van disciplines, die over de schouder meekijken, in actie zullen komen als een fysicus als Dijkgraaf zich voor het karretje van een witwasoperatie laat spannen.

Amerikaanse en Britse academies
De Academies, met name NAS-US en Royal Academy-GB hebben al ernstig ingeboet inzake hun geloofwaardigheid wat betreft de waarheidsvinding over het broeikaseffect. Het is uitvoerig gedocumenteerd. Dijkgraaf is, veronderstel ik, voldoende intelligent om te beseffen dat er een actie “j’accuse” in de sfeer van het Dryfuss schandaal, op de loer ligt, te adresseren aan de gehele wetenschappelijke wereld, die het IPCC zijn gang heeft laten gaan.

Ik hoop dat de wetenschapper Dijkgraaf, snel door krijgt dat de essentie van de problematiek rond het IPCC niet beperkt is tot procedurekwesties rond selectief literatuurgebruik en geselecteerde peer-reviewers , maar dat het gaat om de vraag: hoe verantwoord was het dat een politiek orgaan als IPCC, op zwakke wetenschappelijke basis, aanbevelingen heeft gedaan.?

Idee
In dit ‘Multatuli’ jaar breng ik Dijkgraaf onder de aandacht, idee 541 tot 590 waarin 150 jaar geleden reeds door genoemde dwarsligger al uiteen is gezet wat de waarheidsvinding belemmert. In 555:

1.    Het opdringen van een vooroordeel
2.    Het beletten van onderzoek
3.    Ongeschiktheid van de onderzoekende personen.

En voorts in 590:

4.    Door verkeerd lezen of onjuist verstaan
5.    Door officiële verdraajing van de waarheid
6.    Door ’t zweren by the woorden des meesters.
7.    Door ’t belang dat velen hebben in ’t handhaven van voordeel-brengende leugens
8.    In het gehoor geven aan stemmen die van éene zyde komen

Herkent men deze elementen in het klimaatdebat? Climategate heeft er een paar aan het licht gebracht.