Gisteren heeft er voor het eerst sinds de start van Climategate.nl op 25 november 2009 geen verse blog op de site gestaan. Reden? Er wordt achter de schermen keihard gewerkt om onze serieuze subsidieaanvraag in het kader van de SMOM-regeling netjes en volledig in te dienen. Voor de absolute deadline van 25 maart 17.00 uur.

De Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid die vanuit de community van Climategate.nl momenteel wordt opgericht, vraagt trouwens geen subsidie aan voor de website zelf maar voor een concreet 6 maanden durend project waarin de website een belangrijke rol zal vervullen. Verder doen we er nog even het zwijgen toe. Lees eventueel uit het “archief”:

Vandaag en morgen wordt tenminste onze kolom met nieuwskoppen rechtsboven netjes bijgehouden. Gastblogs met enige nieuwswaarde zijn natuurlijk welkom! Klim eens in de pen, deel je kennis en lucht je hart! Mik op 200 tot 400 woorden.

Hieronder nog even de passage uit de SMOM-omschrijving die ons het nodige zelfvertrouwen geeft.

De financiële steun uit de subsidieregeling stelt de organisaties in staat vernieuwende, maatschappelijke en oplossingsgerichte initiatieven te ontplooien op het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling, op een zodanige wijze dat burgers zich daarbij betrokken voelen. De regeling draagt ook bij aan het vergroten van het luisterend vermogen van de overheid, doordat de overheid via de regeling zicht krijgt op ontwikkelingen en initiatieven in de samenleving.