Wim Uijttewaal.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Bij de eerdere wegblokkade kreeg TUD-professor Wim Uijttewaal een ‘zwiep’ van een waterkanon. Om dat te voorkomen ging hij gisteren in toga om de blokkade te ondersteunen. Zou iemand het ooit durven een universitaire toga nat te spuiten? Zelf blokkeerde hij trouwens niet, liet het anderen voor zich doen: de moeders met de kinderen, de grootouders, de meisjes in bh, de ten-einde-raad klimaatfilmster Carice van Houten met goede bedoelingen.

Uijttewaal bevond zich in de klimaatskybox van Science Rebellion, waar ook minister Jetten de wedstrijd bijwoonde. Hij weet dat het dragen van een toga op straat buiten het academisch protocol valt, maar toch durfde hij het maar. Tjonge. De geleerde in TU-Delta:

‘Ik sta daar niet als Wim met een toga, maar ik sta er juist om de wetenschappelijke onderbouwing van de klimaatverandering te benadrukken.’

Politiechef Karin Krukkert heeft er ook helemaal genoeg van.

Als waterbouwkundige werkt de goede man aan de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van droogte en overstromingen. Hij zei voor de blokkade-actie een protestbord te willen maken met daarop de tekst, leest u even mee:

‘Je hoeft geen professor te zijn om te zien dat dit misgaat.’

Jan van Friesland.

Los van het kleuterschool-niveau van deze redenering, zou het omgekeerde ook kunnen gelden: dat je geen hoogleraar hoeft te zijn om te zien dat er niets aan de hand is. Gewone burgers die, genietend van het schitterende weer, daarom thuis zijn gebleven. Die de buik vol hebben van de onzinnigheid van wegblokkades. Politiechef Karin Krukkert heeft er ook helemaal genoeg van:

‘Als aanhoudingen worden uitgelokt om aandacht te krijgen voor de boodschap, wordt de politie gebruikt om een punt te maken. Dat is niet ongehoorzaam of vreedzaam, dat is moedwillig ons afhouden van het politiewerk.’

De professor in toga nog maar even aan het woord:

‘Ik moet echt mijn boosheid kanaliseren. Ik word er zo kwaad van als ik zie hoeveel desinformatie er verspreid wordt!.’

Wetenschappelijke woede haalt het slechtste in iemand naar boven.

***