Vandaag is de ondertitel van dit weblog veranderd van “Het meest gelezen en besproken weblog over klimaatverandering in Nederland” in “Zes cruciale maanden nieuwsgaring en moderatie klimaatdebat”. Is daarmee de hele missie van de site veranderd?

Illustratief
Allerminst! Climategate.nl heeft een gouden start beleefd en is daarom bij uitstek geschikt als platform om een breed en open klimaatdebat te gaan voeren in de maanden waarin verschillende onderzoeksresultaten bekend worden en waarin ook voor het klimaatbeleid cruciale verkiezingen plaatsvinden (o.m. Groot-Brittannië, Nederland, Australië). Illustratief is het feit dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ons belde met de vraag of ze ook reacties op Climategate.nl mochten meenemen in hun door oud-Minister Cramer aangevraagde rapportage. Blijkbaar was er op het PBL-klimaatmeldpunt weinig binnengekomen.

Zoals eerder op deze website gemeld (zie artikel) is er vanuit de community van Climategate.nl een initiatief geboren om subsidie aan te vragen in het kader van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties Milieu (SMOM). Enkele fans van de site, met een respectabele en diverse professionele achtergrond,  hebben de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid (SMWB) opgericht, die de subsidieaanvraag handen en voeten heeft gegeven. Een zeer beknopte samenvatting van het project kun je downloaden via deze link.

Tweets
Op 25 maart ongeveer twee uur voor de deadline is het projectvoorstel inclusief begroting afgeleverd op het adres van AgentschapNL in Utrecht. Op 24 maart kwam de eerste aanvraag binnen (zie SMOM-tweet) en uiteindelijk zijn er 85 aanvragen geteld (zie SMOM-tweet). Op basis van eerdere ervaringen zal ongeveer één derde van de aanvragen worden gehonoreerd. Deel je het te verlenen subsidiebedrag van 3 miljoen euro door de maximale toekenning van 125.000 euro kom je op 24 projecten, dus dat klopt aardig. De SMWB heeft een beduidend lager bedrag aangevraagd voor een periode die ook ruim korter is dan de maximale projectduur.

Eigen risico
Vrijwel altijd starten de projecten pas na de verlening van de subsidie. In overleg tussen Marcel Crok (die nog enkele weken erg druk is met zijn boek), mijzelf en de bestuurders van de SMWB is besloten dat wachten met intensieve nieuwsgaring en een netjes gemodereerd klimaatdebat tot eind juni geen optie is. Zodoende is de start van het project op 12 april gezet en de einddatum op 12 oktober. Tot 19 november is er een evaluatieperiode, die wordt afgesloten met een eindrapport, een persconferentie en een prijsuitreiking. Als uitvoerders nemen Marcel en ik een flink risico: we gaan als freelance wetenschapsjournalisten 36 uur per week in de nieuwsgaring en moderatie stoppen, terwijl de kans bestaat dat de subsidie niet wordt verleend (leg dat maar eens uit aan moeder de vrouw haha).

Inloggen voor reageerders
De komende 10 dagen zullen er enkele dingen aan de site veranderen. Inhoudelijk komen er pagina’s met richtlijnen voor de moderatie, voor vaste bloggers, voor gastbloggers en voor reageerders.

Reageerders kunnen vanaf vandaag een login met wachtwoord aanmaken, waardoor je bij je reacties nooit meer je naam, e-mail en website hoeft in te vullen. Via Gravatar kun je nog een herkenbaar plaatje (icon) toevoegen aan je naam of nickname.

Alle reageerders met een log-in dingen mee naar een eindprijs van meest waardevolle en constructieve reageerder, waarover later meer.

Brand los!
Met een projectplan van 15 kantjes en een evaluatieplan van 5 kantjes kan ik nog eindeloos doorgaan, maar misschien is het handiger de informatie stap voor stap te geven. Heb je brandende vragen? Via de reacties zal ik zoveel mogelijk beantwoorden. Belangrijk feit is: climategate.nl blijft climategate.nl, alleen gaan we er de komende 6 maanden spannende dingen mee doen.