‘Scheid klimaat- en energiebeleid’

Regeringen moeten een scheiding aanbrengen tussen klimaatbeleid en beleid rondom energie. Dat is nodig omdat er veel te grote twijfels zijn over de mate waarin de mens via de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Dat zei professor Salomon Kroonenberg van de TU Delft maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over klimaatverandering. Kroonenberg is wel een voorstander van duurzame energie. Maar juist door de beleidsterreinen van klimaat en energie bij elkaar te brengen, loop je volgens hem het risico dat duurzaamheid ondergesneeuwd raakt.

„Stel dat het weer kouder wordt, wat zeggen mensen dan? Het is kouder dus het broeikaseffect gaat niet op? Dan ontneem je hen de stimulans om duurzame vormen van energie te ontwikkelen. Dus scheid klimaat- en energiebeleid.”

Lees hele artikel: -> trouw.nl