Van de spreadsheet van de verstrekte SMOM-subsidies weet ik dat in 2008 189.964 euro subsidie is verstrekt aan dit project van de Provinciale Milieufederaties.
Hajo

Klimaatkaravaan bezoekt Zoetermeer

Op 26 mei bezoekt de Klimaatkaravaan Zoetermeer. Ernest Briët, directeur van Punt van de Milieufederatie Zuid-Holland biedt wethouder Pieter Smit een aantal kaarten aan met klimaattips. De nieuwe collegeprogramma’s zijn een belangrijk moment voor het stellen van klimaatdoelen en het nemen van concrete maatregelen. De tips bieden inzicht in het concreet en toepasbaar inzetten van duurzaamheidsambities. In mei en juni zal de Klimaatkaravaan niet alleen Zoetermeer, maar ook een aantal andere gemeenten in Zuid-Holland de tips aanbieden.

De Provinciale Milieufederaties trekken met het project ‘De klimaatkaravaan’ al vanaf medio vorig jaar door het hele land om aandacht te vragen voor een beter klimaat. Met burgers, overheden en bedrijfsleven gaan de milieuorganisaties op zoek naar kansen om snel en op lokaal niveau – in eigen buurt, dorp of stad – het klimaatprobleem aan te pakken. De gemeente is in Nederland een cruciale speler bij het klimaatvraagstuk. Voor het bereiken van (inter)nationale beleidsdoelen is de vertaling naar locale actie daarom van groot belang.

De directe aanleiding voor het samenstellen van de tips is een aantal aanbevelingen die voortgekomen zijn uit een miniconferentie van de Klimaatkaravaan op 1 maart jl. Daar deed een aantal klimaatvriendelijke gemeenten (onderzoek COS) aanbevelingen over wat er vanuit burgers en gemeenten gedaan kan worden om tot een beter klimaat te komen.

Bron: infothuis.tv