Vattenfall ondersteunt ECN in opschaling torrefactie technologie

vrijdag 04 juni 2010

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Vattenfall hebben recentelijk een overeenkomst gesloten om samen te werken in de opschaling van ECN’s BO2-technologie. Dit is een belangrijke stap richting commerciële toepassing van ECN’s BO2-technologie voor de opwaardering van biomassa tot hoogwaardige vaste brandstof.

De BO2-technologie bestaat uit een combinatie van een warmtebehandeling (torrefactie) en verdichting tot pellets of briketten van biomassa. Een grote diversiteit aan biomassa (zoals houtsnippers en agrarische reststromen) kan zo worden opgewerkt tot hoogwaardige vaste biobrandstoffen. De technologie is de afgelopen jaren uitgebreid op pilot-schaal beproefd bij ECN. Een demonstratie op grotere schaal is de logische volgende stap richting commerciële toepassing.

BO2-technologie
De BO2-technologie bestaat uit een combinatie van een gepatenteerde torrefactietechnologie en pelletteren of briketteren. Bij torrefactie wordt biomassa in afwezigheid van zuurstof verhit tot 200 à 300 °C. Dit principe van torrefactie wordt al eeuwen toegepast bij het branden van koffiebonen. Bij toepassing op biomassa, veranderen de eigenschappen zo, dat het beter en gemakkelijker te vermalen is en dat broei en rotting niet tot nauwelijks optreden, waardoor buitenopslag mogelijk wordt. Door het materiaal vervolgens samen te persen ontstaat een aantrekkelijke, gestandaardiseerde vaste duurzame brandstof met een hoge energiedichtheid. Dit maakt dat de biomassa eenvoudig en efficiënt kan worden getransporteerd over langere afstanden en beter geschikt is voor bijvoorbeeld het meestoken in kolencentrales.

Opwerking van biomassa via torrefactie wordt dan ook door de EU gezien als een van de sleuteltechnologieёn om de 2020-doelstellingen voor CO2 emissiereductie en duurzame energie te kunnen halen.

ECN
ECN vervult sinds 2003 een pioniersrol met betrekking tot de ontwikkeling van torrefactie technologie. Uitgebreid onderzoek op laboratorium- en pilot-schaal (50-100 kg/h) heeft uiteindelijk geleid tot de BO2-technologie, die zich kenmerkt door een robuust, compact reactorontwerp, een hoog omzettingsrendement (de vaste biobrandstof bevat meer dan 90% van de energie van de oorspronkelijke biomassa), lage kosten, geen afvalstromen en een goed beheersbare, hoge productkwaliteit. Recentelijk heeft ECN tijdens 100 uur continu stabiel bedrijf op pilot-schaal de goede werking van de technologie aangetoond.

Vattenfall
Vattenfall is geïnteresseerd in ECN’s torrefactie technologie vanuit strategisch oogpunt op het gebied van CO2 ambities en duurzaamheid ambities. Vattenfall is een van de grootste Europese spelers op het gebied van biomassa en verwacht naar de toekomst toe een nog grotere rol voor biomassa binnen haar portfolio. Ook andere technologieën worden met interesse gevolgd, maar ECN’s BO2-technologie wordt gezien als een van de meest veelbelovende technologieën op het gebied van biomassa voorbewerking. Vattenfall heeft zich gecommitteerd om ECN te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van deze technologie en zal samen met ECN een ontwerp van de gewenste opschaling maken. Vattenfall zal hierbij kennis inbrengen over de vereiste kwaliteit van het eindproduct voor toepassing in diverse type kolencentrales, inclusief kolenvergassing, zodat het torrefactie proces goed aansluit bij het proces van elektriciteitsproductie.

Bron: energieportal.nl

12 juni stond er ook een artikel van René Didde hierover in De Volkskrant