Eneco en Nuon in geweer tegen subsidie

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM – Energiebedrijven Eneco en Nuon hebben bezwaar gemaakt tegen een subsidie die door de overheid is verstrekt aan een Duitse onderneming voor de bouw van windmolenparken op zee.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) bevestigde gisteren dat er twee bezwaren zijn ingediend. Het Duitse Bard Engineering krijgt maximaal € 4,4 miljard voor de bouw van twee windparken op zee. Dat is een groot deel van de subsidiepot van € 5,3 miljard. Dat is opmerkelijk, omdat de subsidie voortvloeit uit de crisisen herstelwet, die bedoeld is om Nederlandse bedrijven door de recessie te trekken.

EZ en het bedrijf tekenden gisteren een uitvoeringsovereenkomst voor de bouw van twee grote windmolenparken, ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens EZ heeft Bard zich door het tekenen gecommitteerd aan het uitvoeren van de bouw, ondanks de bezwaren.

Eneco en Nuon laten weten dat er nu bezwaar moest worden gemaakt, anders zou de mogelijkheid voorbij zijn. „Als je zo’n subsidie niet krijgt, wil je wel zeker weten dat dat niet ten onrechte is”, aldus een Nuon-zegsman. „We vragen nu van EZ informatie om te beoordelen of de procedure goed is gevoerd.”

Bron: Telegraaf-i