Gastblog van Harry van Schalkwijk

Van de actiesite van het HIVOS

Sinds kort worden we in de media verblijd met portretten van sympathiek ogende mensen uit de derde wereld die worden begeleid door teksten die suggereren dat deze mensen ons vragen om minder energie te gebruiken en minder CO2 te produceren. De reden die daarvoor genoemd wordt is schokkend : energiegebruik hier zou natuurrampen in de derde wereld veroorzaken. HIVOS heeft voor deze nieuwe campagne een informatieve actiewebsite geopend.

Laat ik de situatie op het werkgebied van deze instelling even proberen samen te vatten: Een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingshulp, de uit het Humanistisch Verbond voortgekomen HIVOS, op ideële basis dus in theorie ‘non-gouvernementeel’ maar wel levend van voornamelijk subsidies van de overheid, is de wereld aan het vertellen dat er in de arme landen rampen aan het gebeuren zijn doordat u meer CO2 in de lucht veroorzaakt, (te) lang doucht, auto rijdt en op andere manieren energie gebruikt.

De volgende voorbeelden vind je op de Hivos website :

Ethiopië
De regenseizoenen in Ethiopië worden steeds korter en de droogteperiodes steeds langer. Mensen lijden honger, verkopen hun vee en oogsten mislukken. Kinderen onder de vijf jaar hadden al in 2007 36 % meer kans om ondervoed te raken, door slechtere oogsten als gevolg van klimaatverandering.

Tanzania
Ook Tanzania wordt hard getroffen door klimaatverandering. Dat wordt mede veroorzaakt door de zeer kwetsbare economie. De watertoevoer zal onregelmatig worden, de landdruk voor veeteelt neemt toe. Een temperatuurstijging van 2 graden kan de maïsoogst verminderen met 33 procent. Malaria is al opgerukt tot aan de voet van de Kilimanjaro.

Indonesië
Klimaatverandering zal in Indonesië leiden tot meer en heviger hittegolven, overstromingen, droogteperiodes en extreem weer. De regen blijft steeds vaker uit op momenten dat die hard nodig is voor de landbouw en stort extra hard uit de lucht op een ongunstig moment. De dalende voedselproductie veroorzaakt honger en ondervoeding. Meer (bos)branden verwoesten de natuur en veroorzaken longproblemen. Ziekten als malaria en dengue verspreiden zich verder, vooral bij hogere temperaturen in het regenseizoen. Oceaanwater warmt op en de zeespiegel stijgt, waardoor veel meer mensen het slachtoffer worden van overstromingen.

Guatemala
Als gevolg van klimaatverandering krijgt Guatemala te kampen met sterk verminderde regenval, lange droogteperiodes en heviger orkanen. Wat de gevolgen op lange termijn zijn, maakte de orkaan Stan heel duidelijk. Eind 2005 raasde hij over de Guatemalteekse hooglanden en trof ruim een half miljoen mensen. Ruim 1600 mensen vonden de dood. Een groot deel van de overlevenden was er een jaar later niet in geslaagd weer een bestaan op te bouwen. De voedselprijzen waren inmiddels gestegen, zodat veel mensen blijvend honger leden.

Honduras
Honduras zal als gevolg van klimaatverandering vaker en harder worden getroffen door orkanen en overstromingen. De consequenties voor arme groepen zijn groot, zo laat orkaan Mitch (1998) zien. Om direct na de ramp te kunnen overleven moesten veel arme mensen hun bezittingen verkopen, inclusief zaken waarmee ze geld verdienden. Op langere termijn nam hun armoede daardoor verder toe.”

Hier zou ik wel eens een kritische blik op willen laten werpen, ook door mensen die er meer verstand van zullen hebben dan ik. Is het werkelijk zo dat de westerse wereld op dit moment een aantal aan CO2 gerelateerde rampen aan het veroorzaken is in de Derde Wereld ? Een instelling die met Nederlands overheidsgeld overeind gehouden wordt, beweert dit en doet dat niet alleen hier maar ook in de arme landen waar ze projecten hebben. Ik denk dat dit in de meeste gevallen aantoonbaar onjuist is, in enkele andere gevallen hoogst twijfelachtig. Het lijkt er meer op dat een Nederlandse NGO bezig is met een smaadcampagne tegen de Westerse wereld met geld van de Nederlandse belastingbetaler.