Climategate.nl wordt momenteel naar een snellere server en een betere beheeromgeving verhuisd. Vanochtend is er een klein technisch probleem ontdekt waarop momenteel wordt gebroed. Zodra het is opgelost gaat de site over.

Tussen 9 uur vanochtend en 3 uur vanmiddag is de reactiemogelijkheid uitgeschakeld geweest. Excuses hiervoor. Het technische probleem op de nieuwe server is nog niet opgelost, maar er is besloten gewoon inclusief reactiemogelijkheid op de oude server door te draaien tot alles is opgelost (logisch zou je zeggen). Alle data en alle reacties blijven behouden bij de verhuizing.

Nogmaals excuses voor het ongemak.