Waarom verbaast ons onderstaand persbericht van de reclame code commissie (RCC) niet? Zou het zijn omdat Robin Blitzblum, schrijver van het perverse klimaatlied van kinderen voor kinderen, lid is van de RCC? Vandaag treden we het journalistieke principe van hoor en wederhoor met voeten en vragen we noch RCC noch Blitzblum om een reactie. Hij mag zelf zien hoe hij zijn hier veroorzaakte reputatieschade in Google kan corrigeren.

PERSBERICHT HIVOS

Hivos Klimaatcampagne mag van Reclame Code Commissie

DEN HAAG 3 DECEMBER, De Reclame Code Commissie heeft een klacht over de Hivos klimaat campagne afgewezen. De Commissie oordeelt dat de slogan ‘Energiebesparing hier scheelt rampen daar’ niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

De Hivos campagne waarin mensen bedankt worden voor energie besparing zoals korter douchen, verwarming lager zetten en minder auto rijden, is na de zomer in kranten verschenen en op de radio uitgezonden. De Telegraaf maakte zich boos over de campagne en de PVV sprak over een ‘ongefundeerde smaadcampagne tegen de Nederlandse automobilist’.

De Reclame Code Commissie komt tot een andere conclusie: Hivos ‘weet zich in die opvatting gesteund door de uitkomst van internationaal algemeen bekend onderzoek’.

Ook is Hivos paniekzaaierij verweten door de PVV. De Commissie stelt echter dat ‘niet in ernst kan worden geoordeeld dat in de uitingen wordt geappelleerd aan gevoelens van angst’.

Eco Matser van Hivos toont zich verheugd over de uitspraak: “Voor mensen in ontwikkelingslanden is het van groot belang dat wij onze emissies verlagen, zij zijn de eerste die de schadelijke gevolgen van klimaatverandering ondervinden”. Met het oog op de klimaat onderhandelingen in Cancun zijn de afgelopen dagen de radio spotjes van Hivos op radio 1, 3 en 6 uitgezonden. Ook zal de advertentie in kranten binnenkort worden herhaald.

UPDATE: Download via deze link de originele pdf met de RCC uitspraak.

Zie ook ons artikel over de HIVOS campagne.