Dr. Wolfgang Thüne, in een frontale aanval op de klimaatpolitiek, stelt dat elke poging om ons klimaat te beïnvoeden een utopie is. Hij is niet de enige die zo denkt.

De idee van de klimaatcatastofe is 25 jaar geleden in Duitsland geboren en tot op de dag van vandaag, afgezien van de alarmistische berichten in de media, is er geen enkele aanwijzing voor.

Het begon allemaal op 22 januari 1986. Op die dag werd in Bonn in ‘Hotel am Tulpenfeld’ een persconferentie gehouden georganiseerd door het duitse “Physikalische Gesellshaft” e.V (Natuurkundig Genootschap). De journalisten waren gelokt met de indringende tekst ‘Waarschuwing voor de Acute Dreiging van een Klimaatcatastrofe’ op de uitnodiging. Het Duitse Natuurkundig Genootschap presenteerde op deze wijze haar wetenschappelijke rapport over de de acute dreiging van een climaatcatastrofe.

Later in augustus van dat jaar publiceerde ‘Der Spiegel’ haar beruchte klimaatuitgave met een foto van de ondergelopen stad Keulen op de voorpagina.

Ozongat, afsmelten van de ijskappen, zeespiegelstijging, broeikaseffect, wetenschappers waarschuwen voor klimaat catastrofe. ‘Der Spiegel’ schreef: “Als we niet onmiddelijk overgaan tot het reduceren van de CO2 uitstoot zal de zeespiegelstijging dramatisch zijn en de Cathedraal van Keulen zal onderlopen door een stijgende Noordzee”. De Groenen reageerden onmiddelijk met een rapport genaamd ‘Hervorming van de Industriële Samenleving’. De plotselinge onheilstijding zette de duitse regering ertoe aan om in 1987 een enguête commissie in het leven te roepen met als taak ‘Voorzorgsmaatregelen voor het Beschermen van de Aardatmosfeer’. Een jaar later hield Dr. James E. Hansen, de huidige Directeur van NASA/GISS zijn beruchte zweterige presentatie voor het Amerikaanse Congres, zweterig omdat ze op een bloedhete dag de verwarming hadden opgedraaid en de vensters gesloten hielden. De rest is geschiedenis.

Nu 25 jaar na Tulpenfeld, 25 UN klimaatconferenties waar niets bereikt werd en een gigantische hoeveelheid aan verkwiste belasting gelden later, is de globale temperatuur beneden het globale gemiddelde aangekomen, is de zeespiegel aan het dalen, bereikte de globale tropische accumulatie van cyclonale energie een dieptepunt en is de voorspelling van warme sneeuwvrije winters niet uitgekomen. Er is zelfs sprake van een nieuwe kleine ijstijd.

De aankondiging van de klimaatcatastrofe was het begin van een onvoorstelbare hausse waarbij overheden over elkaar heen vielen om belastinggelden beschikbaar the stellen aan die wetenschappers die het onomstotelijke bewijs konden leveren dat onze CO2 emissies een niet te stoppen opwarming van de onze atmosfeer veroorzaakte. Het totale mediaapparaat werd in dienst gesteld om het grote publiek in de ban te krijgen van deze op pure propaganda gebaseerde doctrine. Het hoogtepunt kwam met de presentatie van de inmiddels gewraakte klimaatfilm van Al Gore, ‘An Inconvenient Truth’ die hem prompt een Nobelprijs opleverde. Het gezochte bewijs dat onze Co2 emissies een niet  te stoppen opwarming van de atmosfeer veroorzaakte werd echter niet gevonden. Er ontstond een machtige blogsfeer van klimaatcritische bloggers en toen ClimateGate de wereld overspoelde begon het publieke draagvlak voor de problematiek van klimaatverandering snel af te brokkelen. De politiek echter, gedreven door persoonlijke ambities, ongelimiteerde politieke en financiële macht en een enorme externe belangenstructuur van banken, multi-nationale ondernemingen en belangengroeperingen, ging echter door alsof er niets aan de hand was en de sceptici, inclusief de sceptische wetenschappers werden genegeerd en als “deniers” in de hoek gezet. Op dit moment weet niemand hoe we de gigantische overheidsmolens van commissies, subsidiesregelingen, voorschriften en wetgeving met contrôle organen in practisch elk hoekje van onze samenlevingen gaan stoppen, laat staan terugdraaien. Sterker nog de EU staat op het punt onze totale econonomie te ontmantelen. Veel onzekerheid derhalve alom.

Wat echter wel vaststaat is dat het allerduurste broodje aap ter wereld in Duitsland werd gebakken en de eindafrekening staat nog open.

Met dank aan NOTRICKSZONE