Worden studenten kritischer over het heersende klimaatparadigma? Het leek er wel op gisteren tijdens een gastcollege dat ik gaf aan eerstejaars aardwetenschappen van de VU. Maar hun leerboeken zijn daar nog niet op aangepast. Welke leerboeken zou een collegereeks over klimaat op de verplichte literatuurlijst moeten zetten? Suggesties welkom en lees verder hier.