De gele stip is de plek waar de Duitse onderzoekers hun bodemmonsters namen.

De ‘gereconstrueerde’ wereldwijde historische temperatuurreeks is voor 71% gebaseerd op de temperatuur van het zeewateropppervlakte (Sea Surface Temperature; SST). De SST domineert de data en is met nog meer onzekerheden omgeven dan de landtemperatuurreeks. Tot nog niet zo lang geleden werd bijv. de SST gemeten door vrachtschepen die zeewater per emmer aan boord haalden. Een tweede effect dat wordt onderbelicht bij het verklaren van de wereldwijde temperatuurstijging is de Polar Amplification. Met name de Noordpool warmt veel meer op (en koelt veel meer af) dan zeg de temperatuur rond de evenaar (niet alleen nu, maar ook in de jaren 40), zie dit recente artikel van Bob Tisdale.

Door de diepte van de oceanen wordt de SST beïnvloed door oceaanstromingen, zonder dat global warming daar directe invloed op heeft. El Niño en La Niña zijn bekend. Maar ook de bij ons bekende warme Golfstroom speelt een rol.

Duits onderzoek
NRC Handelsblad besteedde afgelopen dinsdag redelijk neutraal aandacht aan een Duits wetenschappelijk onderzoek waarin gesteld wordt dat een noordelijke aftakking van de warme Golfstroom doorloopt tot aan de Noordpool en in de afgelopen eeuw krachtiger is dan in de afgelopen twee millennia.

Het laat zich raden dat de SST hierdoor ter plekke opwarmt. De onderzoekers stellen dat deze stroming gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de atmosfeer op de Noordpool, en vermindering van de ijsmassa. Ook stellen ze dat de ijsmassa in de Noordelijk IJszee  in de toekomst verder kan afnemen.  (zie Atlantic Water Warms the Arctic)

Op zich duidelijk onderzoek, waar niet veel over te twisten valt.

Duiding door NRC
Door het persbericht van het Duitse onderzoeksinstituut te vergelijken met het NRC-artikel is het goed te zien hoe NRC deze bevindingen ‘duidt’.

  1. Ten eerste de kop. NRC heeft de oorspronkelijke kop “Atlantic Water Warms the Arctic” afgezwakt, in bijna iets nietszeggende “Warm water langs Spitsbergen”. Waarom?
  2. NRC maakt geen melding dat het de Golfstroom betreft, maar heeft het over “warmer water uit het zuiden” of “zulk warm water”. Een ieder weet dat de Golfstroom positief is voor West Europa, en zijn oorsprong vindt in en warmte ontleent aan de Golf van Mexico.
  3. De zin ‘Hun metingen geven belangrijke steun aan de voorspelling dat de Noordelijke IJszee nog deze eeuw ’s zomers ijsvrij zal zijn’ is kwalijk. Dit verwijst natuurlijk naar de voorspelling in het IPCC-rapport, waarbij het ijsvrij het gevolg is van AGW. Het onderzoek geeft geen steun aan deze voorspelling.
  4. De laatste alinea, en vooral de laatste zin (In de afgelopen maand december lag er minder zee-ijs dan ooit sinds het begin van de registratie is gezien.), zijn een beetje alarmistisch. Klimaatgegvens over alleen de laatste 30 jaar stellen niet veel voor (temeer bekend is dat de ijsmassa in het verleden ook laag is geweest), en december 2010 is een beetje cherry picking. Zelfs NSIDC (link via WUWT), doorgaans toch niet vies van wat alarmistische spin, erkent dat de lage zeeijsbedekking van dit moment (zie grafiek hieronder) te maken heeft met de Arctische Oscillatie.

Zoals gezegd was het een redelijk neutraal stukje van NRC, waarbij ze de relatie tussen het onderzoek en de AGW-hypothese vermeden hebben.

Dat het wetenschappelijke artikel verscheen in het alarmistische Science zal zeker invloed hebben gehad op de teneur van het artikel. Dat Science alarmistisch is blijkt wel uit hun eigen abstract:

The Arctic is responding more rapidly to global warming than most other areas on our planet. Northward-flowing Atlantic Water is the major means of heat advection toward the Arctic and strongly affects the sea ice distribution.

Ze suggereren hierbij dat door (A)GW opgewarmd zeewater de oorzaak is.