Bovenstaand sceptisch klimaatartikel stond afgelopen zaterdag in De Volkskrant. Laten we eensgezind protesteren bij de hoofdredactie dat het immoreel en maatschappelijk volstrekt onverantwoord is om een dergelijk verwarring zaaiend artikel te plaatsen. De censuur dient te worden gehandhaafd. Waar gaat het heen als zelfs de krant waar Martijn van Calmthout het wetenschappelijk scepter zwaait, zich mee laat sleuren door de sceptische onderstroom.

De auteur met de mooie schrijversnaam John J. Videler is:

De auteur is emeritus hoogleraar evolutionaire mechanica aan de Universiteit Leiden en bionica en mariene zoölogie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Genoeg credentials om zijn stuk toch even te willen lezen, dacht je niet? Hieronder de gescande tekst integraal.

Opslag van CO2 is niet gevaarlijk, wel zinloos

De auteur is emeritus hoogleraar evolutionaire mechanica aan de Universiteit Leiden en bionica en mariene zoölogie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De concentratie CO2 in de lucht is de afgelopen zestig jaar gestegen, mede door de verbranding van fossiele brandstoffen. Politici willen ons laten geloven dat de aarde daardoor opwarmt, waardoor de zeespiegel stijgt en dat we alle mogelijke middelen moeten gebruiken om daar iets tegen te doen.

Om te ontdekken hoe erg het werkelijk is, moeten we eerst weten wat CO2 is en doet. Elke liter lucht die we inademen, bevat 780 milliliter stikstof en 210 milliliter zuurstof. De resterende to milliliter bevat sporen van andere gassen, waaronder 0,39 milliliter CO,. De concentraties van gassen worden uitgedrukt in deeltjes per miljoen delen lucht (ppm’s). CO2-concentraties stegen na 1950 van 300 ppm tot 390 ppm.

CO2 is het milieuvriendelijkste gas op aarde. Planten gebruiken het samen met water om zonne-energie vast te leggen in de vorm van koolwaterstoffen (suikers). Bij dat proces komt zuurstof vrij. Levende wezens, verbrandingsmotoren en kolencentrales gebruiken zuurstof om koolwaterstoffen te verbranden en de energie, het water en de CO2 weer vrij te maken.

De concentratie CO2 in de lucht is in evenwicht met die in de oceaan. Daar leggen organismen CO2 vast als calciumcarbonaat, kalksteen. Eencellige dieren en planten, sponzen en koralen zijn de belangrijkste groepen. Krijtrotsen zoals die bij Dover zijn gestolde CO2: ze bestaan uit kalkskeletten van eencelligen.

Onze relatie met CO2 is bijzonder. Ons ademhalingsysteem reageert vreemd genoeg niet op zuurstofgebrek, maar op een te hoge concentratie CO2 in het bloed. We krijgen het benauwd en gaan dieper ademen. Hou je de CO2-concentratie kunstmatig laag (bijvoorbeeld door langdurig te hyperventileren) dan verlies je het bewustzijn door zuurstofgebrek zonder benauwd te worden. Verhoogde CO2-concentraties merken we meteen, zuurstoftekort niet. De concentratie waarbij benauwdheid optreedt is 10.000 ppm, dat is ruim 25 keer zoveel als er nu in de lucht zit. In het Cambrium, 500 miljoen jaar geleden, toen er alleen nog maar leven in zee was, waren de concentraties ongeveer even hoog. We leven nu in een aardperiode waarin concentraties nog nooit zo laag waren, plantengroei staat daarom op een relatief laag pitje.

Het klimaat is nooit stabiel geweest. Ons probleem is dat we over slechts een korte periode meten. Kortetermijnschommelingen zeggen niets over trends op de lange duur. De geologische geschiedenis toont geen verband tussen klimaat en CO2-concentraties. Er zijn ijstijden en warme perioden geweest met hoge en lage concentraties.

Is het dan geen belangrijk broeikasgas, zoals politici ons willen laten geloven? Elk onderdeel van de lucht houdt stralingswarmte van de aarde tegen, CO2 ook. Maar er zijn gassen, zoals waterdamp, die dat veel effectiever doen. Bovendien is er veel meer waterdamp in de lucht dan CO2. Geleerden die aan de oorzaken van klimaatverandering werken. zouden er beter aan doen zich op waterdamp te concentreren. Dat schijnt technisch echter te moeilijk te zijn. De aanwijzingen die duiden op opwarming en afkoeling wisselen elkaar af en zijn vaak omstreden.

We leven in een dynamische wereld en kunnen onze middelen en energie in betere zaken steken dan in het opslaan van een onschuldig gas in de bodem. Het geld kan beter geïnvesteerd worden in onderzoek naar de manier waarop planten CO2 en water met behulp van licht omzetten in energierijke verbindingen. Zodra we dat proces begrijpen en kunnen nabootsen, is er overal en altijd genoeg energie en zijn we niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. We zijn dan ook verlost van de echt schadelijke stoffen die bij het verbranden van olie en steenkool vrijkomen.

Roerend eens. Behalve die vreemde titel. Ik meen dat Videler juist betoogt dat CO2 opslag wél gevaarlijk is. Zou de Volkskrant redactie nog hebben gesleuteld aan deze titel? Een titel die de lading wel dekt is:

CO2 milieuvriendelijkste gas op aarde