Kantoorvilla van Fondsenbescherming: de clubs die het meeste in marketing investeren, en het minste in de bestaande natuur hebben het minst last van ledenverlies

Ook Fondsenbescherming – de club die de natuurliefde van jeugd bederft met klimaatindoctrinatie –  sluit zich bij de PvdA aan om de schoonheid van ons land verder te politiseren, zo lezen we vandaag in de krant. Ze zouden 56.000 handtekeningen hebben verzameld tegen Rutte.  We kunnen de hypocrisie achter dit soort acties niet voldoende blootleggen, dus sorry dat ik in herhaling val.

Rood kaapt de groene zaak voor politiek gewin
Afgelopen week zond de Heijmans en Thijsse-stichting mij al PvdA-propaganda, voorzien van rood roosje. Job Cohen zou een Wet Basisnatuur indienen, die ‘nieuwe’regelgeving voorstelt die al decennia bestaat: natuurcompensatie. Ook mijn Vakblad Natuur Bos en Landschap is veranderd in een buitenpost van algemene milieuigheid onder PvdA-vlag. Dit  onder redactie van Pieter Joop, ambtenaar bij het Ministerie van LNV die windmolens in natuurgebied wil planten.

Pieter Joop stelde in een nogal hoogdravende mail ‘Rypke vul jij die windenergieblog’ (we bevelen en tutoyeren meteen), dat nu zijn naam door mijn ‘interpretatiefout ‘aan een ‘zuur stukje’ gekoppeld is. Maar hij wil  geen principieel stelling nemen tegen industrialisatie van natuur. Dus aan wie ligt het nu?

Klimaatlandschappen
Ik beschreef al de gedoogsteun van Fondsenbescherming aan de grootschalige industrialisatie van het buitengebied met windparken.De bouw van deze vleermuiskillers, wordt nu zelfs actief aangemoedigd door de voorzitter Van Olst van de zoogdiervereniging VZZ met zijn ‘Klimaatlandschappen‘: een nieuwe vermomming om subsidie binnen te halen, nu door goede landbouwgrond om te zetten in plasdraskitsch met oerkoe. En nog blijft iedere zelfreflectie achterwege. Neee, het ligt aan Rutte.

Moraal van het verhaal
Dat gehamer op ‘nieuwe natuur’komt vooral van clubs, die het bestaande over het hoofd zien. Omdat je alleen met nieuwe modes geld kunt inzamelen, degelijk rentmeesterschap is niet sexy. Voor degelijk verzet tegen zinloos asfalt in natuurgebied, zoals de Centrale As, moet je bij burgerbewegingen zijn, niet bij dergelijke landelijke Postcodeloterijsponzen.

Ik heb bij de Heijmans en Thijssestichting mijn beklag gedaan over de politieke propaganda die ze in mijn mailbox dumpten. Natuur is niet links of rechts maar voor iedereen. Zij antwoorden verongelijkt dat ik dan maar ‘zelf nieuws moest sturen’. Ik heb ze ‘De staat van het klimaat‘ aanbevolen. Daarover kwam genoeg media-aandacht, zelfs in hun Volkskrant. Hoe zou het toch komen dat deze grachtengordeldieren dat over het hoofd zagen? Dus Rutte, afgezien van al dat zinloze asfalt, mijn zegen heb je: zet de bijl er maar in.