Smeltende posterbeer, kranten zijn er gek op

Mijn ouwelui – waar ik vandaag op bezoek was – hebben van mij klimaatbufferend leren lezen. Zij wezen op het stuk van journalist Nico Hylkema in de Leeuwarder Courant van vrijdag 4 maart. Die journalist was na 2 minuten inlezen ter redactie gebombardeerd tot ´klimaatexpert´ en mocht de dagstelling brengen. Dat is een rubriek, die via een opinie van een journalist de reacties van lezers bij de krant wil betrekken. 

Aan de stelling ligt het niet
De stelling zal Climategatelezers veelbelovend in de oren klinken. Ook Diederik Samsom stipte dit punt aan, toen hij De Staat van het Klimaat van onze Marcel in ontvangst nam. 

Politici moeten zich niet inlaten met wetenschappelijk onderzoek

Het lege midden
Minder politisering na 25 jaar inmenging van de Verenigde Naties, inmenging door Al Gore sinds de jaren tachtig, politisering van het IPCC . Of bedoelt Hylkema iets anders?  Lees mee..

Alarmisten roepen dat zo´n beetje de halve wereld onder water komt te staan. Anderen schatten de zeespiegelstijging op een centimeter per jaar, dus alle tijd daar iets aan te doen.

´Op je gevoel afgaan´
Onder het postmoderne journalistenmotto´als ik een krokodil kruis met een cavia, fok ik een aaibare hagedis´, kruist hij twee zelfverzonnen debatposities tot zijn zelfbedachte´midden´. Omdat het dan lijkt alsof hij´boven de partijen staat´.  Het gaat natuurlijk om de feiten, niet je gevoel. Wat je vindt mag je bij de politie brengen.

Metingen van satellieten Topex Poseidon wijzen nu op een stijging van 3 millimeter per jaar, iets meer dan de 2 millimeter uit getijdenbakens. Eén centimeter in 3 jaar. Het IPCC geeft in de lagere range ook die waarde. Dus Hylkema kletst maar wat of hij kan niet rekenen. Hebben ze ter redactie vaker last van.

Alarmisme fysisch onmogelijk
Ook is het niet relevant wat ´anderen schatten´, als tegenpositie van de fysisch onmogelijke 2 meter of meer per eeuw projecties van alarmisten, of zes meter van Al Gore. Het gaat erom wat metingen zeggen, of die goed worden geinterpreteerd en of projecties kloppen.

Zucht

Als de mens medeverantwoordelijk is voor rampspoed door klimaatverandering, dan heeft hij ook de plicht de gevolgen te verzachten. Als het mogelijk is een globale temperatuurstijging te matigen door de CO2-uitstoot te minderen, lijkt het logisch dat te proberen.

Klimaat als thermostaat voor menselijk welzijn
Lees voor de aardigheid de Climatefix van Roger Pielke Jr om iets te begrijpen van het onmogelijke achter CO2-fixatie. Waarom, ondanks dat alle politieke instanties daarachter staan mislukt deze benadering al een kwart eeuw.Droogtes, overstromingen en andere rampspoed komen altijd voor, of het nu warmer of kouder wordt. Daar moet je altijd maatregelen tegen nemen.De vraag bij beleid is of draaien aan een CO2-thermostaat de meest effectieve manier is.

Diepe zucht

Nu zijn er al langere tijd lieden, ook in de wetenschap die menen dat er helemaal geen sprake is van een klimaatverandering. Of als er wel een verandering is, die niet door de mens is veroorzaakt maar door antuurverschijnselen als zonne-activiteit, en dan kun je er toch niets tegen doen. Deze mensen kregen de misleidende naam ´klimaatsceptici´, en zijn de helden geworden van politici die weinig zin hebben geld uit te geven.

Klok en klepel
Slechter geinformeerd kun je de positie niet schetsen. Klimaatverandering is een pleonasme, het debat gaat om de mate waarin CO2 bijdraagt aan de gemeten opwarming van ongeveer 0,7 graden.  Sceptici die ontkennen dat klimaatverandering bestaat, bestaan niet.

Dat je van de PvdA bent hoeft geen hindernis te zijn, om ten minste kennis te nemen van de sceptische positie. Begrip van klimaat is niet links of rechts. Kijk naar Diederik Samsom. Die heeft dan ook de intellectuele capaciteiten om het te begrijpen..

Nog diepere zucht, ik geef het op

In de wereld van de klimaatonderzoekers is er weinig veranderd. Klimaatsceptici worden keer op keer ontmaskerd als charlatans met een geheime agenda…..

De geest is allang uit de  fles en vooral ter rechterzijde hecht men graag geloof aan tegendraadse geluiden, mits die in de kraam van pas komen.

Dat hun argumenten beperekt blijven tot wijzen op een koude decembermaand en het opblazen van de inhoud van enkele uitgelekte emails mag niet deren. Het huidige kabinet belijdt nog wel lippendienst aan de strijd tegen klimaatverandering, overtuiging is evenwel verdwenen.

Climategate-ontkenner
Die ‘geheime agenda’, komt waarschijnlijk omdat Hylkema de achterflap las van Naomi Oreskes ´Merchants of Doubt´, haar karaktermoord op de dwarse fysicus Fred Singer van SEPP. Iemand die niet representatief is voor het sceptisch-wetenschappelijke geluid, zoals vertolkt door actieve onderzoekers als John Christy, Roy Spencer, Richard Lindzen en vele anderen.  (maar die meer weet van klimaat en fysica dan de historica Oreskes en wel recht van spreken heeft)

Omdat Singer en fysicus Fred Seitz ooit geld aannamen van tabaksindustrie voor het doen van onderzoek (want overheidsgestuurd onderzoek leidt volgens hen niet tot dwars onafhankelijk denken), is alle wetenschappelijke kritiek op de CO2-doetallestheorie afkomstig van een industrieel compl0t? Over gepolitiseerde intellectuele luiheid gesproken.

 Zelfs de klimaatalarmistische Guardian heeft met Fred Pearce de consequenties van Climategate (‘die paar gelekte emails’ zijn in werkelijkheid duizenden) en onwetenschappelijk gedrag op kritische wijze beschreven. Ze organiseerden ook een debat in London waarin McIntyre was uitgenodigd, hoofddoelwit van die fantastisch integere wetenschappers in Climategate-emails 

Ik zou als opvolgende dagstelling bij het LC willen indienen.

´Journalisten die zich niet minstens een jaar fulltime verdiept hebben in de materie via boeken, blogs en wetenschappelijke papers moeten hun kop houden´.