De schatkaart van Lindeboom, die een hele economische sector mag ruineren, zodat we voortaan vis uit Chili, China en intensieve vishouderij mogen importeren in plaats van onze eigen zee

Nee deze blog gaat niet over klimaat maar over het ontmaskeren van Junk Science in de geest van Climategate. Het is actueel, nu onze overheid met Natura 2000 als excuus een economische sector ruineert in opdracht van de milieubeweging. Ik heb me daarin vastgebeten en het wordt steeds leuker.

In een vorige blog, schreef ik al dat dé persoon die Natura 2000 gebruikt in zijn lobby voor Closed Areas op de Noordzee, Han Lindeboom van Imares, mogelijk meer door romantische verlangens en milieuactivisme wordt gedreven dan serieuze gegevens en dus wetenschap.

Oude Schatkaart als referentie
Eindelijk heb ik zijn referentie gekregen. Hij wil ‘op weg naar duurzaamheid’ allerlei soorten terugkrijgen in de Noordzee op basis van een schatkaart uit 1883 die hierboven staat afgebeeld. Die kaart wees op een verborgen ecologische schat op de Noordzeebodem, spoelde waarschijnlijk per flessepost aan op Texel. Gefascineerd keken NIOZ en Imaresromantici naar de inhoud en zij kreten: ‘zo hoort de natuur te zijn’.

Ecologie uit de hand van Old Shatterhand
Het is deze schatkaart uit de Piscatorial atlas van Olsen die onze overheid via Lindeboom nu gebruikt als leiraad voor ‘herstelopgaven’ en claims over ‘ongunstige staat van instandhouding’. De Noordzee anno 2011 moet dus weer worden als in 1883, met vergeelde scheepslogboeken als handleiding. En vanuit die romantische wens ruineert men dus een hele economische sector. Typisch de milieubeweging.

Daarnaast in een artikel voor Kennislink noemt Lindeboom in een eerder artikel de schrijver van Winnetou, Karl May als referentiebron voor het veelvuldig voorkomen van oesterbanken in de Noordzee. Dus ecologie uit de hand van Old Shatterhand.

Dolf Boddeke, zijn wetenschappelijke voorganger zette de feiten nog eens op een rijtje
. De te herstellen soorten zijn er al lang of waren er nooit, zo schreef Boddeke. En wat die platte oester betreft, die verdween door strenge winters, oestervisserij (dus niet de visserij die Lindeboom weg wil hebben) en een virusziekte (zie artikel Levende Natuur).

Dit is na viermaal mijn vraag herhalen het antwoord van Lindeboom, waarmee hij aangeeft geen gegevens te hebben die Boddeke weerspreken.

Ik ken Dolf Boddeke al lang en ga geen discussie met hem aan via u.


Vertaald uit het wetenschappers is dat: ‘ik heb geen serieus antwoord maar zo lijkt het toch of ik in mijn recht sta.

Niet alleen Old Shatterhand, ook Lindeboom’s jeugdherinneringen zijn referentie

Verder ging mijn citaat niet over Grote Pietermannen op de veiling in Vlissingen (= retoriek om gegevens te ontwijken, want die veiling verkoopt geen vis uit de Vlissinger trekvaart maar de Noordzee RZ) maar over Grote Pietermannen voor onze gehele kust, ook in het noorden. Ik heb de laatste roggen in de Waddenzee gevangen zien worden en herinner mij de vele roggeieren of –kapsels die wij vroeger op het strand vonden. Evenals de wulk en grote heremietkreeften. Over de oesters schrijft u niets en ook niet over grote of oud wordende vissen.

Hij wil me uitnodigen
Daarnaast blijft hij me maar uitnodigen om langs te komen. Nu kom ik graag op Texel. Maar wat voor zin heeft het om gezellig te kletsen met iemand die je vragen niet wil beantwoorden/ontwijkt? Die uitnodiging (die ik van harte afwijs) is een alibi, om zichzelf schoon te praten mocht ik iets naars schrijven dat hij niet gepubliceerd wil zien. ‘Zie, ik heb hem uitgenodigd maar hij wilde niet’.

Dus, van vis heeft hij niet zoveel verstand als men bij het Ministerie gelooft, maar een gladde aal is het wel.