Rode energie: al na drie jaar doorgeroest en aan vervanging toe

Goed nieuws, en mogelijk dankzij het VVD-effect: Vergeleken met landen als Duitsland en Groot Brittannie die op meer grote blackouts afstevenen, is ons land terughoudend met windenergie op zee. Bijna 10 jaar na het afwijzende KIVI-advies voor wind op zee keert dus het gezonde verstand terug.

Zeekracht houdt de hand op bij overheid met PWC-eend onderzoek
Dat mogen we opmaken uit het persbericht van ‘Zeekracht’, getiteld ‘Nederlad slechtste vestigingsklimaat ondanks optimale kansen’ .

Zeekracht lobbiet via het PWC-eend ‘onderzoek’, voor meer subsidie samen met Stichting Doen, Stichting Natuur en Milieu en energiebedrijven. Afketsen van die lobby zou een zegen zijn voor energieleverantie én de rijksbegroting.

Wat zijn die kosten?
Want alleen al het AANSLUITEN van een windpark ver op zee, zoals boven Schiermonnikoog van subsidieslurper Bard (4 miljard Euro gemeenschapsgeld) kost een ruime miljard extra, mogelijk meer zo blijkt uit de beleidsnota ‘Plan van Aanpak Beleidsnota Noordzee 2009′, dat u hier kunt inzien.

Windenergie op zee betekent dat je energie opwekt, ver van de gebruikers af. Omdat de meeste energie verbruikt wordt in de Randstad, daalt het toch al lage rendement van windenergie extra door transportverliezen over vele honderden kilometers extra kabel, zo valt in die zelfde nota te lezen.

Vele alternatieven voor windenergie
Windenergie prijst zichzelf uit de markt. Wel blijft voor zonne-energie en kernenergie een grote rol over. Dat blijkt uit de presentatie van ir Rob Walter voor de Groene Rekenkamer

Windenergie failliete optie waar altijd subsidie bij moet
Dat windmolens op zee onnodig duur zijn én nog niet eens de GROEI VAN HET ENERGIEVERBRUIK kunnen bijbenen, deed de Ingenieursvereniging KIVI al in 2003, de boodschap werd samengevat door Delfts hoogleraar energietechniek Fred Kreuger. Zij schrijven wind op zee al af als serieuze energiebron. Wanneer Al Gore geen paniek had gezaaid, was het rationele advies van deze mensen die wél kunnen rekenen opgevolgd. We citeren

Het totaal van alle windparken in Nederland bespaart minder dan 1% op het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke gassen in Nederland. Zelfs een beoogd mega-windpark in zee, dat twintigmaal zo groot is als alle windparken in Nederland tezamen, blijkt niet meer dan 5% op brandstofverbruik en gasuitstoot te kunnen besparen. De voornaamste oorzaak ligt in de wind zelf: wind blijkt te wisselvallig en te energie-arm te zijn om aan de behoeften van een moderne maatschappij te kunnen voldoen.

en

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft bovenstaande resultaten zo gering gevonden dat het concludeert dat investering in een mega-windpark alleen op politieke gronden genomen zal mogen worden, niet op technisch-economische

Windpark Egmond aan Zee nu al fiasco
Het windpark op zee voor de kust van Egmond is nu al een fiasco. Reeds een kwart dient al na 3 jaar vervangen te worden, terwijl ze op 20 jaar zijn berekend. Dat meldde Shell Venster januari 2010 al. Shell stapte uit windenergie, omdat hier altijd belastinggeld bij zal moeten. Dat PR-bureaus als Trouw niettemin waarschijnlijk morgen weer actievoeren voor windmolens samen met Zeekracht, toont andermaal hoe diep de journalistiek is gezonken.

Energy Payback Time is langer dan tijd energielevering dankzij hoge faalfactor op zee
Tevens hebben molens, ook op zee een ‘energy payback time’ die rond de 5 jaar ligt. Die tijd is langer dan de tijd van energielevering omdat ze doorroesten.

De molens zijn niet berekend op het zoute zeeklimaat, zo tonen de molens bij Egmond die al na 3 jaar vervangen moeten worden. Dat doorroesten vormt geen uitzondering maar regel, want ook alle molens van Horns Rev, slechts 9 jaar in bedrijf zijn al vervangen. Reparatie kan alleen bij mooi weer, wat op de winderige Noordzee meer uitzondering dan regel is.

Tevens is wind zelfs in winderige landen als Schotland een onbetrouwbare energiebron, waar een groot aantal windluwe of zelfs windstille dagen het bijschakelen van gasvermogen noodzakelijk maakt. Dat blijkt uit rapportage van de John Muir Trust.

During the study period, wind generation was:
• below 20% of capacity more than half the time.
• below 10% of capacity over one third of the time.
• below 2.5% capacity for the equivalent of one day in twelve.
• below 1.25% capacity for the equivalent of just under one day a month

Windenergie vernietigt de natuur: groen imago komt door windindustrie
Door die onbetrouwbaarheid en de noodzaak tot permanent backupvermogen bespaart windenergie vrijwel geen fossiele energie. Windmolens op land zijn een ecologische ramp vanwege effecten op vogels, vleermuizen, en vooral op mensen: waar windmolens verschijnen dalen huizenprijzen, gezondheid en woongenot.

In Wales worden momenteel grootschalig natuurgebieden vernietigd voor de bouw van windmolens. Wetenschapsblad EOS meldt deze maand dat windmolens bovendien sterk vervuilend zijn. Per turbine is een ton aan ‘rare earth metals’en andere grondstoffen nodig, die bij winning ernstige vervuiling veroorzaken

Groene Energie = Rode energie
De term ‘groene energie’ zou dus beter vervangen kunnen worden door ‘rode energie’. Dit is de kleur van roest, het bloed van zeldzame vogels, van rood staan op je bankrekening en de politieke kleur die het meest gelooft in energievormen die ons richting Middeleeuwen sturen. (=het aanwenden van landoppervlak om energie op te wekken)