Op 20 mei 2010 schreef ik bezorgd het artikel “Is dit de gevaarlijkste man van Groot-Brittannië“. We hebben het dan over Chris Huhne destijds kersverse Britse staatssecretaris van energie en klimaat. Op 26 mei had ik weer een scoopje met Huhne’s enthousiasme over de pas opgerichte Britse Klimaatjugend. En nu vanavond is echt mijn broek pardoes afgezakt nu ik lees dat deze gevaarlijke gek zich heeft bezondigd aan een kanjer van een offline Godwin, door te zeggen dat ons getreuzel met de opvolger van Kyoto lijkt op de fatale appeasement van Chamberlain jegens Hitler.

Climate change is getting less political attention now than it did two years ago. There is a vacuum, and the forces of low ambition are looking to fill it. Giving in to the forces of low ambition would be an act of climate appeasement. This is our Munich moment. (Bron: Reuters)

Nu waren er recent al twee andere offline Godwins geweest die ik wilde oppakken om voor eens en altijd eens neer te zetten, hoe we eventueel kunnen herkennen of nu de alarmisten het meest op de nazi’s lijken of de sceptici. En of we dus een basis kunnen vinden om de ene dan wel de andere partij een excuus te kunnen geven af en toe met een Godwinnetje te komen. Of we dus een basis kunnen vinden om het beleefde standaardzinnetje I strongly disagree with you, but you are not Hitler soms toch te mogen vervangen door I  think your ideas are appalling and in a certain way you remind me of the nazi’s and that makes me very worried indeed.

Gevoelige materie. Als kleinzoon van een Duitse jood die alleen dankzij een onverwacht luchtbombardement van de tot stilstand gekomen trein naar Auswitsch kon springen, durf ik het aan.

Om te beginnen kijken we even naar die twee andere recente Godwins:

  1. Lord Christopher Monckton ging onlangs in Australië veel te ver toen hij de klimaatadviseur van de Australische regering vergeleek met Hitler – “Heil Hitler, on we go” – terwijl zijn power point een swastika toonde. Het hoeft niet te verbazen dat de Lord hier snel nietig zijn excuses voor aanbood. Anthony Watts schreef deze vermanende blogpost hierover. Tot mijn spijt zie ik dat Monckton ook in Copenhagen zijn boekje te buiten ging toen hij jeugdige klimaatactivisten die zijn lezing kwamen verstoren achteraf belerend toesprak waarbij hij ze keer op keer op keer met de Hitlerjugend vergeleek (video).
  2. Bizar was de recente verwisseling waarbij EIKE een artikel plaatste dat PIK-professor Stefan “Rampstorf” over de scepticus Prof. Dr. Lüdecke zou hebben gezegd dat deze hem herinnerde aan de “Arische natuurkunde van het Derde Rijk”, terwijl het in werkelijkheid precies omgekeerd was:  Lüdecke had in een interview met ZDF in december zelf Rahmstorf’s handelwijze vergeleken met de “Arische natuurkunde van het Derde Rijk” en Rahmstorf zou enkel deze quote aangehaald hebben. Op Notrickszone.com zijn de verwikkelingen wat helderder te volgen en lezen we in Lüdeckes toelichting nog eens waarom hij Rahmstorf ge-Godwind had:

Rahmstorf was the initiator of a nasty campaign against Prof. Jan Veizer of Slovakia – now distinguished professor in Ottawa (Canada) – because Veizer did not follow the anthropogenic warming alarm. Veizer who was finally bugged out gave up his position as a professor of atmospheric physics at the university Bochum and left Germany. That sad story is widely known among the appropriate colleagues of Veizer in Germany. Veizer told me the course of events personally. Because this story reminds us of the mobbing of influential German physicists in the Nazi-time against their Jewish colleagues, my comparison is explained.

In de alarmistische blogosfeer, zoals hier bij Jules, lees je dan weer het flauwe commentaar dat Veizer al in 1973 in Canada zat en dat Rahmstorf toen pas 13 was. Het neutrale Wikipedia lemma over Veizer laat er echter geen twijfel over bestaan dat inderdaad Rahmstorfs PIK een hetze tegen Veizer heeft ontketend nadat deze in 2003 een empirische studie publiceerde waaruit bleek dat de invloed van kosmische straling veel groter is op het klimaat dan de invloed van CO2. Waarschijnlijk woonde Veizer toen al lang in Canada maar gaf hij in die periode wel zijn leerstoel in Bochum op.

Nu heb ik niet alleen een joodse grootvader (niet belijdend – hij was evangelisch predikant), maar ook een ietwat beroemde Duitse overgrootvader: de filoloog Wilhelm Nestle. Er gaan geruchten dat diens zoon – een oom van mijn moeder – tijdens de oorlog op jonge leeftijd een leerstoel kreeg die mogelijk vrij was gekomen vanwege de Arische wetten. De man was net als zijn vader zeker geen heroïsche dissident en hij had als ieder ander in die dagen de ariërverklaring ondertekend om de baan te krijgen. Helaas is deze talentvolle man in 1945 door rondzwervende gevluchte Russische krijsgevangenen vermoord voor ogen van zijn jonge gezin. Dit terzijde.

Anyway… Is de lijn van Anthony Watts van absoluut geen vergelijkingen met WWII toestaan nu wel of niet de juiste? En hoe kan ik afmeten of mijn eigen gevoel, dat juist aan de alarmistische kant veel enge totalitaire types zitten, een vooroordeel is of ook een kern van waarheid bevat? En mag ik zelf nu wel of niet soms strooien met een nazi-vergelijking?

Ik geef meteen ff het antwoord: NIET DOEN! Het is gewoon niet productief. Nooit. En je kunt wat je wilde zeggen altijd ook op een andere manier zeggen. En toch moet het me n.a.v die klote-opmerking van Chris “kip-zonder-kop” Huhne van het hart dat zijn Godwin in elk geval nerrugens op slaat! Waarom?

Verwoestende tyfoons
Als meteoroloog begin ik dan altijd weer met mijn vergelijking tussen politiek links en rechts en lage en hogedrukgebieden. Een lagedrukgebied heeft geen theoretische ondergrens voor de luchtdruk en kan dus uitdiepen tot de meest verwoestende tyfoons. In een lagedrukgebied stijgt de luchtkolom waardoor verdamping en condensatie voor atmosferisch vuurwerk zorgen. De drukgradiënt aan het aardoppervlak trekt sterk naar binnen tegen de optelsom van de naar buiten gerichte zwakke corioliskracht en sterke middelpuntvliedende kracht in. Een hogedrukgebied heeft daarentegen wel een theoretische bovengrens voor de luchtdruk. De drukgradiënt duwt hier naar buiten, terwijl alleen de zwakke corioliskracht naar binnen trekt. Zodra de gradiënt en de windsnelheid toenemen , zwakt de middelpuntvliedende kracht het systeem meteen af. Samen met de dalende luchtkolom veroorzaakt dit het gezapige, rustige, kalme, wolkenloze van de hogedrukgebieden.

Voor mij is het evident dat extreem rechts in de zin van “extreem conservatief” niet bestaat, net zo goed als er geen hogedrukgebieden zijn met een kerndruk van 1100hPa. Reactionair, extreem rechts, de neo-cons, groenrechts zijn in werkelijkheid allemaal linkse dan wel extreem linkse bewegingen. Niet voor niets viel vele politieke commentatoren de overeenkomst tussen PVV en SP op. Niet voor niets is Joris Voorhoeve overgelopen van de VVD naar D66. En niet voor niets heb je PvdA-ers zoals Willem Vermeend die wat ze zelf ook zeggen gewoon prachtige conservatieven zijn. Je hebt de rechts-conservatieve behoedzaamheid en bedachtzaamheid (ja je zou bijna zeggen “duurzaamheid” ware niet dat dit woord door links is gekaapt als revolutionaire leus) en de linkse oproerkraaiende, wereldverbeterende onwetenschappelijke nonsens die alleen in tijden van extreme ongelijkheid en onderdrukking tijdelijk recht van spreken heeft.

Laten we met dat in het achterhoofd nog eens naar Huhnes statement kijken:

Climate change is getting less political attention now than it did two years ago. There is a vacuum, and the forces of low ambition are looking to fill it. Giving in to the forces of low ambition would be an act of climate appeasement. This is our Munich moment. (Bron: Reuters)

Bleker en Verhagen
In mijn optiek zijn die forces of low ambition het conservatieve bedachtzame element. Waarom de wereld op zijn kop zetten vanwege een onbewezen theorie die wordt aangehangen door “wetenschappers” die in vervoering raken van de gedachte aan een duurzame transitie weg van het kille kapitalisme op een manier die doet denken aan Marx’ historisch materialisme? Als ik het me voor de geest haal zat Chamberlain in München allerminst tegenover de forces of low ambition. Volgens mij is appeasement per definitie alleen mogelijk ten opzichte van een hyperambitieuze tegenstander. Een beetje wat Bleker en Verhagen doen ten opzichte van de duurzaamheidsindustrie. En ook wat nu in Frankrijk is gebeurd: een verbod op fracking. En in de oervorm natuurlijk wat Shell deed ten opzichte van Greenpeace in de Brent Spar affaire. Dat lijken me allemaal perfecte voorbeelden van appeasement.

Ik zie heus wel dat zo’n Huhne net als andere alarmisten het klimaatspook inzetten als “het monster an sich“. Dat dus die forces of low ambition in feite alleen een dekmantel zijn van het klimaatspook dat op het punt staat ons allen met huid en haar op te vreten. Nu herinner ik me echte van Hitler’s entourage allerminst dat hij dergelijke verhullende forces of low ambition om zich heen verzamelde. Het lijkt me eerder regel dan uitzondering dat dictators juist nog grotere idioten en gevaarlijkere gekken aantrekken. Ik zou de stelling wel aandurven dat juist de alarmistische angstindustrie van de milieubeweging zich omhuld heeft met “milde communicatieve types” die het monster, het enorme gevaar dat achter de milieubeweging schuilgaat aan het oog onttrekt.

Miljoenen fictieve klimaatvluchtelingen
Als ik dan ook nog eens bedenk dat de sceptici met hun gewetenloze campagne tegen de “echte wetenschap” miljoenen fictieve klimaatvluchtelingen op hun geweten hebben en nog heel veel meer ergs in een verre verre toekomst (waarvoor de VN nu al een groen peace keeping corps wil opzetten), terwijl al die goedbedoelende alarmisten sinds Rachel Carson slechts miljoenen malaria-doden op hun geweten hebben en zij ook de snelle ontwikkeling van een minimale welvaart en gezondheidszorg in arme landen blokkeren omdat die ten koste zou gaan van “de natuur”… dan begint het mij te dagen welke club voor mij meer op …. lijken dan de club waar ik mezelf toe reken.

Maar zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar. Wij zijn groepsdieren die elkaar vanwege kleine uiterlijke of culturele verschillen het liefst meteen over de kling jagen en daarbij altijd het gevoel houden dat “ons soort” mensen de beste zijn terwijl de rest maar barbaars is. Aan die menselijke psychologie zit ook ik vast en dat maakt dat ik er vrede mee heb dat er eerst nog enkele generaties het kistje in moeten voor historici over 100 jaar de balans zullen opmaken.

Tot die tijd: let’s fight the good fight – with words and not arms….

En daarom draai ik Huhne’s statement om:

The alarmist environmental movement now trumpeting climate change is a monster like we have never seen. They are so ferociously ambitious that they not only take what we give them to appease them. They will blackmail us into giving up all the rest. We have to stop giving in to these forces NOW. Each and every negotiation we have with the green gang is our Munich moment! Don’t give them even one windmill, not even one nature reserve (for they will put windmills and solar panels there), not even an hour of speaking time. Stop paying them their huge fees for their false prophecies. Stop setting them up with false institutions. Do not go with the trend of greenwashing your marketing communications! Stay honest and don’t sell your soul for short term financial profit and a carreer boost! Think about your children and grand children. Don’t steal away the free world from them. They will curse you forever!