Misschien is er nog hoop voor de provincie Drenthe. In Amerika begint een zeldzame soort vleermuis steeds meer windmolenparken te sluiten. ’s Nachts tenminste. Maar in de battle for the hearts en minds is het natuurlijk een bittere nederlaag voor de windmolenproponenten. Misschien kan Rypke even meelezen (hier en hier) wat aanvullingen geven voor de Nederlandse situatie. Moeten wij de korenwolf vleugels geven of is er een betere quichotische kandidaat?