In Visserijnieuws beschreef ik al de wereldvreemde noties van actieclubs als Stichting de Noordzee die zich samen met Greenpeace tegen visserij bemoeien. Mijn column op Climategate als ‘Groene Rykje de Duurzaamste‘geeft een aardig inzicht in de werkwijze van de holistische dames.

Wat mijn uitspraak ‘meer dan één miljoen euro subsidie’betreft, moet ik mezelf corrigeren. Even nagezocht in het jaarverslag 2010In 2010 was het BIJNA 1 miljoen euro overheidscadeau, het exacte bedrag is 981.911 Euro subsidie. De club heeft de eigen fondsenwerving plots fors zien toenemen, van enkele tienduizenden euro per jaar in 2008 (toen gaf de overheid een ton of 8 subsidie, waarvan een kwart miljoen vaste bijdrage) naar ruim 6 ton. Een knappe prestatie.

Mijn excuses voor deze feitelijke omissie. Niettemin een leuk bedrag dat de overheid zichzelf met ingang van 2012 kan besparen.