Geslaagd symposium n.a.v. KNAW Klimaatbrochure

De ruim honderd man die naar Nieuwspoort was afgereisd kreeg waar voor zijn tientje entree: vijf sceptische betogen zoals aangekondigd, maar ook een uitgebreide toelichting op de klimaatbrochure en de bedoeling daarachter door Rudy Rabbinge, de voorzitter van de commissie die hem uitgebracht heeft; korte presentaties van PCCC wetenschappers Rob van Dorland en Bart Verheggen; en tot slot een verrassingsoptreden van Leo Meyer die met groot nieuws kwam.

De hele middag is door De Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL) met meerdere camera’s vastgelegd in 16 uur video, waarvoor onze hartelijke dank. Het resultaat daarvan (dat wordt een leeuwenklus…) komt tzt hier en op de Groene Rekenkamer online.

Op veler verzoek overleggen we met de sprekers of hun powerpoint presentatie online komt. Lang niet alle presentaties lenen zich daarvoor. Ik heb zelf een samenvatting van mijn gesproken tekst en mijn slides tot dit blog samengevoegd.

Voor wie onbekend is met de problematiek van de brochure, lees hier mijn blog over de principiële kwestie en hier over de concrete bezwaren tegen de brochure.

Het publiek
Zo op het oog was de grootste groep bezoekers afkomstig uit de achterban van de Groene Rekenkamer. Deze “gemeenschap” kent standaard grote opkomsten bij haar symposia, en hun deelname deze keer verklaarde een groot deel van de boven verwachting hoge opkomst. Maar ook de climategate.nl achterban was goed vertegenwoordigd, en er waren zelfs enige politici uit den lande van D66 en PVDA. Tot slot was er tot onze vreugde naast de meeste Nederlandse sceptici een flinke afvaardiging wetenschappers afkomstig uit de instituten KNMI, PBL, ECN, I&M en PCCC.

Vanuit de tweede kamer was alleen Jhim van Bemmel van de PVV aanwezig, maar de kamerleden zijn op maandag “in het land” dus dat was te verwachten. De pers liet het volledig afweten, althans, niemand heeft zich als zodanig geafficheerd of mij een vraag gesteld.

Hans Labohm
Leidde geroutineerd de middag, en sprak de presentaties aan elkaar, puttend uit zijn ruime kennis ter zake.

Marcel Crok
Nam de onderbouwing van de IPCC hoofdconclusies onder vuur en kwam daarbij weer met boeiende nieuwe informatie. Daarbij bediende hij mij op mijn wenken want daardoor hoefde ik een aantal onderwerpen amper meer te behandelen. Zijn presentatie komt beslist online.

Dick Thoenes
Richtte zich volgens afspraak op de niet-wetenschappelijke toeschouwers en zette helder uiteen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen alarmisten en sceptici.

Rudy Rabbinge
Legde in een uitgebreid betoog uit dat de bedoeling van de brochure was om aanleiding te zijn tot een opbouwende wetenschappelijke discussie over het klimaat, en zeker niet om te polariseren. Zoals ook bij zijn afscheid van Wageningen bleek hij een zeer genuanceerd standpunt te hebben over de mate van zekerheid die je over het klimaat kunt hebben.

Rudy Rabbinge licht de intenties van de klimaatbrochure toe

Theo Wolters
Ik legde in de enigszins ludieke vorm van een pleidooi voor een jury (de bezoekers) uit waarom de KNAW klimaatbrochure teruggetrokken diende te worden.  Daarbij werd de KNAW niet gespaard.
De presentatie staat hier op climategate.nl.

Bas van Geel
Kwam met prachtige paleoklimatologische data en onderzoeken waaruit de grote rol van de zonneactiviteit  in het verleden zonneklaar werd. Als altijd besloot hij met het pleidooi de CO2 fobie zo snel mogelijk te verlaten en terug te keren naar zinvol energiebeleid.

Arthur Rörsch
Verduidelijkte uitstekend hoe de aarde geen stralingslichaam maar een waterplaneet is. Daarbij kwam hij met de zeer inspirerende veronderstelling dat de klimaat-thermostaat wel eens kon schuilen in het verschuiven van de windzones en meteorologische evenaar.

Van sceptisch feestje naar bredere informatie
De achtergrond van het symposium was het rechtzetten van de verkeerde indruk die de klimaatbrochure had gewekt bij de politiek en de pers, en het benadrukken van de oproep tot terugroepen daarvan, vanuit de groep sceptici die de brief aan de KNAW hadden ondertekend. Vandaar ook de locatie Nieuwspoort.

Toen echter de belangstelling van de IPCC gelieerde instituten voor de bijeenkomst duidelijk werd, is hen toch ruimte geboden om te presenteren. Hiervoor moest echter op het laatste moment plaats gemaakt worden op de al volle agenda, dus was hen verzocht het kort te houden.
Hun presentaties waren dus zeer beknopt en boden niet de kans om diep op het onderwerp in te gaan.

Rob van Dorland
Kreeg eigenlijk als enige spreker kritiek op zijn presentatie, die de klimaatgevoeligheid uitlegde aan de hand van de snelheid van temperatuurveranderingen uit het verleden en de IPCC aannames over meekoppeling door waterdamp.

Bart Verheggen
Bracht een helder verhaal over de IPCC verklaring van de temperatuurreeksen van de laatste eeuw, wat goed aansloot bij het verhaal van Marcel, die ruim de tijd had gehad om daar juist zeer grote gaten in te schieten.

Leo Meyer
Gaf als lid van de Nederlandse delegatie goede informatie over de gang van zaken bij het IPCC, en sloot af met een spreekwoordelijke “and on this bombshell”: hij wordt de leider van het team dat de allermoeilijkste opgave heeft van het hele IPCC,  namelijk het maken van een verantwoorde synthese in 30 pagina’s van de hoofdstukken van het volgende rapport. Hierbij is het tot nu toe altijd misgegaan omdat in deze laatste stap telkens alle nuance blijkt te verdwijnen en er altijd een heldere alarmistische boodschap resulteert. Hij is vast van plan deze bijna onmogelijke taak zorgvuldig en integer te verrichten, en wij wensen hem daarbij uitermate veel succes en vooral héél veel sterkte!

Leo Meyer (PBL) komt met een bombshell

Conclusie
De vele presentaties van beide kampen toonden prima aan waarop mijn pleidooi gebaseerd was: er is nog weinig zeker over het klimaat, en over de belangrijkste aspecten daarvan bestaat grote onenigheid tussen serieuze wetenschappers.

De stelling van KNAW president Dijkgraaf in de brochure dat deze “de harde natuurwetenschappelijke feiten bevat”, “de zaken waarover de wetenschap het eens is” klopt niet met de inhoud van de brochure, waarin op hoofdpunten de lijn van het IPCC gevolgd wordt. Daarom is hij misleidend en mag hij niet met het wetenschappelijke gezag van een KNAW er achter bij het parlement liggen om beleid op te baseren.

Blijkbaar was Rabbinge dat met mij eens, want hij stelde herhaaldelijk dat de brochure juist niet de harde feiten over het klimaat pretendeerde te bevatten en vooral bedoeld was als discussiestuk.

Kees le Pair merkte terecht op dat de brochure zonder de gepeperde uitspraken van Dijkgraaf in het voorwoord al een heel andere betekenis zou hebben, waar veel minder bezwaar tegen te maken zou zijn.

Maar ondanks de overduidelijk goede bedoelingen van de schrijvers, deze harde claims staan er nu eenmaal helder en onmiskenbaar in, waardoor dit een document is wat zo nooit aan het parlement aangeboden had mogen worden. Het wordt hoog tijd dat de KNAW dat ook officieel toegeeft, ruim twee maanden na de brief van de 23 wetenschappers waarin op intrekking wordt aangedrongen.
In mijn ogen is terugtrekking dus de enige optie. En desgevraagd bleken er in de zaal maar twee aanwezigen te zijn die het daar niet mee eens waren.

Betreurenswaardig misverstand
De organisatoren stelden de aanwezigheid van Rudy Rabbinge bijzonder op prijs: hij kon vermoeden dat zijn KNAW brochure stevig onder vuur genomen zou worden, en had toch de moed om “in het hol van de leeuw” zijn standpunt toe te komen lichten.
Omdat we het niet fatsoenlijk vonden om hem te overvallen met de toch wel stevige aanval op de KNAW in mijn presentatie, waarna hem om commentaar gevraagd zou worden, is mijn presentatie vrijdagmorgen aan hem opgestuurd, met daarbij aangegeven wat de gang van zaken zou worden.

Helaas heeft deze email hem niet bereikt, en voelde mijn presentatie dus als een hinderlaag en als een poging om hem te blameren. Dit betreur ik bijzonder en daarvoor wil ik hierbij nogmaals mijn welgemeende excuses aanbieden.

Tijdstip
Dat was niet het enige wat mis ging. Gisterennacht heb ik hier nog snel een aankondiging van het symposium geplaatst, maar daarbij een verkeerde aanvangstijd vermeld. Dat is te laat hersteld waardoor toch een aantal mensen te laat bleken aan te komen en Marcel’s presentatie (grotendeels) gemist hebben. Ook hiervoor mijn excuses aan Marcel en de laatkomers!

Napraten
Zoals inmiddels gebruikelijk bij de Nederlandse klimaatbijeenkomsten is na afloop de sfeer gemoedelijk en wordt er nog lang nagepraat tussen de bezoekers van verschillende kampen. Dat is een niet te verwaarlozen verdienste van dit soort bijeenkomsten, soms wellicht nog belangrijker dan de inhoud van de presentaties. Deze keer was geen uitzondering, en uiteindelijk zijn Marcel en ik met o.a. Rob van Dorland in een eethuisje terechtgekomen, waar we nog uren hebben doorgepraat over met name het stralingsaspect van klimaatvorming. Dat was heel verhelderend en een aangenaam besluit van een geslaagde klimaatdag!

Door | 2012-03-17T04:34:08+00:00 13 december 2011|64 Reacties

64 Reacties

 1. Boels069 16 december 2011 om 03:15- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  http://www.boels069.nl/klimaat/trend/RunningTrendetmeg.p...

  Eerder had ik wat geroepen over trends.

  Ik heb een verzamelgrafiek gemaakt van 11-, 15- en 30-jarige perioden.

  Dit omdat de invloed van middelen over die perioden dan duidelijk zichtbaar wordt; hoe langer de periode hoe minder detail.

  Opvallend is de aanwezige periodiciteit bij een 11- en 15-jarige periode; bij een 30-jarige periode zijn die òf afgevlakt òf verdwenen.

  http://www.boels069.nl/klimaat/trend/RunningTrendetmeg.p...

 2. Hugo Matthijssen 16 december 2011 om 07:29- Antwoorden

  Boels069

  Bedankt

  Ik neem aan dat er mensen zijn die vanuit hun specialisme antwoorden op de door jouw gestelde vragen kunnen geven.

  oproep om dat dan ook te doen voor zover mogelijk.

  ben benieuwd

 3. JWR 16 december 2011 om 09:45- Antwoorden

  Boels09 naar aanleiding van het verzoek van Hugo Matthijssen

  Betreffende punt 2 Simulatie.

  De voorgestelde analoge simulatie is uit de tijd, sinds meer dan 40 jaar.

  Heb persoonlijk gewerkt:

  1)50 jaar geleden, met numerieke modellen, in machine taal, en op "main frames" die quoi geheugen en snelheid een fractie waren van de huidige PC's

  2)Heb toen, ongeveer 45 jaar geleden, een jaar gewerkt als application engineer bij de fabrikant van "Analogue Computers".

  Het wast toen reeds duidelijk dat ook al konden we "patching and scaling" door een digitale machine laten uitvoeren. dat de strijd gestreden was:numerieke simulatie op digitale computers ging veel sneller en meer gedetailleerd. Dit vanwegen de programmeertalen zoals Fortran etc

  Ben dus naar een jaar, bij een andere werkgever, terug gegaan naar de digital computer.

  De bekende fabrikant van Analogue Computers heeft nog enige tijd kleine (20 versterkers) solid state consoles gemaakt, waarmede regeltechnici snel een regelcircuit konden ontwerpen.

  Dus simulatie gaat nu numeriek.

 4. Boels069 16 december 2011 om 11:14- Antwoorden

  @JWR:

  Ik doelde eigenlijk op een numeriek model.

  Ik had niet verwacht dat er op dit forum meerderen zijn die het begin van de "electronische revolutie" hebben meegemaakt.

  Maar goed om weer eens wat te horen uit ook "mijn" tijd 🙂

 5. Arthur Rörsch 16 december 2011 om 15:59- Antwoorden

  BoelsO69 , JWR
  Dank voor jullie bijdragen. Toegevoegd aan mijn lijst voor verdere overdenking van onderwerpen voor verdere discussie.Boels, je argument over de betekenis van afvlakking begrijp ik niet goed.JWR. Analoog is out of date. Je zegt de digitale benadering is sneller dan de eerste en verdient daarom de voorkeur. Dat begrijp ik.. Maar om meer inzicht in een complex systeem van processen te krijgen, zou dan toch terug naar een analoog model niet te overwegen zijn?Vraag: Heeft iemand op dit blog zich wezenlijk verdiept in de theorie van Ferenc Miskolczi (FM) over stralingstransfer processen in de atmosfeer.? Deze is sterk bekritiseerd (en ik denk terecht op onderscheidene punten), in ons land onder andere door Van Dorland en de Bruin.
  Toch gaat een waarderende discussie over de theorie nog steeds door. Hing net nog een uur aan de telefoon met iemand in Australië, op zijn initiatief, die de moeite nam me nog eens uit te leggen wat er fout en goed is in de theorie. In Hongarije heeft iemand een grand van de Academie voor een jaar om de voor en tegens verder uit te pluizen. De reden is dat de fysische achtergrond van de theorie nog steeds de moeite van het nader bekijken waard is. De discussie gaat dan over een betwijfelde oorzaak-gevolg relatie. De heersende visie is dat toename van de optische dichtheid van de atmosfeer (door CO2) de oppervlakte temperatuur verhoogt, met zelfs een sterke terugkoppeling door hogere relatieve vochtigheid. De tegengestelde visie is, dat, met in aanmerking nemen van de meteorologische verschijnselen, de oppervlaktetemperatuur leidinggevend is om de optische dichtheid van de atmosfeer (voor H2O) te bepalen, althans op een mondiale schaal.

 6. JWR 19 december 2011 om 10:25- Antwoorden

  @Boels09, Arthur Rorsch

  Dat men met analogon computers dichter bij de fysica staat is onherroepelijk waar.

  Destijds konden we door links en rechts, vooral by zgn high gain amplifiers (om algebraische vergelijkingen toe te voegen aan een model), een condensatortje aanbrengen om ongewenste trillingen eruit te krijgen.

  Voor wat betreft Ferenc Miskolzci, in zijn eerste paper nadat hij NASA had verlaten, in dat Hongaarse tijsschrift omdat IPCC peers een cordon sanitair om hem heen hadden gezet, kwam hij met ideeen als Kirchhof voor Ee=Aa wat onzin was. En met het "virial theorem" waardoor de gravitatie een rol zou spelen.

  Kirchhof heeft hij verlaten, het "virial theorem" om de temperatuursverdeling mede te laten bepalen door de gravitatie gaat veel sneller met lapse rates, die bepaald worden door gravitatie, de ideale gas wet, en bij vochtige lucht door het vrijkomen van latente warmte.

  Ook heeft hij destijds iets veranderd aan de dif. vgl. voor two-stream flow.

  Ik zelf volg de suggesties van Claes Johnsson, en gebruik de one-way heat flow.
  http://www.tech-know.eu/uploads/IRabsW05122011.pd
  In de appendices 1 en 2 , die ik later heb toegevoegd aan dit paper is aangetoond dat de two-steam heat flow veel te grote waarden geeft aan de absorptie van IR straling door de atmosfeer en tegenstrijdige resultaten.

 7. Boels069 20 december 2011 om 13:05- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  Ik heb drie jaarreeksen samengesteld uit de uurgemiddelde reeks van De Bilt (1951-2010):

  – de gebruikelijke jaargemiddelde waarden

  – de jaargemiddelde waarden op basis van de MaxMin meetmethode

  – de jaargemiddelde waarden op basis van één meting per etmaal

  De wat slordige grafiek (hoe ouder ik wordt hoe sneller de tijd lijkt te verlopen) staat hier:

  http://www.boels069.nl/klimaat/trend/DeBiltDiff.p

  Het lijkt mij niet juist om (oudere) meteogegevens met verschillende meetregimes op dezelfde statistische wijze te verwerken.

  Maar dat is meer op intuitie dan op kennis gebaseerd.

 8. Arthur Rörsch 20 december 2011 om 15:46- Antwoorden

  Beste Boels

  Ik neem aan dat KNMI oude en nieuwe reeksmetingen wel op elkaar zullen hebben afgestemd met een correctie. Twee jaren geleden hebben zij hun meetpunt op 1.50 m nog verplaatst.

  Maar wat lees jij nu uit deze grafiek?

  Arthur

 9. Boels069 20 december 2011 om 16:39- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  Ik twijfel er aan of temperatuurmetingen, die op verschillende manieren gemeten en omgezet zijn in daggemiddelden, wel tezamen statistisch verwerkt kunnen worden om tot een globale trend te geraken.

  In de grafiek is duidelijk te zien dat de gesimuleerde meetmethode mede de trend bepaald, voor dezelfde lokatie en afgeleid van dezelfde uurgemiddelde meetreeks.

  Daarom zou er per meetregiem/methode een trend moeten worden berekend en niet een allesomvattende.

 10. […] = [];}Well attended meeting on December 12th supports request for retraction of climate brochure(Adapted from this  Dutch blog on December 13th)Seminar in the Dutch parlemental press center                       KNAW […]

 11. […] Het tweede symposium was militanter: het was geheel gewijd aan de blamerende KNAW klimaatbrochure die gekaapt bleek door alarmistische elementen. Meerdere brieven van een grote groep wetenschappers aan de KNAW en aan de tweede kamer, een hele serie blogs, en het symposium in Nieuwspoort hebben niet kunnen leiden tot intrekking ervan. Wel tot de belofte van de KNAW om voortaan met de sceptici in dialoog te gaan. Helaas is daartoe geen enkel initiatief genomen en zijn sindsdien al ons verzoeken aan de KNAW om mee te werken aan onze symposia afgewezen. Verder is de eerste activiteit die de KNAW op dit gebied ontwikkelt sinds de geplaagde brochure weer een volstrekt eenzijdige mainstream aangelegenheid.  De KNAW heeft blijkbaar elk contact met de ontwikkelingen in de echte wereld verloren. […]

 12. […] Als het mogelijk kan zijn dat wij niet de klimaatverandering veroorzaken, dan moeten wij ook andere toekomstscenario’s onderzoeken. De nieuwe president José van Dijck van de KNAW kan dat starten door een zorgvuldige dialoog te organiseren tussen serieuze wetenschappers uit beide geloofsgroepen, die samen tot overeenstemming moeten komen. Daarmee toont zij ethisch gedrag van de KNAW wel van belang te vinden, anders dan voorganger Robbert Dijkgraaf, die na het KNAW-klimaatsymposium in 2010 aan de Tweede Kamer een klimaatbrochure liet sturen, waaruit de mening van sceptici totaal was wegge… […]

 13. […] onder Robbert Dijkgraaf, toen die een verwerpelijke brochure uitbracht (zie hier en hier en hier en hier en hier en hier; u herinnert zich dat we deze misstap bepaald niet licht opgevat hebben!), het […]

Geef een reactie