raffinaderij Maasvlakte. Bij fossiele energie is de overheid netto ontvanger, bij 'duurzaam'is de overheid netto betaler

Bij ‘duurzaamheid’- hier zuurzaam genoemd- fungeren journalisten steevast als cheerleaders van het bureaucratisch establishment. Zie hoe de beweringen uit het laatste IEA-rapportvrucht over vermeende ‘subsidies aan fossiele energie’creeert, weer circuleren, zoals op 22 januari weer door Zuurzaamnieuws.nl.

Claims die bij controle van getallen en definities sneuvelen, want ‘500 procent meer subsidie aan fossiele brandstof’is 100 procent zuivere onzin: iedereen met meer dan 2 hercencellen kan dat eenvoudig controleren. Tegen beter weten in, ga ik in deze blog heel idealistisch doen alsof je journalisten ooit tot zelfstandig nadenken kunt opvoeden…

We citeren Zuurzaamnieuws.nl:

Uit cijfers van het IEA blijkt dat wereldwijd zes keer zoveel subsidie naar fossiele brandstoffen als naar hernieuwbare energie gaat. De organisatie roept om het beëindigen van de overheidssteun voor olie, gas en kolen.

Ook broeikasevangelist The Guardian tuint gewillig in de zelfde val’met een blog onder titel ‘facts are sacred’: fossil fuel subsidies, a tour of the data. ‘Facts’, Ooh ironie. Alsof The Guardian geen onzin schrijft, waarvan claims sneuvelen bij controle.

The Guardian ontdekte de zelfde onbetrouwbare bron OECD en IEA:

What’s particularly baffling is that while government support given to environmentally beneficial renewable power sources(????) is subject to seemingly endless media and political scrutiny, the 500% larger subsidies given to oil, gas and (to a much lesser extent) coal rarely get much attention.

Och guttegut…

‘Subsidies op fossiele brandstoffen’die geen subsidies zijn
Eén bron die betrouwbaar LIJKT/VOELT geeft tientallen de zelfde berichten. Maar klopt het ook? Nee, en dus volgt hier een cursus milieujournalistiek voor beginners. Ik berichtte nog hoe ik op 15 december milieucommissaris Janez Potocnik klem lulde in Brussel, toen hij een OECD-rapport citeerde met de zelfde redeneringen die het IEA gebruikt om te claimen dat we ’22 milard subsidies aan kolen geven’. Daar staat alles al in, inclusief rapportverwijzingen en eerdere blogs over het zelfde onderwerp: maar we blijven ons van harte herhalen…

Hoe komen ze daar op? Door zelfs klimaatsubsidies mee te rekenen…
Door definities van ‘subsidie’op te rekken en voor fossiele energie andere definities voor subsidie te hanteren dan bij windfarms en zonneboeren. Toen ik Potocnik daarmee confronteerde werd hij boos. Zelfs EU-klimaatprojecten als ondergrondse CO2-opslag (7 miljard euro) tellen ze mee als ‘subsidie aan fossiele brandstof’. Zelfs 1,2 miljard euro onderzoeksgeld naar R&D heet bij de OECD ‘subsidie voor fossiele brandstof’.


Wat heet bij IEA en OECD ook ‘subsidie’? ‘Lagere’ importtarieven op invoer van kolen naar de (Rotterdamse) haven. Al gelden voor vele soorten voedsel ook ‘lagere’importtarieven. Kortom:’lager’een relatief begrip. Lager ten opzichte van wat? Met die vraag komt ook het door IEA/OECD ‘importsubsidie’bedrag op losse schroeven. Kies andere rapportauteurs, en de hoogte van het ‘subsidiebedrag’verandert. Je zou als journalist voor de grap eens zelf kunnen nadenken en hier op komen. Maar wie zelf nadenkt houdt op geschikt te zijn voor de journalistiek.

Wat is de definitie van subsidie?
Instanties als de IEA komen dus alleen op claims als ‘500 procent meer subsidie’ door een andere definitie te hanteren voor subsidie bij fossiele energie ten opzichte van ‘duurzaam’, waarbij men bij ‘duurzaam’doelt op eindige bronnen als windenergie (rare earth metals voor turbines zijn eindig én vervuilend).

Gebruik je verstand aub!
De IEA/OECD-definitie wordt ook het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL)gebruikt, en door alle media braaf herhaald. Zelfs van staatswege verordend klimaatbeleid als ondergrondse CO2-opslag – bij ons door de overheid betaald in CATO2 (TU Delft en Universiteit Utrecht met voormalig Greenpeace-campagneleider Sander van Egmond als PR-manager) wordt met zo’n ruime definitie ‘subsidie’ aan fossiele brandstof. I shit you not: nogmaals, controleer mij jullie sufkezen en narcistische huppelvrouwtjes van media.

Zelfs steun aan Prorail, en woonwerkverkeer-vergoedingen heten ‘subsidie aan fossiele brandstof’, belastingvoordelen voor Schiphol heten ‘subsidie aan fossiele brandstof’. Ons eigen Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL)doet even hard mee met OECD en IEA als bron van desinformatie zoals ik blogde. Met zo’n ruime definitie is ook kinderbijslag subsidie aan de olie-industrie. Via die zelfde goocheltrucs kwam het PBL op 7,5 miljard subsidie aan ‘de olie-industrie’, waarna de Jan Rotmansen van deze wereld het onthutst rondtwitterden.

    Dus het is niet zo moeilijk om op een torenhoog subsidiebedrag te komen bij fossiele brandstof, als werkelijk alles ‘subsidie’mag heten.

Toch beweert Zuurzaamnieuws.nl:

Hoewel de energiebedrijven geld genoeg hebben, krijgen ze het door intensief lobbywerk toch voor elkaar om ook subsidie te krijgen voor onderzoek naar en proefinstallaties voor CO2 opvang en opslag [Carbon Capture and Storage = CCS]. In Nederland gebeurt dit in Barendrecht. Het is geen toeval dat kolenproductie, de smerigste fossiele brandstof (waarop baseren jullie metromannetjes en wijfjes dat? RZ), de meeste subsidie krijgt van de EU, bij hun strijd tegen klimaatverandering. Door CCS te gebruiken als rechtvaardiging(complottheorie), krijgen bedrijven die betrokken zijn bij kolenproductie geld uit 4 verschillende EU fondsen [Herstelfonds, ETS, FP7 en structurele fondsen]. In de EU wordt € 7 miljard uitgetrokken voor CCS demonstratieprojecten.

Het is de EUROPESE UNIE die CCS stimuleert, niet de energiebedrijven. Die kunnen best zonder, maar zijn gedwongen DOOR KLIMAATBELEID VAN DE OVERHEID.
Natuurlijk zou alle overheidssteun aan (wind)energieboeren per direct moeten sneuvelen. Dat betekent per direct een einde aan de SDE-regeling (18 miljard euro) die opgaat aan biobrandstofbijstook, zoals de houtkachel van Essent (Amercentrale)met 5000 euro per uur, en mogelijk 24 miljard euro aan ‘Groen Gas’, waarbij Gasunie, ECN en provincie Fryslan de hand ophouden.

De énige reden waarom windmolenaars als Bard 4,2 miljard subsidie van onze overheid krijgen is dankzij EU-klimaatbeleid.
De enige reden waarom windmolens nodig zouden zijn, is dankzij de door overheidsbeleid kunstmatig afgedwongen markt van klimaatbeleid.Zónder die subsidie zouden Airtricity, de uitbaters van Noordzee-windpark Q10 (850 miljoen euro subsidie) eva NOOIT met het project zijn begonnen. Zie hier alle lopende MER-rapportages

Dé reden waarom de naar ik meen 20 tot 40 concessies voor onze kust voor offshore-windfarms NIET worden benut, is dat de OVERHEID niet meer met offshore windmolengeld over de brug komt. Het geld is op. Ik blogde nog over die offshore-belangenclub, die met Ballast Nedam onze overheid daarom maande ‘meer ambitie’te tonen (= meer subsidie)

Energieschaarste is NIET de motivatie voor wind- en zonnefarms tot 2050 en verder
Zoals Theo al blogde, en het Rathenau Instituut bevestigde zijn er olie, kolen en gas zat tot tenminste 2100. Windmolens zijn tegelijk niet nodig voor stroomproductie. Zoals Prof Jan Rotmans al meldde in het NRC Handelsblad, kampen we nu al met een overcapaciteit stroomproductie. De enige reden dat windmolens worden gebouwd- afgelegen energieloze streken uitgezonderd- is dankzij overheidsbeleid om het klimaat te bezweren.

    Nu een eerlijke definitie van ‘subsidie aan fossiele brandstoffen’, die deze energievorm op gelijke hoogte zou zetten als windfarmers en zonneboeren: alle directe financiele steun aan energiewinning door olie- en gasbedrijven, zonder welke ze geen gas- of olieput zouden boren.

Hoeveel subsidie aan fossiele energie blijft er dan nog over? 0 euro.
Toon mij één gaswinningsproject in Europa in de laatste 10 jaar door een olie- of gaswinningsmaatschappij dat overheidsgeld kreeg, omdat het anders niet zou renderen: wie o wie kan mij daarvan het bewijs overhandigen? Meneer van Dale wacht op een gedocumenteerd antwoord met getallen, naam en rugnummer.

Olie-industrie subsidieert wel de welvaartsstaat en klimaatonderzoek met vele miljarden euro’s per jaarHet omgekeerde vindt wel plaats: de olie-industrie subsidieert de overheid. Eén extra gasput in Friesland levert de schatkist al 5 miljard euro op, het ‘Klimaat voor Ruimte’-onderzoek van Pier Vellinga werd gefinancierd met ruim 30 miljoen euro aardgasgeld (Bsik), het Wadden-circus rond hoogleraar klimaatretorica Pavel Kabat, Hein Sas en co krijgt 36 miljoen euro Waddengasgeld, onze welvaartsstaat vangt dit jaar 12 miljard euro aardgasbaten.

De overheid is netto ontvanger bij fossiele energie en netto betaler bij ‘duurzaam’. Dus nogmaals. Bij ‘duurzame’energie praten we over een door de overheid opgezette ‘markt’, die alleen bestaat doordat de overheid netto betaler is, dankzij een door klimaathysterie kunstmatig gecreeerde behoefte om ‘iets te doen’. Lieve journalistjes, alfa-onbenulletjes en progressief blinden: zo moeilijk is logisch redeneren toch niet? Loop niet achter autoriteiten aan, gebruik je boerenverstand en check je feiten.

Enzovoort enzovoort. Geloof mij niet: controleer mij en ontkracht mijn hoofdargument ‘500 procent meer subsidie aan fossiel lukt alleen door oprekken van definities’: dus met logisch geldige argumenten, als je weet wat dat is… Je gevoel kan me de boom in.

Wanneer ik subsidie zou krijgen, zou ik alle getallen van dit IEA nauwgezet navlooien en verpletteren. Omdat ik voor deze blog -die me 2 uur werktijd kostte- 0 euro krijg volsta ik bij het aanwakkeren van jullie zelfstandig denkvermogen, in de ijdele hoop dat dit ooit tot ontwikkeling komt.