'Vissers kunnen in het Doggerpark overleven met kleinschalig ecotoerisme, in Pleistocene klederdracht'

Ik zag dat de topbiologen van Centre of Marine Excellence Imares met milieuactivist/duiker Pascal van Erp deze zomer weer 10 dagen naar Natura 2000-site Doggersbank varen, om daar een onderwaterstudie van het leven te houden. Wat daar nu echt leeft is- ondanks voorgenomen plannen voor gebiedssluiting voor visserij- namelijk nauwelijks bestudeerd.

Er waren volgens ICES in 2008 namelijk nauwelijks ecologische gegevens, en die zijn er nog steeds niet. Dus sluit je de Doggersbank uit voorzorg, en kijk je later waarom eigenlijk. Dat deden we bij VIBEG in de Noordzeekustzone ook.

Overheid moet meer ambitie tonen bij herstel Doggersbank
Wat niet betekent, dat ik geen bescherming wil van de onderwaternatuur. Sterker, ik vind de huidige ambities van de overheid voor Natura 2000 veel te laag. Daarom wil ik jullie graag wijzen op een bijzonder plan ´Naar een gezonde Doggersbank in natuurlijk evenwicht´¨ dat mijn vriendin Groene Rykje de Duurzaamste van Stichting de Noordzee bedacht.

    Kom er maar in Groene Rykje!

‘Het Doggerpark’: Naar een gezonde Doggersbank in Natuurlijk Evenwicht
Nou eeh, ja dankje..Ik pleit er al jaren voor om de Doggersbank in oorspronkelijke staat te herstellen. Al lang voor het Ministerie van ELI en Han Lindeboom van Imares dit aanwezen als Nederlands Natura 2000-gebied. Vóór dé zeespiegelstijging door dé klimaatverandering na het Pleistoceen, was de Doggersbank een eiland met natuurlijke naaldbossen. Daar omheen leefden jager-verzamelaars, mammoeten, hyena´s en sabeltandtijgers.

Die natuur moet weer in oorspronkelijke staat van natuurlijkheid worden hersteld als klimaatbestendig Pleistoceen park. Ennuh dan heb ik zoiets van, duhh, waarom noemen we het geen Doggerpark?´.

Die klimaatverandering werd veroorzaakt door het vele vlees eten van de jager-verzamelaars, waardoor onduurzame CO2 en methaan in de atmosfeer kwam. De broeikasgassen die dé opwarming van de aarde veroorzaken.De vervuiler betaalt. Dus als mensen dé zeespiegelstijging veroorzaakten moeten ze de gevolgen ook weer natuurgezond herstellen.

Nieuwe economie met kleinschalig ecotoerisme
Wij van Stichting de Noordzee stellen voor om de Doggersbank te herstellen in zijn natuurgezonde oorspronkelijkheid, door inpoldering. We polderen de Doggersbank in met windmolens op een dijk voor de innovatieve duurzaamheid. Voor de vissers- die toch al niet duurzaam waren en dus weg moeten-hebben we met onze stichting een geweldig plan bedacht voor werkgelegenheid. Want wij zijn de moderne milieubeweging die met de economie meedenkt.

Moet je horen. De vissers op de Doggersbank die door inpoldering brodeloos worden, kunnen in het Doggerpark een nieuwe boterham verdienen aan kleinschalig ecotoerisme, met respect voor de klimaatbestendige natuurgezondheid. Goed heh, we hebben aan alles gedacht en al subsidie aangevraagd.

Zelfvoorzienende biologische landbouw volgens klimaatbestendige duurzaamheid
Die vissers kunnen in traditionele Pleistocene klederdracht- het berenvel- de kleinschalige ecotoeristen ontvangen, en de jager-verzamelaarsrol vervullen voor het duurzame ecosysteem. Ze gaan dan ook duurzame groente telen volgens zelfvoorzienende biologische landbouw, zoals de vroegere mensen leefden die nog echt in contact met de natuur stonden. En dat verkopen ze dan als duurzame streekproducten, met een milieukeurmerk waarop wij het patent hebben.

Ook de mammoet zal in Doggerpark weer natuurlijk en vrij de natuurbalans herstellen

Samenwerking met Stichting Taurus en Tom Bade voor klimaatbestendige wildernis
Vervolgens fokken we de sabeltandtijger terug om een natuurgezonde populatie te herintroduceren in het Doggerpark voor het natuurlijke evenwicht in een gezond ecosysteem. Dat terugfokken van de sabeltandtijger kan door de nevelpanter te kruisen met een leeuw.

De nevelpanter wordt door taxonomen als verwant aan de sabeltandtijger beschouwd, vanwege zijn gebitsstructuur met relatief grotere hoektanden. Frans Vera en Staatsbosbeheer hebben in de Oostvaardersplassen nog oerpaarden over, die we op het nieuwe Doggereiland loslaten. Voor de gezonde natuurlijkheid.

Het mammoet DNA is zo goed als ontrafeld door geneticus Marcus Hofreiter, dus een olifant met mammoettrekken terugfokken behoort tot de mogelijkheden. Stichting Taurus doet dat ook al met hun laatste genetische vinding, het nieuwe oerrund. Dat designrund gaat in nieuwe natuur de oorspronkelijke wildernisbalans herstellen samen met Tom Bade van Triple E. Triple E wil graag aan Doggerpark meewerken voor de klimaatbestendigheid, en extra grote grazers inzetten voor de biomassaliteit. (i shit you not, Bade lult echt zo RZ)

Oorspronkelijke designrunderen voor de natuurlijke gezonde balans in het Doggerpark
Dan, met het nieuwe design-oerrund krijg je een natuurlijk resultaat voor een gezond ecosysteem. Hyena´s kun je uit Afrika herintroduceren. De vissers krijgen van ons dan vlaggetjes met zilverpapier om de hyena´s diervriendelijk te verjagen, als ze rond hun hutten of biologische groentetuin rondlopen. Als ze niet diervriendelijk groente telen, raken ze natuurlijk ons keurmerk kwijt en lanceren we persberichten in media, want ze zouden de natuurlijke balans verstoren in het Doggerpark.

Het Ministerie van ELI heeft alvast alle visserij-activiteiten op de Doggersbank aan banden gelegd voor Natura 2000. Als voorbereiding op dit klimaatbestendige plan voor duurzame natuurlijkheid, met een gezond ecosysteem.

Er is alleen ook steeds één zo´n blogger die zo vervelend schrijft over onze stichting en het Ministerie van ELI.. alsof wij een beetje van de wereld zouden zijn. Zijn toon staat ons niet aan en hij polariseert. Nou, dan heb ik zo iets van, duuhhh niet zo negatief, dat zeg ik dan tegen Johan en die knuffelt me dan nog eens.

Inderdaad Groene Rykje de Duurzaamste, ze mogen jullie niet plagen.