Foto: Shutterstock.

Zelfs oudere mensen worden op de korrel genomen.

Door Alma van Hees.

Mensen vernietigen ‘het klimaat’ door eindeloos fossiele energie te gebruiken. Daarom is er ‘hernieuwbare energie’ uitgevonden. Maar die vernietigt op haar beurt planten, bomen en dieren. Zo moeten 200.000 koeien in Ierland sterven om de klimaatdoelstellingen te halen. Hier roept een emeritus hoogleraar ouderen op om plaats te maken (= doodgaan) voor jongeren, want de ‘ecologische ruimte’ is beperkt. Er staan ons nog veel meer offers te wachten. Die klimaatgod heeft namelijk een onstilbare honger, schrijft Alma van Hees.

Het was te verwachten dat er steeds weer een stap verder wordt gezet met de offers aan de Oppergod van het klimaat, in de hoop hem/haar/het gunstig te stemmen en de ‘opwarming’ van de aarde te stoppen. Waren eerst vooral bomen de klos, die uit de weg moesten worden geruimd voor windmolens of voor het opstoken in biomassacentrales, ook heel wat andere natuur kwijnt weg onder zonnepanelen in ‘zonneweides’. Vogels werden evenmin overgeslagen door windmolens (vogelhakselaars) die ‘hernieuwbare’ energie produceren. Net als de insecten en de vleermuizen die zich massaal op windmolenbladen te pletter vliegen.

Bloedrode stroom

Ondertussen is het leven in de Noordzee aan de beurt, want welke schade daar door windmolens aangericht gaat worden is nauwelijks onderzocht dus ook niet te overzien, maar dat er schade ontstaat staat vast. In het Algemeen Dagblad verscheen recent een artikel met als kop: “Windparken verstoren groei plankton en daarmee voedselketen op de Noordzee”. De uitrol van windparken gaat veel sneller dan onze kennistoename over die ecologische impact. Hobbelt het onderzoek achter de ambities aan? ,,Ja, dat gevoel heb ik wel”, zegt Jeroen Hubert, gedragsecoloog van de Universiteit Leiden.

Dat gevoel hebben al heel lang heel veel mensen. Want systematisch worden de nadelen en schadelijke effecten van de zogenaamde hernieuwbare stroom gebagatelliseerd, laat staan dat er vooraf behoorlijk onderzoek wordt gedaan. De ‘groene’ stroom verdient vanwege deze schade de toevoeging ‘groen’ niet, maar kan beter bloedrode stroom worden genoemd.

Ierland zet een volgende ambitieuze stap: zij hebben een plan bedacht om in drie jaar tijd 200.000 koeien te slachten om de klimaatdoelstellingen te halen. Want zoals iedereen weet: koeien zijn bijzonder slecht voor het klimaat. Vooral hun uitlaatgassen zijn een groot probleem.

Schaarse ecologische levensruimte

Maar ons land spant voorlopig de kroon met Johan Mackenbach, emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC, die in Medisch Contact schrijft dat oude mensen maar beter hun leven kunnen beëindigen om plaats te maken voor de jongere generatie. De ecologische levensruimte is immers schaars.

Ouderen onder vuur

Nu liggen onze ouderen al tijden onder vuur. Ze leggen een veel te groot beslag op de gezondheidszorg, want ouderdom komt met gebreken, dus waarom zou je zeventigplussers nog met dure operaties ‘verwennen’? We kennen ook de plannen voor vrijwillige levensbeëindiging met de pil van Drion, waarvoor een compleet staatsapparaat met stervensbegeleiders opgetuigd zou moeten worden. Van recenter datum zijn allerlei plannen om ouderen uit hun veel te grote huis te verjagen in deze tijd van woningnood, zonder dat er wordt bedacht waar zij dan betaalbaar kunnen wonen. En waarom hebben ouderen eigenlijk net zoveel stemrecht als jongeren? Steeds luider klinkt de roep om zestienjarigen al stemrecht te geven en dat van ouderen te beperken. Want hoezo mogen ouderen bepalen hoe de toekomst van jongeren eruit gaat zien? Dan zijn ze zelf al dood, dus zwijg.

Zo kennen we de ware revolutionairen. Bij het streven naar een radicaal andere maatschappij staat de oudere generatie altijd in de weg. Zij willen immers niet of minder veranderen, zijn conservatief en gehecht aan de goede dingen uit het verleden, beschikken over wijsheid die met de jaren komt en dat houdt zo vreselijk op als je de hele wereld wilt transformeren. Voor welk doel dan ook. Weg ermee.

Verkeerde afslag

Ergens heeft onze samenleving een verkeerde afslag genomen. Want dat we tenslotte zijn aanbeland in een wereld waarin ouderen alleen maar als een last worden gezien, als nutteloze mensen die eigenlijk zo snel mogelijk het veld moeten ruimen: dat is toch diep treurig. Waar is het universele adagium ‘eert uw vader en uw moeder’ gebleven? Een samenleving die zijn voorgeslacht negeert koerst op rampspoed af, zo zij niet ten dode is opgeschreven. Zijn de nieuwe generaties uit de lucht komen vallen en hebben zij geen ouders en grootouders? En zijn ze geland in een woestijn, of in een met veel zorg en liefde, zweet en tranen door hun ouders en voorouders opgebouwde maatschappij om hun nageslacht een beter leven te kunnen geven?

Destructieve klimaatdans

Misschien denkt u dat u deze destructieve klimaatdans wel ontspringt, omdat u nog niet oud bent of ziek. Of geen gezondheidszorg nodig heeft. Maak uw borst maar nat, want die gezondheidszorg moet ‘duurzaam’ worden en ach, daar levert u toch graag iets van uw gezondheidswinst voor in, meent weer die Johan Mackenbach. Want het móet, anders gaan we er allemaal aan. Hij lijkt het echt te geloven, net zoals velen.

Klimaat-desinformatie

De Verenigde Naties zijn bezig met het ontwikkelen van een internationale standaard voor ‘desinformatie’, lees censuur. En raad eens wat? Het gaat om ‘klimaat-desinformatie’, want de realiteit van de klimaatcrisis is een ‘niet te ontkennen waarheid’. Ze citeren onderzoek dat gezichtspunten die kritisch staan tegenover groene energie klimaat-desinformatie noemt, zoals ‘Net Zero is slecht voor de economie‘, ‘klimaatalarmisten zijn hysterisch‘ en ‘hernieuwbare energie werkt niet‘. Dus moeten Facebook en alle sociale mediabedrijven plannen maken om de verspreiding van klimaat-desinformatie te reduceren.

Indoctrinatie

Ook in ons land worden de geesten rijp gemaakt. In september start de eerste master klimaatpsychologie met als doel om te leren hoe je klimaatsceptici kunt bekeren. Dat heet manipulatie of indoctrinatie. Voor een ‘goed’ doel mogen blijkbaar alle middelen worden aangewend.

Blauwdrukken voor de toekomst

De heersende elite heeft nog veel meer voor ons (maar niet voor zichzelf) in petto. Dat de auto een duivel is die zo snel mogelijk moet worden uitgebannen weten we al. Dat vlees eten heel slecht is voor onze planeet ook, maar insecten daarentegen zijn weer goed en worden ons ongemerkt opgedrongen. Er is al een sustainable diet uitgedokterd om de klimaatnoodtoestand op te lossen met als ambitieuze doelen voor 2030 nul vlees- en nul zuivelconsumptie. De C40-steden, de proeftuinen voor de toekomst, zitten ook niet stil met The future of urban consumption in a 1,5 graden C world.

En zo gaat het maar door. Het regent blauwdrukken voor de toekomst over hoe de steden en het platteland eruit moeten zien, over de transitie van de landbouw, over het gewenste gedrag van burgers, beperking van mobiliteit, consuminderen enzovoort.

Geen liefde voor mensen

Eén ding hebben al deze toekomstplannen gemeen: aan de bevolking is nooit iets gevraagd. Dat maakt dwang en eindeloze controle onontbeerlijk, want hoe krijgt de overheid het anders voor elkaar ons dit alles door de strot te duwen? Uit al deze plannen spreekt ook geen enkele liefde voor mensen. Integendeel, mensen zijn het allerslechtste voor de planeet, dus moeten helemaal worden geherprogrammeerd, aan banden gelegd of voortijdig geëlimineerd.

We staan erbij en kijken er naar.

Hoe lang nog?

***

De auteur, Alma van Hees, is sociaal-psychologe.

***

Bron OpinieZ  hier.

***