Leven in het Herboceen:Planten gebruiken ons tot eigen voordeel

God moet houden van progressieve idioten, want hij heeft er zo ontzettend veel van gemaakt. Zo heb je tegenwoordig activistische academici die in een eigen tijdzone leven, los van de rest van de wereld: het ‘antropoceen’ (zie de Climategate-verklarende woordenlijst voor de Milieubeweging) Mensen zouden nu meer invloed hebben op aarde dan welk organisme ook.

De Herboceen-theorie bevestigt zichzelf weer met nieuwe ontdekking
Dat het antropoceen activistenonzin is blogde ik al : we leven in het herboceen, het tijdperk van de planten en zij gebruiken ons om het voor zichzelf beter te maken. Neem nu de volgende in Nature Geoscience gepubliceerde ontdekking: Bos draagt bij aan zure regen, in een studie van Stavrakou et al.

Bossen dragen bij aan zure regen met 3 maal meer mierenzuur dan andere bronnen
We lezen:

Formic acid contributes significantly to acid rain in remote environments1, 2. Direct sources of formic acid include human activities, biomass burning and plant leaves. Aside from these direct sources, sunlight-induced oxidation of non-methane hydrocarbons (largely of biogenic origin) is probably the largest source

en dan

According to our simulations, 100–120 Tg of formic acid is produced annually, which is two to three times more than that estimated from known sources. We show that 90% of the formic acid produced is biogenic in origin, and largely sourced from tropical and boreal forests. We suggest that terpenoids—volatile organic compounds released by plants—are the predominant precursors.

Model comparisons with independent observations of formic acid strengthen our conclusions, and provide indirect validation for the satellite measurements. Finally, we show that the larger formic acid emissions have a substantial impact on rainwater acidity, especially over boreal forests in the summer, where formic acid reduces pH by 0.25–0.5.

Paleobiologisch bewijs voor de dictatuur van de planten op aarde

Geen verrassing voor ingewijden in de Herboceen-theorie: de natuur is een gifbelt
Dat je zure regen en het grosse Waldsterben bestrijdt door bos te kappen, het was ingewijden in de Herboceen-theorie al bekend. Planten geven niets dan rotzooi, die tot de verste uithoeken van de aarde doordringt. Zo maken planten een uiterst giftig gas, zuurstof. Ook de ozonlaag ontstaat door met ultraviolette straling omgevormde zuurstof: zonder planten geen ozonlaag, én geen mensen: wij zijn eigenlijk door planten gewenst.

In ‘The Emerald Planet’ van paleoklimatoloog David Beerling staan prachtige voorbeelden van de vervuilende invloed die planten op aarde hadden in de afgelopen miljoenen jaren.

Planten maken ozonlaag dunner
Het zijn verder ook (schuim)algen die methylsulfide, methyljodide en na reactie met zeezout halogene koolwaterstoffen maken (methylchloride) met hoeveelheden die iedere spuitbusfabrikant verpletteren. Zo dragen planten ook bij aan het dunner worden van de ozonlaag. Die laag varieert van nature. Het jodide zit in kelpwier.

Het is dit methylchloride-mechanisme, dat chemicus James Lovelock al uiterst sceptisch maakte over het werk van de bedenker van de term ‘antropoceen’Paul Crutzen (ontdekker gat in Ozonlaag Zuidpool na winter: veel IPCC-types als Susan Solomon komen uit de Ozonschool). Die scepcis kun je in ‘Gaia a new look at life on earth’ lezen, op bladzijde 104/5. Ozon betekent overigens ‘stank’.

Klimaatnoten voor progressieve idioten
En wie Trees for Travel geld geeft om zijn CO2-zonden te compenseren voor een ‘beter klimaat'(het klimaatnoten voor idioten-project) zoals via Jatropha voor biodiesel (oei, daar hadden we net een blog over) mag best weten, dat ook zonder deze aflaten planten jaarlijks 10 maal zoveel CO2 opnemen, als wij uitstoten. Dus wat nou, Antropoceen?

Planten gebruiken mensen om het voor zichzelf beter te maken
Dus, de theorie van het Herboceen nog eens samengevat: Planten gebruiken óns. Mensen zijn plantenwerktuigen, die hun gefossiliseerde voorgangers weer uit de grond halen (steenkool uit het Carboon toen mogelijk 35 procent zuurstofgehalte heerste dankzij massale zuurstofproductie van planten).

Waarom? Zodat die steenkool wordt omgezet in lekkere CO2-luchtmest. Met meer ppm CO2 kunnen planten extra hard groeien dankzij het fertilisatie-effect. Na jaren CO2-tekort kwam eindelijk de Industriele Revolutie, zodat de magere 280 ppm weer kon groeien tot plantvriendelijker proporties. Planten zijn de grootste klimaatsceptici.

Klimaatactivisten hebben hekel aan planten
Het effect van extra CO2 en extra warmte op de snellere groei van bos was al 20 jaar geleden via satelliet zichtbaar, zo berichtte Myeni et al in Nature in 1997. Zie Increased Plant Growth in the Northern High Latitudes from 1981-1991. Zoals de FACE-experimenten (Free Air Carbon Enrichment) al toonden kan bos tot 40 procent beter groeien bij 550 ppm.

Mensen dieactievoeren voor 350 ppm CO2 in de atmosfeer, en die bestaan echt (Mark Lynas bijvoorbeeld, maar ook de goedgelovigen van ICCO), hebben dus een hekel aan planten.